صفحه اصلی > حمایت‌ها > حمایت از صادرات و تبادل فناوری > گزارش تحقیقاتی بازار بین‌المللی 

بخشی از هزینه‌های تهیه گزارش‌های تحقیقات بازار بین‌المللی به شرکت‌های دانش‌بنیان دارای پتانسیل صادراتی، توانمند و برتر صادراتی پرداخت می‌شود.

میزان حمایت:

50 درصد هزینه خرید یا انجام گزارش تحقیقات بازار بین المللی تا سقف 300 میلیون ریال

 

 

نحوه استفاده از خدمت:

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir یا Tesc.ir مراجعه نموده و درخواست خود را ارائه نماید.

حمایت از صادرات

حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

ارائه مجوز استقرار

ارائه مجوز استقرار و جواز تاسیس و بهره‌برداری

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره های آموزشی

تخفيف دوره های آموزشی براي شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

کتابچه آیین نامه‌ها و قوانین

مستندات قانونی و آیین نامه‌های مرتبط با ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان