شیوه نامه استفاده شرکتها و موسسات دانش بنیان از مزایای «ورود موقت کالا برای پردازش»

 به منظور فراهم نمودن امکان استفاده شرکتها و موسسات دانش بنیان از مزایای «ورود موقت کالا برای پردازش»،  شیوه نامه زیر به تصویب کارگروه رسید:

ماده1- شرکتها و موسسات دانش بنیان می توانند با معرفی «دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا» از اجازه ورود موقت مواد اولیه و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای دانش بنیان صادراتی استفاده نمایند. کالاهای دانش بنیان صادراتی موردنظر باید در فهرست کالاهای دانش بنیان مصوب کارگروه بوده و جزء فعالیتهای مورد تأیید شرکت دانش بنیان باشد.

تبصره- آن دسته از شرکت‌های دانش‌بنیان که دارای یکی از مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی هستند (از قبیل جواز تأسیس، پروانه بهره برداری، کارت شناسایی، گواهی فعالیت صنعتی، گواهی کشف و پروانه اکتشاف) مشمول این دستورالعمل نبوده و برای استفاده از مجوزهای ورود موقت از رویه های معمول گمرک اقدام می نمایند.

ماده2- صدور مجوز برای ورود موقت برای پردازش، حداکثر به میزان ظرفیت اسمی سالانه شرکت دانش بنیان سازنده یا تولید کننده کالا می‌باشد که به تأیید دبیرخانه کارگروه می رسد.

ماده3- مطابق تبصره (3) ماده (86) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 91/12/6، محصولات بدست آمده می تواند به نام اشخاصی غیر از واردکننده صادر شود که در این صورت پروانه صادراتی مربوط، برای ابطال تضمین یا تعهد کافی است.

ماده4- مطابق ماده (88) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 91/12/6 ، چنانچه کالای وارده یا محصولات به دست آمده از پردازش در مهلت مقرر حسب مورد ترخیص قطعی یا برگشت و یا صادر نشود، در صورت تشخیص عمدی بودن علاوه بر وصول تضمین، مشمول مقررات قاچاق و در غیر این صورت نسبت به ‌وصول تضمین و پیگیری اجرای تعهد اقدام خواهد شد. در صورت صدور رأی قطعی مبنی بر قاچاق، وجه تضمین وصولی به عنوان بخشی از جریمه منظور می‌شود.

این شیوه نامه در (4) ماده و (1) تبصره در جلسه مورخ 94/12/22 به تصویب کارگروه رسید.

 

راهنمای «ورود موقت برای پردازش» جهت شرکتها و موسسات دانش بنیان

1- شرکتها و موسسات دانش بنیان می توانند با معرفی دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان، از اجازه ورود موقت مواد اولیه و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای دانش بنیان صادراتی استفاده نمایند. کالاهای دانش بنیان صادراتی موردنظر باید در فهرست کالاهای دانش بنیان مصوب کارگروه بوده و جزء فعالیتهای مورد تأیید شرکت باشد.

2- آن دسته از شرکت‌های دانش‌بنیان که دارای یکی از مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند (از قبیل جواز تأسیس، پروانه بهره برداری، کارت شناسایی، گواهی فعالیت صنعتی، گواهی کشف و پروانه اکتشاف)، مشمول این مجوزها نبوده و برای استفاده از مجوزهای ورود موقت از رویه های معمول اقدام می نمایند.

3- صدور مجوز برای ورود موقت برای پردازش، حداکثر به میزان ظرفیت اسمی سالانه شرکت دانش بنیان سازنده یا تولید کننده کالا می‌باشد که به تأیید دبیرخانه کارگروه می رسد

4- مطابق تبصره (3) ماده (86) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 91/12/6، محصولات بدست آمده می تواند به نام اشخاصی غیر از واردکننده صادر شود که در این صورت پروانه صادراتی مربوط، برای ابطال تضمین یا تعهد کافی است.

5- چنانچه محصول نهایی که شرکت قصد صادرات آن را دارد، قبلا به عنوان کالای دانش بنیان به تایید کارگروه نرسیده باشد، لازم است شرایط مربوط به کالاها/ خدمات دانش بنیان و نیز معیار دانش فنی مبتنی بر تحقیق و توسعه (که در آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان ذکر شده است) توسط کارگزار مورد بررسی و تایید قرار بگیرد. 

6- مطابق ماده (88) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 91/12/6 ، چنانچه کالای وارده یا محصولات به دست آمده از پردازش در مهلت مقرر حسب مورد ترخیص قطعی یا برگشت و یا صادر نشود، در صورت تشخیص عمدی بودن علاوه بر وصول تضمین، مشمول مقررات قاچاق و در غیر این صورت نسبت به ‌وصول تضمین و پیگیری اجرای تعهد اقدام خواهد شد. در صورت صدور رأی قطعی مبنی بر قاچاق، وجه تضمین وصولی به عنوان بخشی از جریمه منظور می‌شود.

7-هنگام صدور کالا به خارج از کشور باید شماره پروانه ورود موقت در پروانه صادرات ذکر گردد.

8- شرکتهای دانش بنیان متقاضی لازم است به سامانه bizservices.ir مراجعه و پس از تکمیل و بارگذاری این فرم درخواست خود را ثبت نمایند.

9- دبیرخانه کارگروه تقاضاهای واصله را بررسی و در صورت تایید، شرکتها را جهت استفاده از مجوز ورود موقت، به گمرک معرفی می نماید.

_____________________________________________________________________________________

شیوه نامه استفاده شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان از مزایای «ورود موقت کالا برای پردازش»

راهنمای ثبت درخواست ورود موقت در سامانه بیزسرویسز

نمونه فرم ارائه درخواست ورود موقت

عدم نیاز به ثبت سفارش برای ورود موقت در صورت عدم نیاز به تامین ارز