شیوه‌نامه بکارگیری کارکنان وظیفه مامور (امریه سربازی)

 در شرکت­‌های دانش‌بنیان

 

نکات مهم

متقاضیان استفاده از تسهیلات امریه در شرکت دانش بنیان به نکات زیر توجه فرمایند.

مهلت ارسال و تایید مدارک برای هر اعزام در سال به شرح زیر است:

 

- متقاضیان توجه نمایند که حتما ماه اعزام مورد نظر خود را در کاربرگ مشخص نمایند.

- صرفا درخواست هایی که تا تاریخ های اعلام شده تایید شده باشند (بدون نقص مدرک) مورد بررسی قرار خواهند گرفت و درخواست‌هایی که ناقص باشند و یا پس از تاریخ اعلام شده فرستاده شوند برای دوره اعزام مورد نظر مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

- پس از بررسی مدارک و امتیاز بندی متقاضیان، لیست افراد اعزامی به عنوان ماموران وظیفه در شرکت دانش بنیان بر اساس کسب بیشترین امتیاز نهایی شده و اعلام می‌گردد. بدیهی است که افرادی که امتیاز کمتری را کسب کرده اند حتی در صورت کسب حداقل 80 امتیاز، عدم تایید خواهند بود و این افراد مجاز می باشند با ارتقای فعالیت‌های فناورانه خود یک‌بار دیگر (در محدودة دورة مجاز پس از دانش‌آموختگی)، درخواست خود را در سامانه بارگذاری کنند و بارگذاری درخواست‌های دیگر تنها پس از شش ماه از زمان آخرین درخواست آنهاامکان پذیر است.

- لیست اعلام شده مربوط به افراد اعزامی در هر ماه زوج، سه ماه پیش از تاریخ اعزام مشخص و در سامانه­ های مربوط اطلاع رسانی خواهد شد. بر این اساس لیست اعلام شده به منزله تایید قطعی امریه فرد در شرکت نمی‌باشد و تایید نهایی مستلزم تکمیل اطلاعات فرد و شرکت در سامانه سرباز امریه و تایید نهایی ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود.

- چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطلاعاتی را خلاف واقع اظهار‌کرده است، از تمامی تسهیلات مرکز شرکتها و موسسات دانش بنیان محروم می‌شود و عدم صداقت وی به دستگاه‌های ذیربط اعلام و موضوع به لحاظ حقوقی پیگیری می‌شود.همچنین در صورتی که فرد به عنوان مامور وظیفه در شرکت دانش بنیان نیز در حال خدمت باشد، در صورت ارائه اطلاعات خلاف واقع لغو امریه خواهد شد.

- فارغ التحصیلان رشته‌های پزشکی امکان استفاد از تسهیلات امریه در شرکت دانش بنیان را نخواهند داشت.

- افرادی که دارای برگ اعزام با غیبت می‌باشند نمی‌توانند از امریه در شرکت دانش‌بنیان استفاده نمایند.

 

مقدمه:

به منظور اجرایی‌سازی بند ج نامه شماره 2213/1/231/20 مورخ 1397/03/13 حسب دستور مقام معظم فرماندهی کل قوا و در راستای اجرایی نمودن بند 3-5 تفاهم‌نامه همکاری متقابل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ستاد کل نیروهای مسلح به شماره 11/7378 مورخ 1396/10/04 و نامه شماره 11/12903 مورخ 1397/04/19 و پیرو دستورالعمل استفاده از خدمت کارکنان وظیفه در شرکت‌های دانش‌بنیان به شماره 2213/1/231/24 مورخ 1397/05/09، افراد طبق این شیوه‌نامه می‌توانند از تسهیلات کارکنان وظیفه مامور(امریه سربازی) در شرکت‌های دانش بنیان استفاده نمایند.

 

مادّة 1: تعاریف

برای رعایت اختصار تعاریف زیر در این شیوه‌نامه رعایت می‌شود:

الف. مرکز: مرکز شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان معاونت علمي و فنّاوري ریاست جمهوری

ب. شرکت: شرکت‌ها و مؤسسات دانش­‌بنیان مشمول مزایای قانون «حمایت از شرکت­‌ها و مؤسسات دانش­‌بنیان و تجاری­‌سازی نوآوری و اختراعات» مصوّب مجلس شورای اسلامی مورخ 1389/08/05 می‌باشد.

ج ـ. سرباز فناور: هر یک از افرادی که بر اساس این شیوه‌نامه و به ستاد کل نیروهای مسلح معرفی می‌شوند.

 

مادّة 2: تسهيلات

مشمولان این تسهیلات با معرفي مرکز، دورة خدمت نظام‌وظيفة خود را، مشتمل‌بر «دورة آموزش نظامي» و «انجام خدمت (امریه سربازی) در شرکت دانش‌بنیان» طي کرده و كارت پايان خدمت دريافت مي‌كنند.

