بسمه تعالی

اطلاعیه فرآیند معافیت مالیاتی

مطابق ماده (3) دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (22) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، لازم است فهرست شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان به همراه زمان تأیید کارگروه «ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا» همراه با ذکر مصادیق فعالیت‌های دانش بنیان هر شرکت به صورت سالانه به سازمان امور مالیاتی ارسال گردد.

 از این رو شرکتهای متقاضی معافیت مالیاتی ماده (3) قانون مذکور جهت دریافت معافیت مالیاتی مورد نظر و اعلام مصادیق فعالیتهای دانش بنیان آنها به سازمان امور مالیاتی ضروری است به نکات زیر توجه نمایند:

مراجعه به کارتابل و مشاهده اطلاعات کالا و خدمات: شرکت لازم است در زمان معین (تا تاریخ 5 بهمن ماه 1396) به کارتابل خود در سامانه reg.daneshbonyan.irمراجعه نموده و پس از تکمیل اطلاعات، درخواست استفاده از معافیت مالیاتی را از طریق سامانه به دبیرخانه کارگروه ارسال نماید (نحوه ارسال درخواست و زمانهای معین شده در قسمت پیوست آورده شده است).

تکمیل و اصلاح نام تجاری کالا و خدمات دانش بنیان: با توجه به اینکه کالا/خدمات (مصادیق فعالیتهای دانش بنیان شرکتهای تایید شده) اعلام شده به سازمان امور مالیاتی، نام تجاری کالا/خدمات دانش بنیان شرکت می‌باشد که صراحتا در فاکتور فروش و یا قرارداد شرکت ذکر می­شود، لازم است تا نام تجاری تمامی کالا/خدمات آورده شده در کارتابل شرکت  به طور کامل و دقیق (اعم از کالا/خدمت تایید شده و یا تایید نشده) وارد شده باشد.

فروش مجزای زیرسیستم‌ها و یا قطعات دانش بنیان: در صورتی که زیرسیستم ها و قطعات تشکیل دهنده کالاها/خدمات دانش بنیان تایید شده، توسط شرکت تولید می شود و به صورت مجزا (در قالب قرارداد یا فاکتور فروش مجزا) به فروش می رسد و حائز شرایط آیین نامه ارزیابی (مطابق با ماده 1 قانون حمایت از شرکتها  و موسسات دانش بنیان) نیز ‌می‌باشد، باید به تفکیک در کارتابل شرکت آورده شده باشد.

(شایان ذکر است نام تجاری اعلام شده توسط کارگزار مربوط به دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان، ملاک معافیت مالیاتی همان سال خواهد بود و پس از تایید کارگروه به سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد).

فروش مجزای خدمات تخصصی و دانش فنی: با عنایت به اینکه «خدمات تخصصی تعمیر و نگهداری مرتبط با کالاهای تولید شده توسط آن شرکت» و فروش خدمات «دانش ‌فنی، فناوری و طراحی» بر روی کالا یا خدمت مرتبط با فهرست کالاها/خدمات دانش‌بنیان تایید شده نیز از معافیتهای مالیاتی این قانون برخوردار خواهند بود، در مورد شرکتهایی که به صورت مجزا این خدمات را در قراردادها و فاکتورهای خود درج می‌نمایند، ضروری است نام تجاری این خدمات نیز به طور دقیق در کارتابل آورده شده باشد.

 (لازم به توضیح است که خدمات فوق الذکر باید به فروش رسیده باشد و شرایط سه گانه کالاها/خدمات دانش بنیان و شرط دانش فنی را نیز داشته باشد).

حسابرس مالی برای شرکت‌های بزرگ: در صورتی که درآمد کل شرکت در همه زمینه‌ها (اعم از دانش بنیان و غیر دانش بنیان) بیش از پنجاه میلیارد ریال می‌­باشد، (بر اساس ماده 272 قانون مالیات های مستقیم)لازم است در موعد مقرر گزارش مربوط به "قرارداد حسابرسی مالی"در کارتابل شرکت بارگذاری گردد.

اعمال معافیت‌های دیگر قانون مالیات‌های مستقیم: اعمال معافیت موضوع ماده (3) قانون نسبت به درآمد ناشی از فعالیت­‌های دانش‌بنیان مطابق مصادیق ذکر شده در فهرست ارسالی از سوی کارگروه بوده و این امر مانع از اعمال معافیت‌های دیگر قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود. در این زمینه لازم است شرکت‌ها به موارد زیر توجه نمایند:

  • موضوع ماده (9) قانون حمایت از شر‌کت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در خصوص واحدهای مستقر در پارک­های علم و فناوری بوده، که از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت (رئیس) پارک و نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیت‌هایی که صرفا در پارک‌­های علم و فناوری تحقق می‌یابد، می باشد. شرکت‌های مشمول این موضوع لازم است ردیف 30 جدول 6 اظهارنامه مالیاتی را تکمیل نموده و در صورتی که درآمدهای دیگر این شرکت از محل فعالیت‌های دانش‌بنیان و مورد تایید کارگروه، مشمول ماده 3 قانون بوده است در ردیف 29 جدول مذکور آورده شود. 
  • شرکت‌ها و موسساتی که در حال حاضر از موضوع معافیت‌هایی دیگر چون، فعالیت های تولیدی و معدنی ( ماده ۱۳۲ ق.م.م.)، فعالیت در مناطق آزاد تجاری، فعالیت‌های شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و …(ماده ۱۳۳ ق.م.م) برخوردار می­‌باشند،‌ لازم است به طور دقیق درآمدها و هزینه‌­های هر موضوع را تفکیک نموده در ردیف‌های مشخص شده در جدول 6 اظهارنامه وارد نمایند.