دستورالعمل حق‌الزحمه ارزیابی شرکتهای دانش بنیان متقاضی استفاده از

معافیتهای مالیاتی ماده (3) قانون، توسط کارگزاران مالیاتی

در جدول زیر حق‌الزحمه مربوط به ارزیابی و بررسی‌های کارگزاران مالیاتی آورده شده است. هزینه ها پس از تکمیل فرم درخواست (اکسل کالاها/خدمات) و تعهدنامه توسط شرکتهای متقاضی و ارسال آنها به کارگزاران مربوط، مطابق جدول زیر توسط کارگزار مالیاتی تعیین شده و از سوی شرکتها در اختیار کارگزاران قرار می گیرد.

لازم به ذکر است که هزینه ارزیابی مالیاتی شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری، بر اساس صلاحدید رییس پارک تعیین و به شرکتها اعلام خواهد شد.

نحوه ارزیابی شرکتها بر اساس اطلاعات ارسال شده

هزینه ارزیابی (ریال)

ارزیابی مالیاتی بدون بازدید (صرفا با بررسی اسناد،‌ برگزاری جلسه و...)

1500000 (یک میلیون و پانصد هزار ریال)

ارزیابی مالیاتی با بازدید

8000000 (هشت میلیون ریال)

ارزیابی مالیاتی با بازدید + ارزیابی مالی (در صورت صلاحدید دبیرخانه)

13000000 (سیزده میلیون ریال)

دریافت هرگونه وجه اضافه توسط کارگزاران به عناوین مختلف از جمله هزینه ایاب و ذهاب و... ممنوع بوده و شرکتها در صورت برخورد با این موارد، بلافاصله مراتب را به دبیرخانه کارگروه اطلاع دهند.

 


* بر مبنای اظهارنامه سال 1393

 

 

فایل ها