شیوه نامه‌ حمایت از آسیب‌شناسی و ارتقای منابع انسانی شرکت‌های دانش‌بنیان

1. مقدمه

نیروی انسانی هر شرکت، عامل اصلی موفقیت یا ناکامی آن است. توجه کافی به جذب صحیح و تیمسازی باعث می‌شود که علایق، انگیزه‌ها و توانمندیها در مسیر ارزشآفرینی قرار گیرد. در شکل‌گیری یک کسبوکار، افراد به دلایل فنی، مالی، بازار و سابقه‌ی دوستی، تیمی را ایجاد کرده و با انگیزه‌ زیاد فعالیت‌های خود را شروع می‌کنند؛ اما با ورود به مراحل بعدی کسب وکار، تفاوتهای شخصیتی و توزیع نامناسب مسئولیت‌ها موجب ناکارآمدی تیم میشود. این وضعیت در موارد زیادی، زمینه‌ی اصلی شکست شرکت‌ها را فراهم میکند. تجربه نشان میدهد که بسیاری از ناکامیها و بن بستهایی که در شراکتها و همکاریها اتفاق میافتد با آگاهی از نوع شخصیتهای شغلی خود و همکاران و همچنین ایجاد تغییراتی در نقشها قابل پیشگیری و هدایت به سمت هم افزایی و موفقیت است.

درخواست

 

2. خدمات مشمول این شیوه نامه

با توجه به عمده مسائلی که شرکت های دانش بنیان در رابطه با مسائل مدیریت منابع انسانی دارند، این خدمت در دو سرفصل زیر ارائه می گردد:

     - خدمت تیم سازی و آسیب شناسی منابع انسانی:

بسیاری از شرکت ها از نظر تعداد نیرو مشکل عمده ای ندارند و مسئله آن ها بیشتر نحوه استفاده از نیروها و تغییرات در همکاری های تیمی، متناسب با شخصیت های شغلی افراد است. در این خدمت پس از پویایی شناسی و آسیب‌شناسی تیم، راهکارهای توسعه شخصیت شغلی، تغییرات لازم در ساختار تیم و ارتقاء و هم افزایی تیمی استخراج و ارائه می گردد.

     - خدمت جذب نیرو و توسعه منابع انسانی:

در برخی از موارد شرکت ها برای توسعه نیروی انسانی بدنبال جذب نیروی جدید هستند. در این خدمت بعد از تیپ شناسی شغلی و شناسایی ویژگی های مورد نیاز شغل های مورد نظر، راهنمایی های لازم برای جذب نیروی مورد نیاز و تغییرات لازم انجام می گردد.

استفاده از دو خدمت بالا به طور همزمان امکان پذیر است.

 

3. میزان حمایت

شرکت‌های دانش بنیان با درآمد کمتر از  100 میلیارد ریال می‌توانند به میزان 70% از هزینه‌های این خدمت را با رعایت سقف مندرج در جدول ذیل، از محل حمایت‌‌ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دریافت کنند. همچنین شرکت های دانش بنیان با درآمد بیشتر از 100 میلیارد ریال نیز می توانند به صورت آزاد و بدون تسهیلات از این خدمات بهره مند شوند.

 

نوع خدمت

جزئیات خدمت

میزان حمایت

سقف حمایت

تیم سازی و آسیب شناسی منابع انسانی

آزمون و مصاحبه  تیپ شناسی شغلی برای اعضای تیم، ارائه راهکارها و وظایف بر اساس ویژگیهای فردی و تیم، تهیه گزارش و برنامه تیم سازی (شامل پیشنهادات تغییر یا تثبیت، راهکارهای ایجاد هم افزایی در رسیدن به اهداف)

70% از هزینه خدمت

40 میلیون ریال

 

جذب نیرو و ارتقای منابع انسانی

تیپ‌شناسی مدیر، شناسایی واجدین شرایط شغل، معرفی بهترین گزینه همراه با گزارش تیپ شغلی فرد و پیوست مدیریتی، دستورالعمل جذب نیرو

 

4. شرایط دریافت حمایت

پس از اتمام و تکمیل پروژه، شرکت متقاضی باید کلیه مستندات مربوطه را از طریق سامانه bizservices.ir بارگذاری کند. پس از بررسی و تایید مدارک ارسالی، نسبت به پرداخت سهم حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در وجه شرکت متقاضی اقدام می‌شود.

بعد از اتمام خدمت، مستندات زیر بایستی در سامانه مذکور بارگذاری گردد: 1. پروپوزال انجام پروژه 2. قرارداد منعقده 3. یک نسخه از گزارش تهیه‌شده 4. ارائه فاکتور رسمی و کلیه مستندات مالی 5. نامه رسمی شرکت حاوی اطلاعات حساب (شماره حساب، کد شبا، نام بانک و کد شعبه)

تبصره 1- قراردادهای مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شامل قرادادهایی است که بصورت حقوقی بین شرکت دانش‌بنیان متقاضی و شرکت کارگزار منعقد گردد. همچنین ارائه فاکتور رسمی مورد تایید اداره مالیات (از سوی کارگزار در وجه شرکت متقاضی) جهت بهره‌مندی از حمایت الزامی است.

تبصره 2- در صورت عدم توافق شرکت با کارگزاران معرفی شده یا تمایل شرکت‌ها به همکاری با سایر کارگزاران و مجریان باید صلاحیت آنان پیش از عقد قرارداد به تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسیده باشد.

تبصره 3- شرکت دانش‌بنیان علاوه بر نظارت بر محتوای گزارش، موظف است در جهت پیشبرد این خدمت همکاری‌های لازم با کارگزار را به عمل آورد. بنابراین تامین اطلاعات مربوط به شرکت و اشخاص در صورتی که در راستای انجام خدمت مورد نیاز باشد، بر عهده شرکت متقاضی است.

تبصره 4- شرکت دانش‌بنیان موظف است نسبت به پیگیری درخواست ثبت‌شده و ارسال مستندات مربوطه در زمان مقرر اقدام نماید. در صورت عدم رعایت این مساله، درخواست ثبت‌ شده در پرتال منقضی و بصورت خودکار مردود خواهد شد. این مدت زمان از ثبت درخواست تا تنظیم قرارداد با کارگزار، 1 ماه تعیین شده ‌است.

تبصره 5- مسئولیت های اجرای درست و موثر خدمت بر عهده شرکت‌های متقاضی می‌باشد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تنها بر مبنای مستندات و گزارش های دریافتی، وجه حمایتی را اختصاص خواهد داد و در قبال دعاوی احتمالی بین شرکت‌های دانش‌بنیان با کارگزاران، هیچگونه مسئولیتی بر عهده ندارد.