لیست اعزامی شهریورماه 1399

افراد مورد تایید در این لیست به عنوان ماموران وظیفه اعزام شهریور ماه 1399 در شرکت دانش بنیان تایید اولیه می باشند و لازم است تا تاریخ 13 خرداد ماه اطلاعات خود را در سامانه تینت (social.tinet.ir) تکمیل نمایند.


بدیهی است افراد مورد تایید در این لیست به عنوان تایید اولیه محسوب خواهند شد و عدم تکمیل و ارسال مدارک در موعد مشخص و یا عدم تایید پروپوزال (شرح فعالیت) و مدارک به منزله رد درخواست افراد خواهد بود.