فرآیند اعطای معافیت مالیاتی دانش بنیان  سال مالی 1395

مطابق بند 3 قانون حمایت از شرکت­ها و موسسات دانش بنیان، درآمدهای حاصل از کالا و خدمات تایید شده­ی شرکت­ها و موسسات دانش بنیان تولیدی و نوپا از تاریخ تایید به بعد از معافیت مالیاتی برخوردارند. برای اعطا و قطعی سازی این معافیت در سال مالی 1395  لازم است شرکت مطابق تصویر اقدامات زیر را انجام دهد :

در ابتدا؛ بایستی شرکت از تاریخ 20 دی لغایت 5 بهمن ­ماه به کارتابل خود در سامانه شرکتها و موسسات دانش بنیان مراجعه نماید و با توجه به وضعیت کالاها و خدمات  خود هرگونه تغییر احتمالی را مطابق فایل راهنمای تصویری ارائه درخواست معافیت مالیاتی (ادامه همین فایل) اعمال نماید.

شایان ذکر است شرکت­هایی که فروش آنها در همه زمینه­ها (اعم از دانش بنیان و غیر دانش بنیان) در سال مالی 1395 بیش از ده میلیارد ریال می­باشد،  ملزم به ارائه گزارش حسابرسی بر اساس قرارداد اجرای روش توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی (حسابرسی مالی) هستند. این قرارداد باید با توجه به قرارداد نمونه که در سایت شرکتهای دانش بنیان آورده شده است (پیوست اطلاعیه فرآیند اعطای معافیت مالیاتی دانش بنیان سال مالی 1395)،‌ بین شرکت و یک موسسه حسابرسی عضو رسمی جامعه حسابداران رسمی ایران منعقد شود.

در ادامه؛ اطلاعات ارسالی و بارگذاری شده شرکت، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت نیاز به ارزیابی حضوری و یا غیر حضوری، کارگزار مربوط تا تاریخ 10 بهمن ماه 95 در سایت شرکتهای دانش بنیان اعلام خواهد شد. کارگزار باید تا قبل از تاریخ 31 اردیبهشت 96 با مراجعه حضوری و یا غیر حضوری (تماس تلفنی) و دریافت مدارک لازم از شرکت، ارزیابی مد نظر را انجام و نتیجه را به دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت­ها و موسسات دانش­بنیان اطلاع دهد.

شرکت­های با فروش بیش از ده میلیارد ریال در سال مالی 1395 نیز لازم است قرارداد اجرای روش توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 96 در کارتابل خود بارگذاری نمایند.

در نهایت؛ در پایان خردادماه 96 و پیش از ارسال اظهارنامه مالیاتی، شرکت بایستی نامهای تجاری مشمول معافیت که در قسمت «پیام» کارتابل شرکت قابل دریافت است، را بررسی نماید و در صورت وجود ایراد مراتب را از طریق کانالهای ارتباطی که تعیین خواهد شد، اعلام نماید. در نهایت بعد از تکمیل اظهارنامه شرکت باید حداکثر تا تاریخ 15 مردادماه 95 نسبت به بارگذاری اظهارنامه مالیاتی ارسالی به سازمان امور مالیاتی، در کارتابل خود اقدام نماید. در تکمیل اظهارنامه به نکات موجود در «راهنمای تکمیل اظهارنامه مالیاتی سال 95» توجه نمایید.

شرکت­های با فروش بیش از ده میلیارد ریال در سال مالی 95 نیز لازم است گزارش مربوط به قرارداد اجرای روش توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی را حداکثر تا پایان شهریورماه 96 در کارتابل خود بارگذاری نمایند.

فایل ها