بسمه تعالی

اطلاعیه فرآیند معافیت مالیاتی

مطابق ماده (3) دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (22) آیین نامه اجرایی قانون، لازم است فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنیان به همراه زمان تأیید کارگروه «ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا» همراه با ذکر مصادیق فعالیتهای دانش بنیان هر شرکت به صورت سالانه به سازمان امور مالیاتی ارسال گردد. از این رو شرکتهای متقاضی معافیت مالیاتی ماده (3) قانون جهت تسهیل در اجرای این دستورالعمل ضروری است به نکات زیر توجه نمایند:

1-    هزینه ارزیابی: ارزیابی و بررسی‌های انجام شده در این مرحله هزینه‌ای برای شرکتهای متقاضی استفاده از معافیتهای مالیاتی نخواهد داشد.

2-    مراجعه به کارتابل و مشاهده اطلاعات کالا و خدمات: شرکت لازم است در زمان معین (مورخ یک بهمن ماه 1394) به کارتابل خود مراجعه نموده و پس از تکمیل اطلاعات، درخواست استفاده از معافیت مالیاتی را از طریق سامانه به دبیرخانه کارگروه ارسال نماید( زمانهای معین شده در وب سایت شرکتها و موسسات دانش بنیان آورده شده است.).

3-    تکمیل اطلاعات و ارسال درخواست: شرکت در زمان ارائه درخواست باید تعهد نامه اخذ معافیت مالیاتی(در پیوست آورده شده است) را به تایید صاحبان امضاء مجاز اسناد تعهد آور شرکت (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) رسانده و در زمان ارسال درخواست در کارتابل خود در سامانه بارگذاری نماید. شایان ذکر است با توجه به ضرورت نظم دهی به امور تاریخ مقرر شده (20 بهمن 1394) به هیچ عنوان قابل تمدید نیست و به درخواست های واصله پس از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4-     صحت نام تجاری: با توجه به اینکه کالا/خدمات (مصادیق فعالیتهای دانش بنیان شرکتهای تایید شده) اعلام شده به سازمان امور مالیاتی، نام تجاری کالا/خدمات دانش بنیان می‌باشد که صراحتا در فاکتور فروش و یا قرارداد شرکت ذکر می­شود، نام تجاری تمامی کالا/خدمات آورده شده در کارتابل شرکت باید به طور کامل و دقیق (اعم از کالا/خدمت تایید شده و یا تایید نشده) وارد شده باشد.

5-     فروش مجزای زیرسیستمها و یا قطعات دانش بنیان: در صورتی که زیرسیستم ها و قطعات تشکیل دهنده کالاها/خدمات دانش بنیان تایید شده، توسط شرکت تولید شده و به صورت مجزا (در قالب قرارداد یای فاکتور فروش مجزا) به فروش می رسد و حائز شرایط آیین نامه ارزیابی (شرایط سه گانه محصولات دانش بنیان* و شرط دانش فنی) نیز ‌می‌باشد باید به تفکیک در کارتابل شرکت آورده شده باشد.

(شایان ذکر است نام تجاری اعلام شده توسط کارگزار مربوط به دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان، ملاک معافیت مالیاتی همان سال خواهد بود و پس از تایید کارگروه به سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد.)

6-     فروش مجزای خدمات تخصصی و دانش فنی: با عنایت به اینکه «خدمات تخصصی تعمیر و نگهداری مرتبط با کالاهای تولید شده توسط آن شرکت»، فروش «دانش ‌فنی و فناوری» مرتبط با فهرست کالاها/خدمات دانش‌بنیان، و «خدمات طراحی مهندسی» مرتبط با فهرست کالاها/خدمات دانش‌بنیان تایید شده نیز از معافیتهای مالیاتی این قانون برخوردار خواهند بود، در مورد شرکتهایی که به صورت مجزا این خدمات را در قراردادها و فاکتورهای خود درج می‌نمایند، ضروری است نام تجاری این خدمات نیز به طور دقیق در کارتابل آروده شده باشد.

(لازم به توضیح است که خدمات فوق الذکر باید به فروش رسیده باشد و شرایط سه گانه کالاها/خدمات دانش بنیان و شرط دانش فنی را نیز داشته باشد.)

