درصورتی که شرکت‌های متقاضی به نتیجه ارزیابی و عدم تایید محصولات معترض باشند، می‌توانند از طریق کارتابل خود در سامانه reg.daneshbonyan.ir فرم اعتراض را تکمیل و ارسال نمایند و نیازی به ارسال فرم اعتراض به صورت حضوری یا فکس نیست. 

برای کسب اطلاعات بیشتر و نحوه تکمیل فرم به راهنمای ذیل مراجعه نمایید.