شیوه نامه‌ حمایت از ارزشگذاری دانش فنی و قیمت گذاری سهام شرکت های دانش بنیان

     1. مقدمه

اقتصاد دانش بنیان را می توان نوعی از اقتصاد دانست که در آن تولید و بهره برداری از دانش، نقش عمده ای در ایجاد ثروت ایفا می کندآنچه در این چارچوب اهمیت پیدا می کند، تجاری سازی طرح ها و ایده های نوآورانه و دانش بنیان است و از آنجایی که تحقق اقتصاد دانش بنیان مستلزم شکل گیری زیست بومی است که در آن کلیه حقوق صاحبان ایده به طور دقیق محاسبه و ثبت گردد، توجه به ارزشگذاری فناوری و کسب و کارهای نوآورانه ، امری مهم و اجتناب ناپذیر می باشددر همین راستا مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی، با هدف استاندارد نمودن فرآیندهای شناسایی، محاسبه ارزش و ثبت دارایی های کسب و کارهای دانش بنیان، اقدام به تدوین و اجرای این شیوه نامه نموده است.

 ثبت درخواست

 

     2. خدمات مشمول این شیوه‌نامه

در این شیوه نامه‌ ارزشگذاری فناوری یا دانش فنی و قیمت گذاری سهام شرکت های دانش بنیان مورد حمایت قرار می گیرد.

 

     3. میزان حمایت

نوع خدمت

میزان حمایت

سقف حمایت

توضیحات

ارزشگذاری دانش فنی و قیمت گذاری سهام شرکت های دانش بنیان

70% از هزینه خدمت ارزشگذاری دانش فنی و قیمت گذاری سهام

200 میلیون ریال

 

این میزان حمایت برای شرکت هایی است که تمایلی برای ثبت ارزش تعیین شده در صورت های مالی شرکت ندارند

 

250 میلیون ریال

 

برای شرکت هایی که ارزش تعیین شده را در صورت های مالی ثبت می کنند.

 

میزان حمایت برای شرکت‌های دانش بنیان (با درآمد کمتر از 100 میلیارد ریال در آخرین سال مالی) 70% از مبلغ قرارداد(بدون در نظر گرفتن مالیات) تا سقف 200 میلیون ریال خواهد بود.

شرکت هایی که میزان ارزش تعیین شده در خصوص دارائی های نامشهود را در دفاتر رسمی شرکت ثبت می کنند، می توانند 70% هزینه ها تا سقف 250 میلیون ریال دریافت کنند.

شرکت های دانش بنیان با درآمد بیشتر از 100 میلیارد ریال می توانند به صورت آزاد و بدون تسهیلات این خدمت را دریافت کنند.(لذا شرکت های با درآمد بیشتر از 100 میلیارد ریال مشمول دریافت تسهیلات نیستند)

 

     4. نحوه دریافت حمایت

برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون نحوه و اصول کسب خدمت ارزش گذاری فایل زیر را دانلود و مطالعه نمایید.