وبینار آشنایی با فرآیندهای دانش بنیان_شرکت شرکتهای صنعتی تهران

1400/07/26

تهران

عمومی آشنایی با دانش بنیان

برگزار کننده :

مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان

شروع :
1400/07/26 ساعت 10:00
پایان :
1400/07/26 ساعت 12:00
رویداد آنلاین است.
سخنرانان
مهندس مجتبی زارع
مهندس مجتبی زارع
ارزیاب مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان
برگزار‌کننده
مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان
مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
تماس
رویداد های برگزارشده
0
رویداد های فعال
1