در راستای حمایت از تولیدات با کیفیت دانش‌بنیان، معاونت علمی و فناوری در تعامل با مراجع ذی‌صلاح ، از اصلاح تعرفه‌های گمرکی مرتبط پشتیبانی می‌کند.

جهت استفاده از این خدمت شرکت متقاضی بایستی درخواست خود را به همراه مستندات به معاونت علمی و فناوری ارسال نماید.