طی تفاهم‌نامه‌ای فی‌مابین پارک علم و فناوری خراسان و شهرداری مشهد، شرایطی فراهم گردیده است که برای شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در اماکن مسکونی شهر مشهد، بهای خدمات بهره‌برداری موقت، طبق ردیف 5 جدول ماده چهار(پیوست) محاسبه و اعمال گردد.

جهت بهره‌مندی از خدمت فوق، فرم موجود در بخش "فراخوان و رویدادها"سایت پارک علم و فناوری خراسان (لینک) را تکمیل نمایید. پیرو درخواست شرکت، نامه تاییدیه‌ای توسط دبیرخانه مذکور خطاب به شرکت صادر می‌گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه کمیته توسعه دانش بنیان استان خراسان به شماره 05135003235 خانم شهرستانی تماس حاصل نمایید.