صفحه اصلی > حمایت‌ها > برنامه جامع توسعه کسب و کار > نمایشگاه‌های منتخب داخلی 

براساس دستورالعمل جدید شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی، شرکت‌های دانش بنیان و ارائه دهنده خدمات مشمول تخفیف 50 درصدی برای حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی خواهند شد.

 

به گزارش ایسنا، بر اساس دستورالعمل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی هر یک از شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در زمینه تولید محصولات دارای تاییدیه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تا سقف 24 متر مربع، مشمول 50 درصد تخفیف در اجاره فضای غرفه در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی می‌شوند.

علاوه بر آن شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی فعال در زمینه فروش خدمات تا سقف 12 متر مربع، مشمول 50 درصد تخفیف در اجاره فضای غرفه در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی خواهند ‌شد.

در این دستوالعمل همچنین اعلام شده است مجریان نمایشگاه‌های داخلی موظف هستند تا 15 درصد از فضای نمایشگاه( با جانمایی در فضاهای مناسب) را با رعایت بندهای پیشین این دستورالعمل به شرکت‌های دانش‌بنیان معرفی شده از سوی واحد ذیربط در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اختصاص داده و مدارک مربوط را برای تایید و اعمال حساب به شرکت سهامی نمایشگاه‌ها تحویل دهند.

ارائه این تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه‌های خارجی منوط به سازماندهی و اجرای آن توسط شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران است.

   دانلود : نمایشگاه.pdf           حجم فایل 288 KB

حمایت از صادرات

حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

ارائه مجوز استقرار

ارائه مجوز استقرار و جواز تاسیس و بهره‌برداری

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره های آموزشی

تخفيف دوره های آموزشی براي شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

کتابچه آیین نامه‌ها و قوانین

مستندات قانونی و آیین نامه‌های مرتبط با ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان