شیوه نامه‌ حمایت از تدوین و اجرای برنامه بازاریابی شرکت‌های دانش‌بنیان

1. مقدمه

بازاریابی و توسعه بازار یکی از مهم‌ترین بخش‌های تاثیرگذار در موفقیت کسب و کارهای دانش‌بنیان و فناوری محور می‌باشد. این در حالیست که معمولا این موضوع کمتر مورد توجه و تمرکز فناوران و صاحبان شرکت‌های دانش بنیان بوده و عموما در این بخش دچار چالش و ضعف هستند. لذا با توجه به ضرورت توسعه بازار و افزایش سطح فروش محصولات دانش‌بنیان در کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، برنامه‌ای برای حمایت از تدوین برنامه بازاریابی این محصولات فراهم نمودهاست.

ثبت درخواست

2. خدمات مشمول این شیوه‌نامه

حمایت از تدوین و اجرای برنامه بازاریابی شرکت‌های دانش‌بنیان در سه مرحله اصلی و یک مرحله اختیاری (مطابق جدول شماره 1) برای تمامی حوزه‌های عملکردی واحد بازاریابی یک شرکت انجام خواهد شد. دسته‌بندی حوزه‌های عملکردی واحد بازاریابی و فروش یک شرکت به شرح زیر است:

1. تحقیقات بازار

2. برنامه ریزی بازاریابی

3. طراحی مدل کسب و کار

4. پیشنهاد بهبود محصول (بازخورد واحد بازاریابی به واحد تحقیق و توسعه)

5. مدیریت شبکه توزیع

6. قیمت گذاری

7. برندسازی

8. تبلیغات و ترویج

9. بازاریابی مستقیم

10. خدمات پس از فروش

11. مدیریت ارتباط با مشتری

12. فرایندهای پشتیبان بازاریابی و فروش (اصلاح فرآیند با توجه به بازخوردهایی که در حین اجرای برنامه بازاریابی گرفته می شود)

 

جدول شماره 1- برنامه بازاریابی مورد حمایت

مراحل

عنوان

جزییات

خروجی مورد انتظار

مرحله اول

عارضه‌یابی واحد بازاریابی و فروش شرکت

ارزیابی و بررسی زیرساخت‌ها و سوابق شرکت به منظور شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود در هر 12 حوزه عملکردی بازاریابی

* گزارش عارضه‌یابی واحد بازاریابی

* پروپوزال انجام برنامه بازاریابی

مرحله دوم

طرح ریزی بازاریابی

آغاز برنامه با تمرکز بر تحقیقات بازار، برنامه ریزی بازاریابی، طراحی مدل کسب و کار

* سند برنامه بازاریابی

* برنامه عملیاتی یک ساله

* مدل کسب و کار 

* گزارش تحقیقات بازار

مرحله سوم

اجرای بازاریابی

تمرکز بر این موارد: پیشنهاد بهبود محصول، مدیریت شبکه توزیع، قیمت گذاری، برندسازی، تبلیغات و ترویج و بازاریابی‌مستقیم

* طراحی و اجرای آمیخته بازاریابی (4P)

* سه گزارش عملیاتی از اجرای فرآیند بازاریابی

مرحله چهارم

طراحی خدمات تکمیلی بازاریابی(براساس توافق شرکت دانش‌بنیان و کارگزار)

با توجه به شرایط شرکت شامل خدمات پس از فروش، مدیریت ارتباط با مشتری و فرآیندهای پشتیبان بازاریابی و فروش می‌باشد.

با توجه به شرایط شرکت معین خواهد شد.

 

 

مدت زمان درنظرگرفته شده برای انجام تدوین و اجرای برنامه بازاریابی، از ابتدا تا انتهای مرحله سوم، به مدت 6 ماه درنظر گرفته شده است. تصویر زیر برنامه زمان‌بندی اجرای این شیوه‌نامه را نشان می‌دهد.

 

تصویر شماره 1- برنامه زمان‌بندی تدوین برنامه بازاریابی شرکت‌های دانش‌بنیان

 

3. میزان حمایت

مرحله اول خدمت تدوین برنامه بازاریابی و تهیه پروپوزال برای شرکت های دانش بنیان(با درآمد کمتر از 100 میلیارد ریال در آخرین سال مالی) به صورت رایگان بوده و تماما توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پرداخت می گردد.

میزان حمایت سایر مراحل برای شرکت‌های دانش بنیان (با درآمد کمتر از 100 میلیارد ریال در آخرین سال مالی) 50% از مبلغ قرارداد تا سقف 200 میلیون ریال خواهد بود.

