وزارت صنعت، معدن و تجارت- معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

 

هئیت وزیران در جلسه 3/5/1400 به پیشنهاد شماره 11/47330 مورخ 1/7/1399 معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (2-3-2) اصلاحی ماده (10) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره 124646/ت 40227ک مورخ 6/6/1389، بعد از عبارت قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران- مصوب 1358- عبارت «و اعضای هیئت علمی» اضافه می‌شود.

اسحاق جهانگیری