باسمه‌تعالی 

تعهدنامه شرکت‌ها و موسسات متقاضی استفاده از مزایای قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات

 

به استحضار می‌رساند شرکت/موسسه متقاضی درصورتی‌که بعد از طی مراحل ارزیابی، به‌عنوان شرکت دانش‌بنیان تایید شود، لازم است مقررات و تعهدنامه ذیل را رعایت نماید:

الف- تعهدات مالی و حسابداری

1-            شرکت/موسسه موظف است گردش مالی شفاف (نظیر دارا بودن دفاتر قانونی معتبر، اسناد مالی درآمد و هزینه معتبر، گردش وجوه نقد صرفاً از طریق حساب‌های بانکی رسمی شرکت/موسسه، ثبت به‌موقع و صحیح اسناد مالی، و رعایت استانداردهای حسابداری) داشته باشد و طبق نظام‌نامه مالی مشخص نسبت به ثبت فعالیت­های مالی، عملیاتی و جاری خود اقدام ­نماید. اهم موارد مدنظر در نظام‌نامه مالی شرکت/موسسه به شرح زیر است:

1-1-    کلیات اصول مالی (کلیه وقایع عملیات مالی شرکت/موسسه و نحوه تنظیم، ثبت و نگهداری دفاتر و حساب­ها و گزارش‌های مالی بر اساس اصول و موازین پذیرفته‌شده حسابداری باشد.)

1-2-    اعضاء و شرح وظایف واحد مالی (اعضاء واحد مالی شرکت شامل مدیر مالی، رییس حسابداری، کارشناس حسابداری و تحصیلدار است)

1-3-    درآمد و هزینه‌ها (درآمدهای تحقق‌یافته به حساب یا حساب‌های بانکی شرکت/موسسه واریز می‌گردد و برداشت از این حساب با تعیین محل مصرف با امضاء مجاز مذکور در اساسنامه خواهد بود)

1-4-    اموال (شرکت/موسسه به‌منظور محاسبه هزینه استهلاک دارائی­های ثابت طبق قانون مالیات‌های مستقیم عمل می‌نماید)

1-5-    قیمت تمام‌شده (به‌منظور دستیابی به هزینه محصولات و خدمات تولید و ارایه شده شرکت/موسسه، هزینه مواد مستقیم مصرفی، دستمزد مستقیم و سربار ساخت محاسبه و در حساب‌ها ثبت می­گردد)

1-6-    سایر (شرکت/موسسه مکلف است فرم اظهارنامه مالیات و مالیات بر ارزش‌افزوده و همچنین گزارش خریدوفروش فصلی را طبق قوانین مربوطه تهیه و در موعد مقرر ارسال نماید)

ب- تعهدات مربوط به معافیت مالیاتی (در صورت برخورداری از معافیت مالیاتی)

2-   در صورت استفاده شرکت/موسسه از مزایای معافیت مالیاتی ذیل قانون، شرکت/موسسه موظف است به‌منظور بهره‌برداری از کل مبلغ معافیت مالیاتی برای توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان خود، گزارشی از اقدامات خود (عملکرد و مالی) در یک یا چند مورد از زمینه‌های زیر (مرتبط با کالا و خدمت تایید شده شرکت/موسسه)، را حسب مورد در اختیار دبیرخانه کارگروه قرار داده و اسناد مالی آن را برای رسیدگی در محل شرکت/موسسه، در دسترس قرار دهد:

2-1-    تولید محصول جدید مبتنی بر تحقیق و توسعه؛

2-2-    ارتقای کیفی محصولات دانش‌بنیان فعلی یا بهبود فرآیند تولید آن‌ها (بهبود ویژگی‌های کیفی، اخذ و پیاده‌سازی استانداردهای کیفی محصول و...)؛

2-3-    خرید تجهیزات آزمایشگاهی و تجهیزات بخش تحقیق و توسعه؛

2-4-    توسعه بازارهای صادراتی محصولات دانش‌بنیان؛

2-5-    ایجاد شرکت/موسسه زایشی (برای تولید محصولات دانش‌بنیان با ماهیت حقوقی جدید)؛

2-6-    همکاری‌های استراتژیک تحقیقاتی با شرکت/موسسه‌های داخلی و خارجی برای توسعه محصول فعلی و یا تولید محصول جدید؛

2-7-    سرمایه‌گذاری در شرکت/موسسه‌های نوپا به‌صورت خرید سهام یا مشارکت مدنی در انجام طرح‌های دانش‌بنیان.

