بر اساس شیوه‌نامه حمایت از تولید داخلی و شفاف‌سازی معاملات ابلاغی توسط وزیر نفت، الزام به دعوت از شرکت‌های داخلی صاحب صلاحیت، همسنگ‌سازی قیمت‌ها، یکسان‌سازی متن و شرایط قراردادها، شفافیت در برگزاری مناقصات و محاسبه ارز در مقایسه قیمت‌ها و نیز در پرداخت‌ها مورد تاکید قرار گرفته است.

جهت استفاده از این حمایت شرکت متقاضی بایستی به بخش‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت نفت مراجعه نماید.

معاملات شرکتهای حوزه نفت گاز و پتروشیمی

حمایت از ساخت داخل کالاها و تجهیزات مورد نیاز وزارت نفت

شیوه‌‎‌‌نامه نحوه انجام تعمیرات اساسی ماشین‎‌‌های دوار