آشنایی با فرآیندهای دانش بنیان _ دانشگاه آزاد بروجرد

1401/03/18

لرستان

عمومی آشنایی با دانش بنیان

برگزار کننده :

دانشگاه آزاد بروجرد

شروع :
1401/03/18 ساعت 14:00
پایان :
1401/03/18 ساعت 17:00
رویداد آنلاین است.
سخنرانان
مهندس مجتبی زارع
مهندس مجتبی زارع
سرارزیاب مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان
محتوای رویداد

1- چرا و چگونه دانش بنیان شویم؟ 2- معرفی انواع شرکت های دانش بنیان 3- فرآیند ارزیابی 4- بررسی انواع حمایت ها و تسهیلات

برگزار‌کننده
دانشگاه آزاد بروجرد
دانشگاه آزاد بروجرد
تماس
رویداد های برگزارشده
1
رویداد های فعال
0