معرفی بخشنامه 14.9 درآمد:

در پی تلاش های دولت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و تسهیل فعالیت تولیدکنندگان داخلی، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در تاریخ 1/2/1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که مواد 39 و 40 این قانون به سازمان و قانون تأمین اجتماعی مرتبط است. بر اساس ماده 40 قانون مذکور، تبصره زیر در خصوص حق بیمه قراردادها به ماده 38 قانون تأمین اجتماعی الحاق شده است:

تبصره- مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاه های صنعتی و خدمات  تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.

سازمان تأمین اجتماعی نیز در راستای ایجاد شفافیت در نحوه عمل به این تبصره قانونی، بخشنامه 9/14 را در تاریخ 28/10/1394 ابلاغ کرد.

طبق صراحت بند آخر بخشنامه 9/14، این بخشنامه از تاریخ تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (یعنی 20 اردیبهشت 1394)، قابل اثر و مبنای عمل در خصوص محاسبات و صدور مفاصاحساب برای قراردادهای مرتبط خواهد بود.

نکات کلیدی بخشنامه 9/14:

1-    کارگاه های مشمول مزایا در تبصره الحاقی ماده 38 قانون که موضوع بخشنامه 9/14 قرار گرفته است:

کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت (شرط مشترک تمامی این کارگاه ها ثابت و دائمی بودن آنهاست)

2-    تعریف مورد نظر سازمان تأمین اجتماعی از کارگاه:

(بند 1-1: کارگاه ثابت) کارگاهی است که فعالیت دائمی داشته، متعلق به پیمانکار بوده و برای موضوع پیمان تأسیس نشده باشد. موضوع پیمان نیز به صورت ترکیبی از نیروی انسانی و وسایل مادی صورت گیرد.

3-    شرایط مورد نظر کارگاه از دید بخشنامه 9/14

دارای مجوز از مراجع ذیصلاح باشد. یعنی یا شرکت باشد یا کارفرما از نهادها و صنوف مرتبط مجوز فعالیت داشته باشد.

موضوع پیمان با استفاده از امکانات و افراد همان کارگاه انجام شود.

(طبق بند 3-2 بخشنامه) احراز انجام عملیات موضوع پیمان و نیز امکان اجرای کل عملیات پیمان در محل مورد نظر، بوسیله بازرسی و به تشخیص واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی صورت خواهد گرفت.

4-    این بخشنامه جایگزین بند الف از بخش سوم بخشنامه 14 درآمد شده است.

حمایت از صادرات

حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

ارائه مجوز استقرار

ارائه مجوز استقرار و جواز تاسیس و بهره‌برداری

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره های آموزشی

تخفيف دوره های آموزشی براي شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

کتابچه آیین نامه‌ها و قوانین

مستندات قانونی و آیین نامه‌های مرتبط با ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان