قابل توجه متقاضیان امریه دانش بنیان

 

 1.   برای ثبت مدارک و ثبت نام تسهیلات امریه در شرکتهای دانش بنیان لازم است متقاضی ثبت نام اولیه را در سامانه prs.daneshbonyan.ir انجام دهد، سپس شرکت در بازه زمانی مشخص برای هر اعزام درخواست وی را در سامانه reg.daneshbonyan.ir تایید نماید تا درخواست فرد در مرحله بررسی اولیه قرار گیرد.
 2.   متقاضی و شرکت باید در بازه زمانی مشخص (با توجه به جدول زیر) درخواست خود را تکمیل و ارسال نمایند. در غیر اینصورت بعد از بازه زمانی امکان ارسال و بررسی درخواست وجود ندارد.

 

تاریخ اعزام متقاضی

مهلت ارسال درخواست توسط شرکت در سامانه reg.daneshbonyan.ir

زمان اعلام لیست ماموران وظیفه

اردیبهشت

تا 25 دی ماه

10 بهمن ماه

خرداد

تا 25 بهمن ماه

10 اسفند ماه

تیر

تا 25 اسفند ماه

10 فرودین ماه

مرداد

تا 25 فرودین ماه

10 اردیبهشت ماه

شهریور

تا 25 اردیبهشت ماه

10 خرداد ماه

مهر

تا 25 خرداد ماه

10 تیر ماه

آبان

تا 25 تیر ماه

10 مرداد ماه

آذر

تا 25 مرداد ماه

10 شهریور ماه

دی

تا 25 شهریور ماه

10 مهر ماه

بهمن

تا 25 مهر ماه

10 آبان ماه

اسفند

تا 25 آبان ماه

10 آذر ماه

 

 

 1.  لازم است متقاضیان تمام اطلاعات و فرم های مورد نیاز در سامانه را به طور کامل و بدون نقص تکمیل نمایند.
 2.  پس از بررسی مدارک و امتیاز بندی متقاضیان، لیست افراد اعزامی به عنوان ماموران وظیفه در شرکت دانش بنیان بر اساس کسب بیشترین امتیاز نهایی شده و اعلام می‌گردد. بدیهی است افرادی که امتیاز کمتری را کسب کرده اند حتی در صورت کسب حداقل 80 امتیاز، عدم تایید خواهند بود و این افراد مجاز می باشند با ارتقای فعالیت‌های فناورانه خود یک‌بار دیگر (در محدودة دورة مجاز پس از دانش‌آموختگی)، درخواست خود را در سامانه بارگذاری کنند .
 3.  لیست اعلام شده مربوط به افراد اعزامی در هر ماه ، سه ماه پیش از تاریخ اعزام مشخص و در سامانه شرکتهای دانش بنیان اطلاع رسانی خواهد شد. بر این اساس لیست اعلام شده به منزله تایید قطعی امریه فرد در شرکت نمی‌باشد و تایید نهایی مستلزم تکمیل اطلاعات فرد و شرکت در سامانه سرباز امریه، تایید پروپوزال و تایید نهایی ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود.
 4. چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطلاعاتی را خلاف واقع اظهار‌کرده است، مامور وظیفه لغو خواهد شد و شرکت از تمامی تسهیلات مرکز شرکتها و موسسات دانش بنیان محروم می‌شود و عدم صداقت وی به دستگاه‌های ذیربط اعلام و موضوع به لحاظ حقوقی پیگیری می‌شود.
 5. فارغ التحصیلان رشته‌های پزشکی، افرادی دارای غیبت و افراد در حال خدمت امکان استفاد از تسهیلات امریه در شرکت دانش بنیان را نخواهند داشت.
 6.  افراد دارای سابقه خدمت قبلی در ارگانهایی به غیر از ارتش امکان درخواست امریه را نخواهند داشت.
 7. امتیاز سابقه بیمه برای متقاضی با توجه به سامانه سوابق تامین اجتماعی محاسبه شده و برای سوابق موجود در آخرین شرکت دارای بیمه به ازای هر ماه 7 امتیاز و برای شرکت های دانش بنیان قبلی به ازای هر ماه 3.5 امتیاز تعلق خواهد گرفت.
 8. هر شرکت دانش بنیان در هر سال شمسی در صورت داشتن شرایط لازم تنها مجاز به استفاده از حداکثر 3 سرباز امریه خواهد بود و هر شرکت در هر دوره اعزام تنها می تواند 2 نفر را همزمان معرفی نماید.
 9. با توجه به اینکه امریه در شرکت دانش بنیان صرفا برای اعضای کلیدی و بنیانگذاران شرکت دانش بنیان می­باشد، در صورت بروز هرگونه مشکل مابین فرد و شرکت لازم است طرفین نسبت به رفع مشکل اقدام نمایند و در صورت عدم توافق امریه فرد لغو و با توجه به تصمیم مرکز شرکتهای دانش بنیان سهمیه شرکت برای استفاده از تسهیلات حذف خواهد شد.
 10.  با توجه به معرفی شخص و شرکت دانش بنیان به ستاد کل، امکان جابه جایی فرد به شرکت دیگر در طول فرایند امریه وجود نخواهد داشت.
 11.  ارسال درخواست کسری صرفا 17ماه پس از تاریخ شروع خدمت خواهد بود و کسری مورد قبول برای ماموران وظیفه در شرکتهای دانش بنیان حداکثر 6 ماه خواهد بود.

 

شیوه‌نامه بکارگیری کارکنان وظیفه مامور (امریه سربازی)

 در شرکت­‌های دانش‌بنیان

مقدمه:

به منظور اجراییسازی بند ج نامه شماره 20/231/1/2213 مورخ 13/03/1397 حسب دستور مقام معظم فرماندهی کل قوا و در راستای اجرایی نمودن بند 3-5 تفاهم نامه همکاری متقابل معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری و ستاد کل نیروهای مسلح به شماره 7378/11 مورخ 04/10/1396 و نامه شماره 12903/11 مورخ 19/4/1397 و پیرو دستورالعمل استفاده از خدمت کارکنان وظیفه در شرکتهای دانش بنیان به شماره 24/231/1/2213 مورخ 09/05/1397، افراد طبق این شیوه نامه می توانند از تسهیلات کارکنان وظیفه مامور(امریه سربازی) در شرکت‌های دانش بنیان استفاده نمایند.

 

مادّة 1: تعاریف

برای رعایت اختصار تعاریف زیر در این شیوه‌نامه رعایت می شود:

الف. مرکز: مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری

ب. شرکت: شرکتها و مؤسسات دانش­‌بنیان مشمول مزایای قانون «حمایت از شرکت­‌ها و مؤسسات دانش­‌بنیان و تجاری­‌سازی نوآوری و اختراعات» مصوّب مجلس شورای اسلامی مورخ 5/8/1389 می باشد.

ج ـ. سرباز فناور: هر یک از افرادی که بر اساس این شیوه نامه به ستاد کل نیروهای مسلح معرفی می­شوند.

 

مادّة 2: تسهیلات

مشمولان این تسهیلات با معرفی مرکز، دورة خدمت نظام‌وظیفة خود را، مشتمل‌بر «دورة آموزش نظامی» و «انجام خدمت (امریه سربازی) در شرکت دانش بنیان» طی کرده وکارت پایان خدمت دریافت می‌کنند.

 

مادّة 3: سهمیۀ شرکت

هر یک از شرکت­های مشمول می تواند حداقل یک نفر و به ازای هر شش میلیارد ریال فروش سالیانه ( براساس آخرین اظهارنامۀ مالیاتی) یا به ازای هر ده نفر کارکنان شاغل تمام وقت در شرکت (بر اساس آخرین فهرست بیمه شرکت)، یک نفر دیگر را با شرایط شیوه نامه معرفی کند.

