تولید کالاهای دانش بنیان، یکی از معیارهایی است که در فرایند ارزیابی و شناسایی شرکت‌های دانش بنیان مورد توجه قرار می گیرد و لذا برای این منظور فهرستی از مصادیق کالاها و خدمات دانش‌بنیان تهیه و مبنای عمل قرار گرفته است.

ویراش هشتم فهرست کالا و خدمات دانش بنیان pdf
DOC
ویراش هشتم فهرست کالا و خدمات دانش بنیان doc
DOC
شرایط کالاها و خدمات دانش‌بنیان مورد تایید:
  • کالاهاو خدمات باید در حوزه فناوری‌­های بالا یا متوسط به بالا باشند.
  • کالاهای ارایه شده،‌ باید در حال تولید بوده یا حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی (با قابلیت بررسی فنی)‌ ساخته شده باشند، همچنین خدمات، باید دارای اسناد فروش باشند.
  • شرکت باید طراحی اساسی و قابل توجهی مبتنی بر فعالیت­های تحقیق و توسعه انجام داده باشد
جستجو کالا و خدمات دانش بنیان