7-    حسابرس مالی برای شرکتهای بزرگ: در صورتی که درآمد کل شرکت در همه زمینه ها (اعم از دانش بنیان و غیر دانش بنیان) در سال مالی گذشته (سال مالی 93) بیش از ده میلیارد ریال باشد، لازم است در موعد مقرر مشخصات حسابرس مالی خود را (موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران)، گزارش مربوط به "قـرارداد اجرای‌ روشهای‌ توافقی‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ مالی" (در پیوست آورده شده است) و همچنین اظهارنامه مالیاتی سال مالی 1394 خود را به دبیرخانه ارسال نماید.

8-    نظام نامه مالی در شرکتهای دانش بنیان: شرکتهای دانش بنیان متقاضی استفاده از معافیت مالیاتی ماده 3 قانون لازم است در زمینه عملیات مالی و حسابداری خود وحدت رویه داشته باشد و طبق نظام نامه مالی مشخص نسبت به ثبت فعالیت­های مالی، عملیاتی و جاری خود اقدام نماید(شرکت موظف است نظام نامه مالی خود را با توجه به نمونه نظام نامه مالی موجود در وب سایت، تهیه نموده و تعهدنامه "دارا بودن نظام نامه مالی در شرکتها و موسسات دانش بنیان" (در پیوست آورده شده است) را در سامانه بارگذاری نماید.).

9-    اعمال معافیتهای دیگر قانون مالیاتهای مستقیم: اعمال معافیت موضوع ماده (3) قانون نسبت به درآمد ناشی از فعالیت­های دانش بنیان مطابق مصادیق ذکر شده در فهرست ارسالی از سوی کارگروه بوده و این امر مانع از اعمال معافیتهای دیگر قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود. در این زمینه لازم است شرکتها به موارد زیر توجه نمایند:

·        موضوع ماده (9) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان در خصوص واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک­های علم و فناوری بوده که از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت (رئیس) پارک و نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیتهای مذکور در مجوز که صرفا در پارک­های علم و فناوری تحقق می یابد می باشد. شرکتهای مشمول این موضوع لازم است ردیف 16 جدول 6 اظهارنامه مالیاتی را تکمیل نموده و در  صورتی که درآمدهای دیگر این شرکت از محل فعالیتهای دانش بنیان و مورد تایید کارگروه، مشمول ماده 3 قانون بوده است در ردیف 15 جدول مذکور آورده شود. 

·        شرکتها و موسساتی که در حال حاضر از موضوع معافیتهایی چون کارخانه های واقع در خارج از شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و ...(تبصره ۳ ماده ۱۳۸ ق.م.م.)، فعالیت های تولیدی و معدنی (ماده ۱۳۲ ق.م.م.)، فعالیت در مناطق آزاد تجاری، فعالیت های شرکت های تعاونی روستایی، عشایری و …(ماده ۱۳۳ ق.م.م) برخوردار می­باشند،‌ لازم است به طور دقیق درآمدها و هزینه­های هر موضوع را تفکیک نموده در ردیفهای مشخص شده در جدول 6 اظهارنامه وارد نمایند.

10-تعدیلات سنواتی: با توجه به بخشنامه شماره 21012/200 مورخ 25 بهمن 91 با موضوع رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی، اقلام مربوط به هزینه های سنوات قبل (در صورت انطباق با مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم) در صورتی که به هر دلیل خارج از اختیار مؤدی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد، مشروط بر اینکه مربوط به درآمدهای مشمول معافیت مالیاتی و یا مالیات مقطوع نبوده و یا درآمد مشمول مالیات سال مربوط از طریق علی الرأس تعیین نگردیده باشد به عنوان اقلام بدهکار حساب برگشت و به درآمد مشمول مالیات عملکرد مورد رسیدگی اضافه نخواهند گردید. به عبارتی شرکتها و موسساتی که کالا و خدمات دانش بنیان آنها در سال مالی جاری فروشی نداشته و یا در اظهارنامه مالیاتی خود زیان ده می باشند، لازم است توجه نمایند که زیان آورده شده در قسمت معافیتهای نمی تواند در سالهای آینده مستهلک شود.

 


(*)   معیارهای سه گانه محصولات دانش بنیان عبارت است از:

1- در حوزه فناوری های بالا و متوسط به بالا باشد.

2- دارای پیچیدگی فنی بوده و تولید آن نیاز به تحقیق و توسعه هدفمند توسط یک تیم فنی خبره داشته باشد. همچنین برای حفظ توان رقابتی آن محصول در بازار، تحقیق و توسعه باید به صورت مداوم انجام شود.

3- عمده ارزش افزوده آن کالا/خدمات، ناشی از دانش فنی و نوآوری فناورانه باشد.