تبصره 1: سهمیۀ مذکور تا سقف 3 نفر برای هر شرکت دانش بنیان در سال و برای مدت یک سال (سال شمسی) تعیین میشود و صرفاً برای همان سال قابل استفاده است، سهمیه شرکت برای سالهای بعد به همین صورت قابل استفاده خواهد بود.

 

مادّة 4: شرایط مشمولان

الف. شرایط شرکت

شرکت باید یکی از شرایط زیر را دارا باشد:

دارای اظهارنامۀ مالیاتی باشد و بر مبنای اظهارنامه مالیاتی فروش شرکت بیش از یک میلیارد ریال باشد.

کارکنان شاغل تمام وقت در شرکت (بر اساس آخرین فهرست بیمه مورد تایید سازمان تامین اجتماعی) حداقل 20 نفر باشد.

فروش شرکت بر مبنای آخرین گزارش صورت معاملات فصلی حداقل 500 میلیون ریال باشد.

ب. شرایط سرباز فناور

فرد باید دارای شرایط زیر باشد:

فارغ التحصیل و دارای مدرک کارشناسی و یا بالاتر باشد.

فرد در 6 ماه اخیر دارای سابقه بیمه تمام وقت در شرکت بکارگیرنده باشد.

با توجه به امتیازبندی پیوست شیوه‌نامه «بهره مندی دانش آموختگان برتر فنّاور از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی»، حداقل80 امتیاز از جدول فعالیت فناورانه در شرکت کسب نموده باشد.

موضوع فعالیت فرد در مدت زمان حضور در شرکت باید در راستای کالا و خدمات دانش بنیان شرکت باشد.

تبصره 2: با توجه به محدودیت ظرفیت ابلاغی از طرف ستاد کل نیروهای مسلح، افراد بر اساس امتیاز کسب شده در هر دوره اعزام، رتبه بندی شده و افراد با بیشترین امتیاز به ستاد کل نیروهای مسلح معرفی خواهند شد. در صورت اتمام ظرفیت در هر اعزام، افراد باید تقاضای جدید خود را در دوره بعدی ارسال نمایند.

تبصره 3: افرادی که مدرک تحصیلی آنها در برگ سبز اعزام، علوم پزشکی ثبت گردیده باشد امکان استفاده از تسهیلات امریه در شرکت دانش بنیان را نخواهند داشت.

تبصره 4: تایید اولیه افراد توسط معاونت علمی و فناوری بر اساس امتیازبندی صورت گرفته، به منزله تایید نهایی افراد نمی­باشد و افراد لازم است در زمان­های مشخص شده توسط مرکز شرح فعالیت خود را در شرکت ارائه نمایند. شرح فعالیت ارائه شده در شرکت دانش بنیان باید در راستای حل مشکلات علمی و فنی کالا و خدمات دانش بنیان شرکت و یا پیشرفت علمی و فنی کالا و خدمات دانش بنیان باشد.

 

 

مادّة 5: فرایند اجرا

فرایند اجرای این تسهیلات به شرح زیر است:

فرد در سامانه مربوط اطلاعات خود را تکمیل نموده و معرفی نامه مرتبط را مطابق فرمت مشخص، از شرکت دریافت و در سامانه مذکور بارگذاری نماید.

در صورت تایید اولیه درخواست فرد توسط مرکز، اطلاعات تکمیلی (شامل شرح فعالیت، برگ اعزام و فرم اداری مربوط) از سوی فرد به مرکز ارائه خواهد شد.

مبلغ مربوط به دوره آموزشی و سایر هزینه های مصوب و هزینه نظارت بر فرآیند با توجه به مصوبات ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور توسط شرکت در زمان مشخص شده، پرداخت خواهد شد.

شرکت مبالغ مربوط به هزینه آموزشی، ارزیابی و بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح فرد را به صورت چک­های نقدشونده با توجه به ابلاغیه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به کارگزار تحویل دهد.

پس از تکمیل اطلاعات و تایید استعلام حراست از سوی مرکز و همچنین تایید نهایی ستاد کل نیروهای مسلح، فرد برای گذراندن دوره آموزشی به ستاد کل نیروهای مسلح معرفی خواهد شد.

در صورتی که به هر دلیل ستاد کل نیروهای مسلح با درخواست متقاضی موافقت ننماید، تمام مبالغ دریافتی به شرکت عودت داده خواهد شد.

فرد پس از گذراندن دوره آموزشی از سوی یگان خدمتی به معاونت علمی و فناوری رییس جمهور معرفی خواهد شد و سپس توسط مرکز به شرکت تخصیص خواهد یافت.

معاونت علمی و فناوری رییس جمهور هیچ تعهدی نسبت به پرداخت حقوق و مزایا ندارد و تمامی مسئولیت پرداخت­ها بر مبنای مقررات ستاد کل نیروهای مسلح برعهده شرکت خواهد بود.

هزینه مربوط به بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، بیمه بازنشستگی، بیمه عمر و حوادث بر عهده شرکت می­باشد و کارگزار پس از دریافت هزینه­های مذکور بر مبنای مقررات ستاد کل نیروهای مسلح اقدام به پرداخت آن به سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح می­نماید.

در صورت عدم پرداخت هزینه­ها توسط شرکت، سهمیه شرکت لغو شده و فرد جهت ادامه خدمت به مرکز تخصیص خواهد یافت.

شرکت موظف است گزارشی از شرح فعالیت و حضور فرد (به همراه میزان مرخصی استحقاقی و استعلاجی) و مستندات پرداختی به فرد را به مرکز ارسال نماید.

فرد و شرکت موظفند ضوابط ابلاغی مصوب ستاد کل نیروهای مسلح در رابطه با نحوه حضور فرد، میزان پرداختی و تعامل با سازمان بکارگیرنده را رعایت نماید.

درصورتی که شرکت از کارکنان وظیفه مامور رضایت نداشته باشد، می­تواند با ارائه دلایل و مستندات فرد را به مرکز معرفی نماید.

چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطلاعاتی را خلاف واقع اظهار‌کرده است، از تمامی تسهیلات مرکز محروم می‌شود و عدم صداقت وی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و موضوع به لحاظ حقوقی پیگیری می‌شود.

در صورتی که حضور و فعالیت فرد در شرکت توسط مرکز تایید نشود، مرکز اقدامات مقتضی را با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح انجام می دهد.

چنانچه  با درخواست فرد موافقت نشود، متقاضی مجاز است با ارتقای فعالیت‌های فناورانه خود صرفاً یک‌بار دیگر، درخواست خود را در سامانه ارسال کند.

 

ماده 6 : ضوابط و الزامات اجرایی

شرکت و فرد متعهد به رعایت موارد زیر خواهند بود:

درخواست خود را با توجه به زمان‌های اعلام شده از سوی مرکز در سامانه مربوط ارسال نماید.

شرکت اجازه واگذاری انجام کار به صورت دورکاری به کارکنان وظیفه را ندارد.

زمان دورة خدمت نظام‌وظیفه به صورت امریه در شرکت دانش بنیان به همراه دوره آموزشی 24 ماه است و فرد در تمام طول خدمت در شرکت، تابع مقررات شرکت خواهد بود.

محل خدمت و موضوع فعالیت فرد در شرکت باید به تایید مرکز برسد و هرگونه تغییر در این رابطه باید به طور رسمی به مرکز اطلاع رسانی شود.

شرکت موظف است دارای سیستم ثبت ورود و خروج باشد و ورود و خروج مامور وظیفه را در شرکت ثبت نماید و مستندات لازم درباره درخواست مرخصی و ماموریت کاری را با امضای مدیر ذیربط بصورت مکتوب در شرکت نگهداری نماید و در صورت درخواست مرکز یا ناظر در فرایند بازدید از شرکت، ارایه دهد.

