شرکت‌های دانش‌بنیان (نوپا و تولیدی) با درآمد بیش از 10میلیارد ریال (در سال95)، برای بهره‌مندی از معافیت مالیاتی، لازم است قرارداد و گزارش اجرای روش‌های توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی را مطابق راهنمای زیر در کارتابل خود بارگذاری نمایند.
همه شرکت‌های با درآمد کمتر از 15 میلیارد ریال، پس از ارائه گزارش مذکور، از کمک هزینه 30 میلیون ریالی بهره‌مند خواهند شد.
مهلت ارسال «قرارداد اجرای روش‌های توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی» حداکثر 15 خرداد و مهلت ارسال «گزارش اجرای روش‌های توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی» حداکثر 15 شهریورماه است.

 

1-     از طریق کارتابل reg.daneshbonyan.ir و بعد از وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور وارد کارتابل شرکت شوید.

2-      در قسمت ثبت اطلاعات، گزینه ارسال اسناد را انتخاب نمایید.

3-     در قسمت «ارسال اسناد» روی« ارسال فایل» کلیک نمایید:

4-     در پنجره باز شده برای ارسال اظهارنامه گزینه سال 95 و همچنین گزینه مربوط به «اظهارنامه مالیاتی» را مانند تصاویر زیر انتخاب نمایید.

 

5-     در نهایت فایل مورد نظر را بارگذاری و دکمه تایید را انتخاب نمایید.

 

 ·      بعد از بارگذاری «گزارش اجرای روش‌های توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی» و بررسی آن توسط دبیرخانه کارگروه جهت پرداخت کمک هزینه حسابرسی با شرکت تماس گرفته خواهد شد.

·      لازم به توضیح است شرکت‌های دانش بنیان (نوپا و تولیدی) با درآمد بیش از 10میلیارد ریال (در سال95)، برای بهره مندی از معافیت مالیاتی، لازم است قرارداد و گزارش اجرای روش‌های توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی را بارگذاری نمایند. همچنین همه شرکت‌های با درآمد کمتر از 15میلیارد ریال، پس از ارائه گزارش مذکور، از کمک هزینه حداکثر 30 میلیون ریالی بهره‌مند خواهند شد.

·      مهلت ارسال «قرارداد اجرای روش‌های توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی» حداکثر 15 خرداد و مهلت ارسال «گزارش اجرای روش‌های توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی» حداکثر 15 شهریورماه است.