فراخوان حمایت از طرح‌های زیست فناوری تولید بار اول، توسعه مقیاس و توسعه بازار

ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری و وزارت جهاد کشاورزی آماده دریافت طرح های تولیدی جهت حمایت از تولید بار اول، توسعه مقیاس و توسعه بازار در حوزه کشاورزی می باشد.

به اطلاع کلیه ‌شرکت های دانش بنیان و فناور می رساند، ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری و وزارت جهاد کشاورزی در راستای دستیابی به امنیت غذایی و جهش تولید در بخش کشاورزی آماده دریافت طرح های تولیدی جهت حمایت از تولید بار اول، توسعه مقیاس و توسعه بازار محصولات در حوزه نهال سالم و گواهی شده، کود زیستی و مهارگر، واکسن، دارو و بهداشت دامپزشکی، دام و طیور و زیست دریا می‌باشد.

شاخص‌های دارای اولویت در طرح‌های پیشنهادی:
 حوزه زیست فناوری
 بالا بودن TRL و MRL
 فراهمی زیرساخت لازم و مواد اولیه
محصولات صادراتی و ارزآور
توسعه فناوری‌های نوین و کارآمد
 امکان اخذ مجوزات لازم

 مهلت ارسال طرح و ایده: 30 آبان ماه 1399

 ارسال طرح:
BIOPRODUCTS@BIODC.ISITI.IR