مرخصی استعلاجی و استحقاقی کارکنان وظیفه مامور تابع مقررات و بخشنامه های ابلاغی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح می‌باشد.

هرگونه صدور تاییدیه خدمتی کارکنان وظیفه مامور برای ارائه به اداره راهنمایی رانندگی، دفترخانه اسناد رسمی و... از طریق شرکت ممنوع می باشد و توسط یگان خدمتی انجام خواهد شد.

شرکت موظف است کارکنان وظیفه را در موضوع شرح فعالیت مشخص شده برای وی به خدمت گیرد و استفاده فرد در خارج از این موضوع ممنوع می­باشد.

خروج از کشور برای ماموران وظیفه در شرکت دانش بنیان صرفا به منظور زیارت و یا درمان امکان پذیر خواهد بود.

استفاده استفاده ماموران وظیفه از کسری پروژه، بسیج و ... منوط بر تایید مرکز می­باشد.

در صورتی که ستاد کل و یا مرکز در نظارت‌های خود مطلع شود که شرکت خارج از دستورالعمل به کارگیری و یا خارج از بخشنامه های صادره رفتار نموده است، اقدام به لغو امریه نموده و شرکت باید در اسرع وقت نسبت به تسویه حساب و اعاده فرد به مرکز و ستاد کل نیروهای مسلح اقدام نماید.

 

مادّة 7: ملزومات اجرایی و نظارت

شرح مواد مسکوت، تفسیر مفاد، طراحی نظام اجرایی شیوه نامه و نظارت بر اجرای صحیح مفاد آیین‌نامه ‌و شیوه‌نامه، بر عهدة مرکز خواهد بود.

رئیس مرکز مجاز است در طول زمان اجرای شیوه‌نامه، مصادیق دیگر فعالیت فناورانه و تغییر امتیاز مصادیق موجود را شناسایی و درصورت نهایی شدن، به‌طور دائمی در شیوه‌نامه لحاظ کند.

 

مادّة 8: تصویب و اجرا

این شیوه نامه مشتمل بر یک مقدمه، هشت مادّه و پنج تبصره به تصویب معاون علمی و فناوری رییس جمهور رسید.

این شیوه نامه از اعزام اردیبهشت ماه سال 1400 اجرا خواهد شد.

 

امتیاز فناورانه نخبگان فناور

فعالیت‌های فناورانه

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

توضیحات

فعالیت تمام وقت در شرکت دانش‌بنیان

تا 130

تا 140

تا 150

به ازای هر ماه فعالیت 7 امتیاز

(با توجه به مستندات لازم از جمله سوابق بیمه فرد در صورتی که فرد در شرکتهای دانش بنیان دیگر فعالیت داشته باشد صرفا 3.5 امتیاز برای سوابق گذشته در نظر گرفته خواهد شد)

عضویت در هیئت مدیرة شرکت دانش‌بنیان

تا 100

حداقل 9ماه و هرماه 4 امتیاز

(در مدت زمان مدیرعاملی اعضا امتیاز عضویت هیئت مدیره برای فرد محاسبه نمی شود)

مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان

تا 150

حداقل 9 ماه و هر ماه 6 امتیاز باشد

(مدت زمان مدیریت فرد بر اساس آگهی روزنامه رسمی می باشد)

عضو هیئت مؤسس شرکت دانش بنیان

تا 20

اولین دورة تشکیل شرکت عضو باشد

شرکت دانش‌بنیان (محل کار)

تا 20

هر 3 میلیارد ریال فروش 5 امتیاز

وضعیت تایید شرکت دانش بنیان

-

در صورتی که فرد در حال حاضر در یکی از شرکتهای دانش بنیان نوع یک فعال باشد 15 امتیاز

وضعیت تاهل و فرزند

-

در صورت تاهل فرد متقاضی، 5 امتیاز و به ازای هر فرزند 10 امتیاز

 

ابلاغیه های مربوط به سربازان امریه در شرکت دانش بنیان

 لینک گروه امریه برای تبادل نظر سربازان دانش بنیان