شرکت های دانش بنیان با درآمد بیشتر از 100 میلیارد ریال می توانند به صورت آزاد و بدون تسهیلات این خدمت را دریافت کنند.

تبصره1- در صورت استفاده شرکت متقاضی از سایر خدمات تجاری‌سازی مشمول حمایت و با نظر کارگزار بازاریابی، میزان حمایت از هریک از آن خدمات (در صورت همراستایی با برنامه بازاریابی شرکت) تا 70% قابل افزایش می‌باشد.

 

4. شرایط دریافت حمایت

برای استفاده از این حمایت، شرکت موظف است در مرحله اول و قبل از هر گونه اقدامی درخواست خود را به همراه مستندات لازم در سامانه bizservices.ir ثبت نماید.

بعد از اتمام پروژه، مستندات زیر بایستی در سامانه مذکور بارگذاری گردد: قرارداد نهایی، پروپوزال انجام پروژه، نتایج و خروجی‌های هر مرحله، یک نسخه از گزارش نهایی تدوین شده، ارائه فاکتور رسمی و کلیه مستندات مالی، نامه رسمی شرکت حاوی اطلاعات حساب (شماره حساب، کد شبا، نام بانک و کد شعبه)

تبصره2- حمایت از تدوین و اجرای برنامه بازاریابی شرکت‌های دانش‌بنیان در صورتی قابل انجام است که پروپوزال انجام پروژه، قبل از شروع مرحله دوم به تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برسد.

تبصره3- شرکت دانش‌بنیان مختار است بر مبنای نیاز خود، کارگزار (شخصیت حقوقی) را از گزینه‌های زیر تعیین نماید:

     - کارگزاران معرفی شده از سوی معاونت علمی و فناوری: در صورتی که شرکت با این مجریان قرارداد خود را منعقد نماید، در پایان تدوین و اجرای برنامه بازاریابی و پس از انجام فعالیت‌های مجری و دریافت گزارش از آن، می‌تواند وجه حمایتی مد نظر این شیوه نامه را دریافت نماید.

     - سایر کارگزاران مشاوره بازاریابی: در صورتی که شرکت دانش‌بنیان تمایل به انعقاد قرارداد با سایر اشخاص حقوقی فعال در حوزه خدمات بازاریابی را داشته باشد، لازم است در ابتدا رزومه مجری را به معاونت علمی و فناوری ارسال نموده تا پس از تایید صلاحیت مجری معرفی شده، مشمول حمایت این شیوه‌نامه گردد.

تبصره 4- مسئولیت اجرا و پیاده‌سازی برنامه‌های تدوین شده بازاریابی برعهده شرکت دانش‌بنیان بوده و کارگزار صرفا در یکی از چهار حوزه زیر، با انتخاب شرکت متقاضی فعالیت می‌نماید:

     - آموزش حین اجرا

     - اجرای محدود (برنامه ریزی عملیاتی، بودجه بندی)

     - سازماندهی و طراحی فرایند (طراحی ساختار سازمانی، کمک به تامین نیروی انسانی، تشریح فرآیند ها و شرح وظایف)

     - تصمیم‌سازی مستمر و نظارت بر اجرا

تبصره 5- شرکت دانش‌بنیان علاوه بر نظارت بر محتوای گزارش، موظف است در جهت پیشبرد این خدمت همکاری‌های لازم با شرکت مشاور را به عمل آورد. بنابراین تامین اطلاعات مربوط به شرکت و اشخاص در صورتی که در راستای انجام خدمت مورد نیاز باشد، بر عهده شرکت متقاضی است.

تبصره 6- شرکت دانش‌بنیان موظف است نسبت به پیگیری درخواست ثبت‌شده و ارسال مستندات مربوطه در زمان مقرر اقدام نماید. در صورت عدم رعایت این مساله، درخواست ثبت‌ شده در پرتال منقضی و بصورت خودکار مردود خواهد شد. این مدت زمان از ثبت درخواست تا تنظیم قرارداد با کارگزار، 1 ماه تعیین شده ‌است.

تبصره 7- مسئولیت های اجرای درست و موثر خدمت بر عهده شرکت‌های متقاضی می‌باشد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تنها بر مبنای مستندات و گزارش های دریافتی، وجه حمایتی را اختصاص خواهد داد و در قبال دعاوی احتمالی بین شرکت‌های دانش‌بنیان با کارگزاران، هیچگونه مسئولیتی بر عهده ندارد.