 

مادّة 3: سهمیۀ شرکت

هر یک از شرکت­‌های مشمول می‌تواند حداقل یک نفر و به ازای هر شش میلیارد ریال فروش ساليانه ( براساس اظهارنامۀ مالیاتی) یا به ازای هر ده نفر کارکنان شاغل تمام وقت در شرکت (بر اساس فهرست بیمه)، یک نفر دیگر را با شرایط شیوه‌نامه معرفی کند.

تبصره 1: سهمیۀ مذکور تا سقف 3 نفر برای هر شرکت دانش‌بنیان در سال و برای مدت یک سال (سال شمسی) تعیین می‌شود و صرفاً برای همان سال قابل استفاده است، سهمیه شرکت برای سال‌های بعد به همین شکل قابل استفاده خواهد بود.

تبصره 2: با توجه به محدودیت ظرفیت ابلاغی از طرف ستاد کل نیروهای مسلح، افراد بر اساس اولویت زمانی ثبت نام و امتیاز کسب شده به ستاد کل نیروهای مسلح معرفی خواهند شد و در صورت اتمام ظرفیت، افراد باید تقاضای جدید خود را در دوره بعدی ارسال نمایند.

تبصره 3: مرکز مجاز است با توجه به ارزیابی­‌های دوره‌­ای صورت گرفته از نحوه بکارگیری ماموران وظیفه در شرکت دانش‌بنیان سقف سهمیه مذکور را تغییر دهد.

 

مادّة 4: شرایط مشمولان

الف. شرایط شرکت

 شركت بايد یکی از شرایط زیر را دارا باشد:

     1. دارای اظهارنامۀ مالیاتی باشد و بر مبنای اظهارنامه مالیاتی فروش شرکت بیش از یک میلیارد ریال باشد.

     2. کارکنان شاغل تمام‌وقت در شرکت (بر اساس فهرست بیمه) حداقل 20 نفر باشد.

     3. فروش شرکت بر مبنای آخرین گزارش صورت معاملات فصلی حداقل 500 میلیون ریال باشد.

ب. شرایط سرباز فناور

فرد بايد داراي شرايط زير باشد:

     1. فارغ التحصیل و دارای مدرک کارشناسی و یا بالاتر باشد.

     2. با توجه به امتیازبندی پیوست شيوه‌نامه «بهره‌مندی دانش آموختگان برتر فنّاور از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی»، حداقل 80 امتیاز از جدول امتیاز فناورانه (آورده شده در پیوست) در شرکت کسب نموده باشد.

     3. فرد در 3 ماه اخیر دارای سابقه بیمه تمام وقت در شرکت بکارگیرنده باشد.

     4. موضوع فعالیت فرد باید در راستای کالا و خدمات دانش بنیان شرکت باشد.

تبصره 4: افرادی که مدرک تحصیلی آنها در برگ سبز اعزام، علوم پزشکی ثبت گردیده باشد امکان استفاده از تسهیلات امریه در شرکت دانش بنیان را نخواهند داشت.

 

مادّة 5: فرایند اجرا

فرايند اجراي اين تسهیلات به شرح زير است:

     1. فرد در سامانه سرباز امریه اطلاعات خود را تکمیل نموده و معرفی‌نامه مربوط را مطابق فرمت مشخص، از شرکت دریافت و در سامانه مذکور بارگذاری نماید.

     2. در صورت تایید درخواست توسط مرکز، اطلاعات تکمیلی (شامل برگ اعزام و فرم اداری مربوط) از سوی فرد به مرکز ارائه خواهد شد.

     3. مبلغ مربوط به دوره آموزشی و سایر هزینه های مصوب و هزینه نظارت بر فرآیند با توجه به مصوبات ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور توسط شرکت در زمان مشخص شده، پرداخت خواهد شد.

     4. شرکت مبالغ مربوط به هزینه آموزشی، ارزیابی و بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح فرد را به صورت چک­‌های نقدشونده با توجه به ابلاغیه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به کارگزار معین تحویل دهد.

     5. پس از تکمیل اطلاعات و تایید استعلام حراست از سوی مرکز، فرد برای گذراندن دوره آموزشی به ستاد کل نیروهای مسلح معرفی خواهد شد.

     6. فرد پس از گذراندن دوره آموزشی از سوی یگان خدمتی به معاونت علمی و فناوری رییس جمهور معرفی خواهد شد و سپس توسط مرکز به شرکت تخصیص خواهد یافت.

     7. معاونت علمی و فناوری رییس جمهور هیچ تعهدی نسبت به پرداخت حقوق، مزایا و بیمه درمانی و تکمیلی افراد ندارد و تمامی مسئولیت پرداخت‌­ها بر مبنای مقررات ستاد کل نیروهای مسلح برعهده شرکت خواهد بود.

     8. در صورت عدم  پرداخت هزینه­‌ها توسط شرکت، سهمیه شرکت لغو شده و فرد جهت ادامه خدمت به مرکز تخصیص خواهد یافت.

     9. شرکت موظف است هر سه ماه گزارشی از شرح فعالیت و حضور فرد (به همراه میزان مرخصی استحقاقی و استعلاجی) و مستندات پرداختی به فرد را به مرکز ارسال نماید.

     10. فرد و شرکت موظفند ضوابط ابلاغی مصوب ستاد کل نیروهای مسلح در رابطه با نحوه حضور فرد، میزان پرداختی و تعامل با سازمان بکارگیرنده را رعایت نماید.

     11. در صورتی که شرکت از کارکنان وظیفه مامور رضایت نداشته باشد، می­‌تواند با ارائه دلایل و مستندات فرد را به مرکز معرفی نماید.

     12. چنانچه در هر مرحله از بررسي مشخص شود متقاضي اطلاعاتي را خلاف واقع اظهار‌كرده است، از تمامي تسهيلات مرکز محروم مي‌شود و عدم صداقت وي به دستگاه‌هاي ذي‌ربط اعلام و موضوع به لحاظ حقوقي پيگيري مي‌شود.

     13. در صورتی که حضور و فعالیت فرد در شرکت توسط مرکز احراز نشود، مرکز اقدامات مقتضی را با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌دهد.

     14. چنانچه با درخواست فرد موافقت نشود، متقاضي مجاز است با ارتقاي فعاليت‌هاي فناورانه خود صرفاً يك‌بار ديگر، درخواست خود را در سامانه بارگذاري كند.

 

ماده 6 : ضوابط و الزامات اجرایی

شرکت و فرد متعهد به رعایت موارد زیر خواهند بود:

     1. ارسال درخواست به مرکز مطابق جدول زمانبندی انجام پذیرد.

     2. زمان دورة خدمت نظام‌وظيفه به صورت امریه در شرکت دانش بنیان به همراه دوره آموزشی 24 ماه است و فرد در تمام طول خدمت در شرکت، تابع مقررات شرکت خواهد بود.

     3. محل خدمت و موضوع فعالیت فرد در شرکت باید به تایید مرکز برسد و هرگونه تغییر در این رابطه باید به طور رسمی به مرکز اطلاع رسانی شود.

     4. شرکت موظف است ورود و خروج فرد را در شرکت ثبت نماید و مستندات لازم درباره درخواست مرخصی و ماموریت کاری را با امضای مدیر ذیربط بصورت مکتوب در شرکت نگهداری نماید و در صورت درخواست مرکز یا ناظر در فرایند بازدید از شرکت، ارایه دهد.

     5. مرخصی استعلاجی و استحقاقی کارکنان وظیفه مامور تابع مقررات و بخشنامه‌های ابلاغی از سوی ستاد کل می‌باشد.

     6. هرگونه صدور تاییدیه خدمتی کارکنان وظیفه مامور برای ارائه به اداره راهنمایی رانندگی، دفترخانه اسناد رسمی و... از طریق شرکت ممنوع می‌باشد و توسط یگان خدمتی انجام خواهد شد.

     7. شرکت موظف است کارکنان وظیفه را در موضوع شرح فعالیت مشخص شده برای وی به خدمت گیرد و استفاده فرد در خارج از این موضوع ممنوع می­باشد.

     8. شرکت اجازه واگذاری انجام کار به صورت دورکاری به کارکنان وظیفه را ندارد.

     9. خروج از کشور برای ماموران وظیفه در شرکت دانش بنیان صرفا به منظور زیارت و یا درمان امکان پذیر خواهد بود.

     10. در صورتی که ستاد کل و یا مرکز در نظارت‌های خود مطلع شود که شرکت خارج از دستورالعمل به کارگیری و یا خارج از بخشنامه های صادره رفتار نموده است، اقدام به لغو امریه نموده و شرکت باید در اسرع وقت نسبت به تسویه حساب و اعاده فرد به مرکز و ستاد کل نیروهای مسلح اقدام نماید.

 

مادّة 7: ملزومات اجرایی و نظارت

     1. شرح مواد مسكوت، تفسير مفاد، طراحی نظام اجرایی شیوه‌نامه و نظارت بر اجراي صحيح مفاد آيين‌نامه ‌و شيوه‌نامه، بر عهدة مرکز خواهد بود.

     2. رئیس مرکز مجاز است در طول زمان اجراي شيوه‌نامه، مصاديق ديگر فعاليت فناورانه و تغيير امتياز مصاديق موجود را شناسايي و درصورت نهايي شدن، به‌طور دائمي در شيوه‌نامه لحاظ کند.

 

مادّة 8: تصویب و اجرا

این شیوه نامه مشتمل بر یک مقدمه، هشت مادّه و پنج تبصره در تاریخ 1398/11/06 به تصویب معاون علمی و فناوری رییس جمهور رسید.

 

 

سوالات متداول

جدول امتیاز فناورانه

ابلاغیه های مربوط به سربازان امریه در شرکت دانش بنیان

 لینک گروه امریه برای تبادل نظر سربازان دانش بنیان

تسهیلات صندوق توسعه ملی

تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ‌های ترجیحی

فروش اقساطی محصولات دانش‌بنیان

تسهیلات فروش اقساطی مواد، قطعات و کالاهای مصرفی دانش‌بنیان تا سقف 80 درصد و بازپرداخت یکساله

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها