بنیاد ملّی نخبگان به منظور حمایت از اشتغال دانش­ آموختگان برتر تحصیلات تکمیلی و ایجاد بستر مناسب برای استفاده از ظرفیت­ های آنها و هم­چنین حمایت از شرکت­ های دانش­ بنیانی که دانش­ آموختگان را استخدام می­ کنند، تسهیلاتی را در قالب طرح حمایت از شرکت­ های دانش­ بنیان در بکارگیری دانش­ آموختگان برتر ارائه می­ کند.
در این طرح، دانش­ آموختگان برتر دانشگاه­ ها متناسب با تخصص خود، در شرکت­‌های دانش‌بنیان استخدام و از حقوق و مزایایی متناسب با مقطع تحصیلی خود برخوردار می‌شوند. هم­چنین شرکت‌های دانش‌بنیانی که دانش‌آموختگان برتر مشمول ضوابط بنیاد را متناسب با تخصص مورد نیاز و بر اساس قوانین و مقررات کاری استخدام می­ کنند، مورد حمایت مالی بنیاد قرار می‌گیرند.

شیوه‌نامه بهره‌مندی دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی از تسهیلات جذب در نهادهای فنّاورانه
(جایزه شهید تهرانی مقدم)

مقدمه

به استناد تبصره مواد 3 و 4 آیین‌نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی» و به‌منظور اجرایی سازی بند «ب- 1» از مادّۀ 4 آیین‌نامه و باهدف ایجاد شرایطی برای جذب دانش‌آموختگان برتر در نهادهای صنعتی و فنّاورانه، دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی طبق شرایط این شیوه‌نامه می‌توانند از تسهیلات جذب در نهادهای فنّاورانه در قالب «جایزه شهید تهرانی مقدم»، به‌پاس خدمات فنّاورانه شهید حسن تهرانی‌مقدم، بهره‌مند شوند.

مادّه 1: تعاریف

برای رعایت اختصار، تعاریف زیر در این شیوه‌نامه رعایت می‌شود:
الف. بنیاد : منظور بنیاد ملّی نخبگان است.
ب. وزارت علوم: منظور وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری است.
ج. وزارت بهداشت: منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
د. مؤسسه علمی: منظور هریک از مراکز آموزش عالی، پژوهش و فنّاوری‌ داخل یا خارج از کشور است که صحت مدارک صادره آن‌ها به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده باشد.
ه‍ .آیین‌نامه: منظور «آیین‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی» مصوّب هیئت‌امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394 است.
و. دانش‌آموخته ‌برتر: منظور هر یک از دانش‌آموختگان موضوع آیین‌نامه و مشمول بند «ب- 1» از مادّۀ 4 آیین‌نامه است.
ز. نهاد فنّاورانه: منظور نهادهایی است که فعالیت‌های آن‌ها با محوریت نوآوری و فنّاوری (از قبیل مراکز رشد، شرکت‌های مستقر در پارک‌های علوم و فنّاوری، بنگاه‌های صنعتی و شرکت‌های دانش‌بنیان) صورت می‌پذیرد.
ح ‍. شرکت دانش‌بنیان: منظور هریک از شرکت‌های موضوع قانون «حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات»، مصوّب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 5/8/1389 است که صلاحیت آن‌ها به تأیید معاونت علمی و فنّاوری ریاست‌جمهوری رسیده باشد.
ط. معاونت برنامه‌ریزی: منظور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بنیاد است.
ی. بنیاد استانی: منظور هر یک از بنیادهای نخبگان استانی است.
ک.کارگزار: منظور هریک از بنیادهای استانی یا شرکت‌های کاریابی طرف حساب بنیاد است که وظیفه تسهیل روند جذب دانش‌آموخته برتر در نهاد فنّاورانه را بر عهده دارد.

مادّه 2: شرایط مشمولان
دانش‌آموختگان دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در صورت احراز شرایط زیر به‌عنوان دانش‌آموخته برتر می‌توانند از جایزه شهید تهرانی مقدم بهره‌مند ‌شوند:
الف. بیش از سه سال از تاریخ دانش‌آموختگی آنان در مؤسسه‌های علمی داخل کشور و بیش از شش سال در مؤسسه‌های علمی خارج از کشور نگذشته باشد.
ب. در هیچ نهادی (چه دولتی چه غیردولتی) شاغل نباشند.
ج. دانش‌آموختگان دوره کارشناسی دست‌کم 120 امتیاز، دوره کارشناسی ارشد دست‌کم 200 امتیاز و دوره دکتری تخصصی دست‌کم 250 امتیاز از فعالیت‌های نخبگانی مندرج در جدول 1 و بیشترین امتیاز را در قیاس با سایر متقاضیان در دوره زمانی بررسی، کسب کرده باشند.

تبصره 1: دانش‌آموختگان دوره‌های «دکتری حرفه‌ای» و نیز دوره‌های «تخصص و فوق تخصص» مورد تأیید وزارت بهداشت؛ به ترتیب معادل با دانش‌آموختگان دوره «کارشناسی ارشد» و دوره «دکتری تخصصی» محسوب می‌شوند.
تبصره 2: چنانچه متقاضی، حداکثر ده درصد کمتر از امتیاز بند «ج» را کسب کرده باشد، در فرایند شناسایی وارد می‌شود و تصمیم‌گیری نهایی درباره اعطای تسهیلات به وی، به نظر اجماع کارگروه موضوع مادّه 4 بستگی دارد.

ماده 3: تسهیلات جایزه تهرانی مقدم
مشمولان این جایزه، حداکثر دو سال پس از برگزیده شدن، مجازند از تسهیلات زیر بهره‌مند ‌شوند:
3-1. بهره‌مندی از تسهیلات اشتغال در نهادهای فنّاورانه کشور از طریق پرداخت بخشی از کارمزد و حق بیمه شاغل برای مدت حداکثر سه سال.
3-2. دریافت تسهیلات فرهنگی- رفاهی مطابق بند «الف – 4» از مادّه 4 آیین‌نامه

تبصره 1: بنیاد متعهد می‌شود مبلغ 70،50 و30 درصد از کارمزد و حق بیمه شاغل را بر اساس قرارداد میان نهاد فنّاورانه و مشمول (بر اساس قوانین وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی)، به ترتیب در سال اول، دوم و سوم اشتغال پرداخت کند. در صورت اشتغال فرد مشمول در نهادی واقع در استان محل سکونت خود، مبالغ این بند به ترتیب به میزان 80 ، 60 و 40 افزایش می‌یابد.
تبصره 2: در صورت اشتغال دانش‌آموخته برتر در یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان، سهم پرداختی بنیاد برای هر یک از سه سال به ترتیب برابر با 80 ، 60 و40 درصد از کارمزد و حق بیمه شاغل خواهد بود. در صورت اشتغال فرد مشمول در شرکتی دانش‌بنیان واقع در استان خود، مبالغ این بند به ترتیب به میزان 90 ، 70 و 50 درصد افزایش می‌یابد.
تبصره 3: مشمول این مادّه نباید هیچ‌گونه اشتغال دیگری،که منجر به پرداخت حق بیمه برای وی شود، داشته باشد و درصورتی‌که درحین‌ استفاده از این تسهیلات، در جای دیگری اشتغال یابد فرد مشمول و نهاد متبوع موظف است مراتب را برای قطع مزایای تسهیلات به بنیاد اعلام کند. در صورت عدم اعلام مشمول/ نهاد متبوع، بنیاد هر دو را به‌طور دائم از تسهیلات بنیاد محروم خواهد کرد و مراتب تخلف، مورد پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت.

مادّه 4 : فرایند اجرا
4-1. شناسایی دانش‌آموختگان برتر
فرایند شناسایی دانش‌آموختگان‌برتر مشمول این جایزه به شرح زیر است:
الف. رئیس بنیاد در هرسال سهمیه استفاده از این جایزه را اعلام می¬کند.
ب. فرد متقاضی، در بازه‌های زمانی تعیین‌شده از سوی بنیاد، اطلاعات خود را در سامانۀ اطلاعاتی بنیاد بارگذاری می¬کند.
ج. پس از راستی آزمایی اطلاعات به کمک بنیادهای نخبگان استانی محل تحصیل/ سکونت متقاضی، «کارگروه شناسایی دانش‌آموختگان برتر» متشکل از یکی از مدیران حوزه معاونت برنامه‌ریزی (رئیس کارگروه) و حداکثر سه تن از صاحب‌نظران فعالیت‌های نخبگانی، بعد از ارزیابی و محاسبه امتیاز متقاضیان، برگزیدگان نهایی را تعیین می‌کند. اعضای این کارگروه با تأیید رئیس بنیاد برگزیده و با حکم معاون برنامه‌ریزی منصوب می‌شوند.
د. بنیاد به برگزیدگان استفاده از تسهیلات جذب در نهادهای فنّاورانه اطلاع‌رسانی می‌کند.

تبصره 1: فرض بنیاد، صحت اطلاعات بارگذاری شده در سامانه است و چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطلاعاتی را خلاف واقع اظهار کرده است، از تمامی تسهیلات بنیاد محروم می‌شود و عدم صداقت وی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیری می‌شود.
تبصره 2: چنانچه با درخواست متقاضی موافقت نشود، متقاضی مجاز است با ارتقای فعالیت‌های نخبگانی خود صرفاً یک‌بار دیگر (و در محدوده دوره مجاز پس از دانش‌آموختگی)، درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند.

4-2. فرایند اعطای جایزه تهرانی مقدم
فرایند اعطای جایزه به شرح زیر است:
الف. بنیاد، اسامی برگزیدگان را برای کارگزار ارسال می‌کند.
ب. کارگزار، نهاد فنّاورانه متقاضی نیروی کار را شناسایی و متناسب با تخصص موردنیاز، دانش‌آموخته برتر را به نهاد معرفی می‌کند.
ج. کارگزار پس از تأیید فرد توسط نهاد فنّاورانه، اطلاعات مربوط به قرارداد میان نهاد و فرد مشمول را به بنیاد اعلام می‌کند.
د. نهاد فنّاورانه کارمزد دانش‌آموخته مستخدم خود را هرماه به‌صورت کامل پرداخت می‌کند و پس از ارسال گزارش، بنیاد سهم خود را به‌حساب نهاد فنّاورانه واریز خواهد کرد.
ه‍ . کارگزار وظیفه نظارت بر اجرای صحیح مفاد قرارداد بین دانش‌آموخته و نهاد فنّاورانه را بر عهده دارد.

مادّه 5: تفسیر مفاد و نظارت
شرح مواد مسکوت، تفسیر مفاد، طراحی نظام اجرایی شیوه¬نامه و نظارت بر اجرای صحیح مفاد آیین‌نامه ‌و شیوه‌نامه، بر عهده معاونت برنامه‌ریزی است و لازم است در هرسال،گزارشی از اجرای شیوه‌نامه را تهیه ‌و ارائه کند.
تبصره: معاون برنامه‌ریزی مجاز است در طول زمان اجرای شیوه‌نامه، مصادیق دیگر فعالیت‌های نخبگانی و تغییر امتیاز مصادیق موجود را شناسایی و در جدول 1 اعمال کند تا در صورت نهایی شدن، به‌طور دائمی در شیوه‌نامه لحاظ شود.

مادّه 6: تصویب و اجرا
این شیوه‌نامه مشتمل بر یک مقدمه، شش مادّه و هشت تبصره به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و اجرای آن تا تاریخ 29/12/1396 لازم است و پس‌ازآن اصلاحات لازم در شیوه‌نامه اعمال می‌شود.

جدول 1:فعالیت‌های نخبگانی دانش‌آموختگان‌برتر

برای تسهیلات جذب در نهادهای فنّاورانه (جایزه شهید تهرانی مقدم)

فعالیت‌های نخبگانی

حداکثر امتیاز

توضیحات

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

برگزیده آزمون‌های ورود به دانشگاه

کارشناسی
(فقط یک آزمون)

وزارت علوم / بهداشت

از 200 تا صفر امتیاز

از 150 تا صفر امتیاز

از 150 تا صفر امتیاز

کسانی که در گروه‌های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی رتبه کمتر از 1000 و در گروه‌های هنر و زبان‌های خارجی رتبه کمتر از 300 کسب کرده‌اند

کارشناسی ارشد
(فقط یک آزمون)

وزارت علوم / بهداشت

-

از 75 تا صفر امتیاز

از 75 تا صفر امتیاز

کسانی که رتبه کمتر از 30 (بدون گرایش) کسب کرده‌اند

ورود بدون آزمون دانشجویان ممتاز (استعدادهای درخشان)

کارشناسی ارشد

-

معادل رتبه 10 (بدون گرایش) آزمون ورود به دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد

-

فعالیت‌های آموزشی

میانگین کل دوره کارشناسی

75* (17 -میانگین کل)*سنوات کل مجاز
مجموع سنوات/

25* (17 -میانگین کل)* سال‌های مجاز
مجموع سال‌ها/

با احتساب ضریب هم‌تراز سازی معدل

میانگین کل دوره کارشناسی ارشد

-

50* (17/5 -میانگین کل)* سال‌های مجاز
مجموع سال‌ها/

40* (17/5 -میانگین کل)* سال‌های مجاز
مجموع سال‌ها/

با احتساب ضریب هم‌تراز سازی معدل

میانگین کل دوره دکتری حرفه‌ای

-

50* (17/5 -میانگین کل)* سال‌های مجاز
مجموع سال‌ها/

با احتساب ضریب هم‌تراز سازی معدل

میانگین کل دوره دکتری تخصصی

-

-

50* (18 -میانگین کل)* سال‌های مجاز
مجموع سال‌ها/

برای دانش‌آموختگان پژوهش محور ضریب 20 لحاظ می‌شود

اخذ جایزه‌های تحصیلی بنیاد

تا 100 امتیاز(به ازای هرسال)

تا 100 امتیاز(به ازای هرسال)

تا 100 امتیاز(به ازای هرسال)

-

دانشجوی نمونه کشوری

تا 40 امتیاز

ا40 تا 60 امتیاز

ا40 تا 80 امتیاز

دانشجوی نمونه مقطع‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی به ترتیب 40، 60 و 80 امتیاز (حداکثر 100 امتیاز)

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله‌های منتشرشده در نشریه‌های با نمایه معتبر بین‌المللی

-

تا 50 امتیاز (هر مقاله)

تا 50 امتیاز (هر مقاله)

امتیاز مقاله‌های سه سال اخیر دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد و پنج سال اخیر دانش‌آموختگان دکتری (با مشارکت استاد راهنما) بر اساس ضرایب آیین‌نامه ارتقا محاسبه می‌شود. حداکثر امتیاز حاصل از مقالات نشریات برای دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد 100 امتیاز و دانش‌آموختگان دکتری 150 امتیاز و برای مقالات مجامع 50 امتیاز است.

مقاله‌های منتشرشده در نشریه‌های علمی - پژوهشی

-

تا 30 امتیاز(هر مقاله)

تا 30 امتیاز(هر مقاله)

مقاله‌های منتشرشده در همایش‌های علمی معتبر(داخلی و بین‌المللی)

-

تا 10 امتیاز (هر مقاله کامل)

تا 10 امتیاز (هر مقاله کامل)

همکاری در اجرای طرح‌های پژوهشی مصوّب مؤسسه

تا 20 امتیاز(به ازای هر طرح)

تا 50 امتیاز(به ازای هر طرح)

تا 50 امتیاز(به ازای هر طرح)

امتیاز طرح‌های سه سال اخیر دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد و پنج سال اخیر دانش‌آموختگان دکتری بر اساس ضرایب آیین‌نامه ارتقا محاسبه می‌شود. حداکثر امتیاز حاصل از همکاری در اجرای طرح پژوهشی برای دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد 100 امتیاز و دانش‌آموختگان دکتری 150 امتیاز است.

نگارش / ترجمه کتاب کامل علمی

-

تا 100 امتیاز (به ازای هر کتاب)

تا 100 امتیاز (به ازای هر کتاب)

کتاب باید غیر کمک‌درسی باشد و در دوره دانش‌آموختگی منتشرشده باشد. امتیاز با توجه به محتوای کتاب و اعتبار ناشر و بر اساس ضرایب آیین‌نامه ارتقا محاسبه می‌شود (حداکثر 200 امتیاز)

نگارش / ترجمه فصل کتاب علمی

-

تا 15 امتیاز (به ازای هر فصل)

تا 15 امتیاز (به ازای هر فصل)

فعالیت‌های فنّاورانه

اختراع‌های برگزیده

اختراع سطح 1

تا 200 امتیاز

تا 200 امتیاز

تا 200 امتیاز

مشارکت دست‌کم 45 درصد و برحسب میزان مشارکت

اختراع سطح 2

تا 150 امتیاز

تا 150 امتیاز

تا 150 امتیاز

اختراع سطح 3

تا 70 امتیاز

تا 70 امتیاز

تا 70 امتیاز

ثبت ژن در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر

تا 100 امتیاز

تا 100 امتیاز

تا 100 امتیاز

حسب نظر کارگروه و با توجه به مقاله منتشرشده از آن

مدیرعامل شرکت فناورانه داخلی

تا 75 امتیاز

تا 75 امتیاز

تا 75 امتیاز

به ازای هرسال

فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی

مستعد برتر ادبی، هنری و قرآنی

تا 100 امتیاز

تا 100 امتیاز

تا 100 امتیاز

-

سرآمد ادبی، هنری و قرآنی

تا 150 امتیاز

تا 150 امتیاز

تا 150 امتیاز

-

عضویت در انجمن‌های علمی/ فرهنگی دانشجویی

تا 5 امتیاز(برحسب نوع عضویت)

تا 5 امتیاز(برحسب نوع عضویت)

تا 5 امتیاز(برحسب نوع عضویت)

حداکثر 30 امتیاز

عضویت در انجمن‌های علمی تخصصی

تا 15 امتیاز (برحسب نوع عضویت)

تا 15 امتیاز (برحسب نوع عضویت)

تا 15 امتیاز (برحسب نوع عضویت)

عضویت در هیئت‌مدیره انجمن‌های علمی

تا 30 امتیاز

تا 100 امتیاز

تا 100 امتیاز

به ازای هرسال عضویت در انجمن‌های دارای مجوز از دستگاه‌های ذی‌ربط 20 امتیاز.

عضویت در هیئت تحریریه نشریه‌های علمی

تا 20 امتیاز

تا 50 امتیاز

تا 50 امتیاز

نشریه‌های پژوهشی و ترویجی دارای مجوز از دستگاه‌های ذی‌ربط

سردبیر نشریه‌‌‌‌های علمی

-

تا 80 امتیاز

تا 80 امتیاز

نشریه‌های پژوهشی و ترویجی دارای مجوز از دستگاه‌های ذی‌ربط

 

 

 

ادامه جدول 1

فعالیت‌های نخبگانی

حداکثر امتیاز

توضیحات

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

جشنواره مورد تأیید

خوارزمی

بین‌المللی

اول

تا 230 امتیاز

تا 230 امتیاز

تا 230 امتیاز

مشارکت دست‌کم 45 درصد

دوم

تا 200 امتیاز

تا 200 امتیاز

تا 200 امتیاز

مشارکت دست‌کم 45 درصد

سوم

تا 150 امتیاز

تا 150 امتیاز

تا 150 امتیاز

مشارکت دست‌کم 45 درصد

دانشجویی

اول

تا 100 امتیاز

تا 100 امتیاز

تا 100 امتیاز

مشارکت دست‌کم 45 درصد

دوم

تا 80 امتیاز

تا 80 امتیاز

تا 80 امتیاز

مشارکت دست‌کم 45 درصد

سوم

تا 60 امتیاز

تا 60 امتیاز

تا 60 امتیاز

مشارکت دست‌کم 45 درصد

فارابی

بزرگسال

رتبه اول

تا 180 امتیاز

تا 180 امتیاز

تا 180 امتیاز

صرفاً بخش‌های رقابتی جشنواره فارابی

رتبه دوم

تا 150 امتیاز

تا 150 امتیاز

تا 150 امتیاز

رتبه سوم

تا 110 امتیاز

تا 110 امتیاز

تا 110 امتیاز

جوان

رتبه اول

تا 100 امتیاز

تا 100 امتیاز

تا 100 امتیاز

رتبه دوم

تا 80 امتیاز

تا 80 امتیاز

تا 80 امتیاز

رتبه سوم

تا 60 امتیاز

تا 60 امتیاز

تا 60 امتیاز

رازی

محقق برگزیده

رتبه اول

تا 200 امتیاز

تا 200 امتیاز

تا 200 امتیاز

-

رتبه دوم

تا 150 امتیاز

تا 150 امتیاز

تا 150 امتیاز

-

رتبه سوم

تا 100 امتیاز

تا 100 امتیاز

تا 100 امتیاز

-

محقق جوان

تا 100 امتیاز

تا 100 امتیاز

تا 100 امتیاز

-

محقق دانشجو

تا 80 امتیاز

تا 80 امتیاز

تا 80 امتیاز

-

سایر جشنواره‌ها و مسابقه‌ها

تا 100 امتیاز

تا 100 امتیاز

تا 100 امتیاز

بر اساس مقررات بنیاد

آزمون‌های علوم پزشکی

برگزیده آزمون‌های جامع پزشکی ، دندان‌پزشکی ، داروسازی و پیش کارورزی پزشکی

اول

-

تا 100 امتیاز

تا 100 امتیاز

-

دوم

-

تا 80 امتیاز

تا 80 امتیاز

-

سوم

-

تا 60 امتیاز

تا 60 امتیاز

-

برگزیده آزمون پذیرش دستیار پزشکی ، دندان‌پزشکی و داروسازی

اول

-

0

تا 150 امتیاز

-

دوم

-

0

تا 120 امتیاز

-

سوم

-

0

تا 100 امتیاز

-

آزمون دانش‌نامه تخصصی

پزشکی

-

0

100تا 180 امتیاز

حائزان رتبه اول تا پنجم

دندان‌پزشکی

-

0

100تا 150 امتیاز

حائزان رتبه اول تا سوم

داروسازی

-

0

100تا 150 امتیاز

حائزان رتبه اول تا سوم

المپیاد علمی

دانشجویی

وزارت علوم

اول

تا 120 امتیاز

تا 120 امتیاز

تا 120 امتیاز

-

دوم

تا 100 امتیاز

تا 100 امتیاز

تا 100 امتیاز

-

سوم

تا 80 امتیاز

تا 80 امتیاز

تا 80 امتیاز

-

وزارت بهداشت

اول

تا 120 امتیاز

تا 120 امتیاز

تا 120 امتیاز

بر اساس رتبه انفرادی

دوم

تا 100 امتیاز

تا 100 امتیاز

تا 100 امتیاز

سوم

تا 80 امتیاز

تا 80 امتیاز

تا 80 امتیاز

دانش‌آموزی

جهانی

طلا

تا 100 امتیاز

تا 100 امتیاز

تا 100 امتیاز

-

نقره

تا 80 امتیاز

تا 80 امتیاز

تا 80 امتیاز

-

برنز

تا 60 امتیاز

تا 60 امتیاز

تا 60 امتیاز

-

ملی

طلا

تا 60 امتیاز

تا 60 امتیاز

تا 60 امتیاز

-

نقره

تا 40 امتیاز

تا 40 امتیاز

تا 40 امتیاز

-

برنز

تا 30 امتیاز

تا 30 امتیاز

تا 30 امتیاز

-