ج- سایر موارد

3-   شرکت/موسسه به هیچ نحو، حق استفاده از عنوان «دانش‌بنیان» در عرضه محصولات و ارائه خدمات خود در قالب سربرگ شرکت/موسسه، نام‌گذاری محصول، برچسب و...، و در هرگونه تبلیغات (از طریق بروشور، کاتالوگ، سامانه اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی، جراید، مجلات و روزنامه‌ها، صداوسیما و سایر رسانه‌های مکتوب، دیداری و شنیداری) و همچنین ادعای ارتباط با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و واحدهای تابعه و استفاده از لوگوی معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و «کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان» و یا ادعای داشتن مجوز از آن‌ها را نداشته و ندارد.

4-   دبیرخانه کارگروه به‌منظور نظارت بر روند اخذ معافیت‌ها و تسهیلات، در صورت لزوم کارگزاران ارزیاب خود را برای بازدیدهای تصادفی از محل فعالیت شرکت/موسسه و بررسی اسناد و مدارک مرتبط با شرکت/موسسه، اعزام می‌نماید. لذا شرکت/موسسه موظف است با کارگزاران ارزیابی، همکاری کافی نماید.

5-   شرکت/موسسه موظف است اطلاعات و اسناد موردنیاز (اظهارنامه مالیاتی، اسناد مالی و ...) را حسب مورد در اختیار «کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان» و کارگزاران ارزیابی مربوط قرار دهد و مدارک موردنیاز در فرآیند اعطای هر حمایت و تسهیلات (ازجمله تکمیل اطلاعات درخواست معافیت مالیاتی، ارائه اظهارنامه مالیاتی، قرارداد و گزارش حسابرسی و...) را طبق روال و زمان‌های مشخص‌شده توسط دبیرخانه کارگروه ارسال نماید.

6-   چنانچه شرکت/موسسه بر اساس گزارش دستگاه‌های ذی‌ربط یا نظارت‌های دوره‌ای، با کتمان اطلاعات یا ارائه اطلاعات ناصحیح، از حمایت‌های مربوط برخوردار شده باشند، یا حمایت‌ها و تسهیلات اعطاشده را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشد، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایت‌های قانون، با ارجاع به مراجع قانونی ذیصلاح، علاوه بر پرداخت اصل حمایت‌های دریافت شده، مشمول جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطاشده خواهد بود که جریمه مذکور با توجه به بند ج ماده (11) قانون بدون رعایت مرور زمان قابل مطالبه بوده و قابل بخشودگی نیست.

7-   در موارد زیر، کارگروه مجاز است، نسبت به لغو تأیید یا تغییر نوع تایید شرکت/موسسه و یا تجدیدنظر در نحوه ارائه حمایت­ها و پیگیری از مراجع قانونی ذی‌ربط، اقدام نماید:

7-1-    در صورت اثبات موارد خلاف واقع در رابطه با اسناد و مدارک ارائه‌شده توسط شرکت/موسسه، که مبنای تأیید شرکت/موسسه توسط کارگروه در زمان ارزیابی اولیه بوده است؛

7-2-    در صورت تخلف از آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به تهیه صورت‌های مالی و اظهارنامه مالیاتی؛

7-3-    در صورت از دست دادن معیارهای شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان مصوب کارگروه؛

7-4-    در صورت عدم همکاری در ارسال مدارک موردنیاز در فرآیند ارزیابی شرکت و در فرآیند اعطای معافیت مالیاتی و یا سایر موارد و حمایت‌های قانون در موعدهای مقرر (ازجمله ارائه اظهارنامه، قرارداد و گزارش حسابرسی و غیره)

7-5-    در صورت عدم رعایت موارد مندرج در این تعهدنامه.

 

فایل ها