شرکت‌های دانش‌بنیان برای آگاهی از نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی و همچنین نحوه تکمیل بخش مربوط به دانش‌بنیان در اظهارنامه مالیاتی، می‌توانند از فایل‌های راهنمای زیر استفاده نمایند.