صفحه اصلی > حمایت‌ها > حمایت با همکاری سایر دستگاه‌ها > تامین مالی و تسهیلات > یارانه سود تسهیلات و کاهش سهم آورده طرح‌های دانش‌بنیان 

 کاهش سهم آورده شرکت‌های دانش‌بنیان برای استفاده از تسهیلات «بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار»

بر اساس ماده (10) «بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار» مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، سهم آورده پروژه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان دارای تایید از معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، (5) واحد درصد کاهش یافت.

 

 

همچنین بر اساس این مصوبه، اعمال تخفیفات در سهم آورده متقاضی در شهرستان‌های تهران و کرج، صرفا به پروژه‌های دانش‌بنیان بر اساس چارچوب معاونت علمی و فناوری رییس جمهور تعلق می‌گیرد.

بر اساس ماده (13) مصوبه «بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار»، یارانه تخصیصی سود تسهیلات برای پروژه‌های دانش‌بنیان، (2) واحد درصد خواهد بود.

 

 

همچنین بر اساس این مصوبه، یارانه سود تسهیلات در شهرستان‌های تهران و کرج، صرفا به طرح‌های دانش‌بنیان بر اساس چارچوب معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور تعلق می‌گیرد.

شرکت‌های دانش‌بنیان برای استفاده از این مزایا به بانک‌های عامل استان‌ها و یا کارگروه استانی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار مراجعه کنند.

متن کامل «بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار» مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ذیل قابل مشاهده است:

   دانلود : بسته_حمایت_از_توسعه_اشتغال_پایدار.pdf           حجم فایل 6782 KB

حمایت از صادرات

حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

ارائه مجوز استقرار

ارائه مجوز استقرار و جواز تاسیس و بهره‌برداری

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

بیمه‌های بازرگانی (بیمه ایران)

ارائه بیمه‌های آتش سوزی، مسئولیت، درمان تکمیلی و مهندسی شکست ماشین آلات

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

کتابچه آیین نامه‌ها و قوانین

مستندات قانونی و آیین نامه‌های مرتبط با ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان