با توجه به نزدیکی موعد تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی مالیات مستقیم، مصادیق مشمول معافیت مالیاتی شرکت دانش‌بنیان نوپا و تولیدی (نوع 1) که تا قبل از 29/12/1396 به تایید رسیده‌اند، مشخص گردیده است. از این رو شرکت‌‌های دانش‌بنیان نوپا و تولیدی (نوع 1) می‌توانند با توجه به توضیحات آورده شده در فایل «راهنما» مصادیق مشمول معافیت مالیاتی کالاها و خدمات دانش‌بنیان خود را مشاهده نموده و تا پایان تیرماه 1396 اظهارنامه خود را تکمیل و به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند.
لازم به توضیح است این مصادیق بر اساس اطلاعات آخرین ارزیابی‌هایی که از شرکت‌ها صورت گرفته، تهیه شده است و در صورت وجود مغایرت با مستندات مالی سال 96، شرکت‌ها می‌توانند آن ایرادات را (مطابق توضیحات فایل مذکور) به منظور اصلاح اطلاع‌رسانی نمایند.

 

فایل ها