صفحه اصلی > سوالات متداول > سوالات حمایت‌ها و تسهیلات > نحوه استفاده از حمایت‌ها 

4. فرایند ارائه حمایتها و تسهیلات مربوط

1-4. نوع تسهيلات، حمايت‌هاي صندوق نوآوري و شکوفايي چگونه است؟

پاسخ: تسهيلات و حمايت‌هاي صندوق و نوآوري و شکوفايي بر مبناي مصوبات هيأت امنا و هيات عامل صندوق به شرکت‌ها اعطا مي‌شود که براي اطلاع از حمايت‌هاي صندوق به سايت www.Nsfund.ir مراجعه کنيد.

2-4. آيا عدم تأييد دانش‌بنيان بودن يك شركت، به منزله عدم امكان استفاده آن شركت از ساير تسهيلات و حمايت‌هاي تعريف شده در كشور (غير از اين قانون) است؟

پاسخ: خير. اين شركت‌ها مي‌توانند با ارائه طرح‌هاي خود، همچنان از تسهيلاتي نظير استقرار در مراكز رشد و پارك‌هاي علم و فناوري، شهرك‌هاي فناوري، جوايز جشنواره‌هايي نظير جشنواره علم تا عمل، تسهيلت ارائه شده توسط معاونت علمي و فناوري رييس‌جمهور، صندوق‌هاي غيردولتي پژوهش و فناوري و... استفاده نمايند.

3-4. اگر شركت به تعهدات خود عمل نكرد چه اتفاقي مي‌افتد؟

پاسخ: اعتبار دانش‌بنيان بودن شركت لغو و تسهيلات احتمالي مصوب شده نيز لغو مي‌شود.

4-4. اگر شركت از حمايت‌هاي دريافت شده سوءاستفاده و آنها را براي مقاصد ديگري بكار برد چه عواقبي خواهد داشت؟

پاسخ: چنانچه شركتها، حمایتها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای این قانون مجازاتهای زیر در مورد آنها اعمال می‌شود:

الف- در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال، به جریمه نقدی برابر با تسهیلات دریافتی محکوم می‌شوند.

ب- در صورت برخورداری از شرایط تسهیلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شرکت در کلیه مناقصه‌ها منع می‌شوند.

ج- در صورت برخورداری از معافیت‌های مالیاتی یا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطاء شده محکوم میشوند.

د- در صورت برخورداری از پوشش بیمه‌ای، به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه‌ای‌ دریافتی محکوم می‌شوند) موضوع ماده 11 قانون(

5-4. شرط تمديد استفاده از مزاياي قانون حمايت از شرکت‌هاي دانش‌بنيان چيست؟

پاسخ: مدت استفاده شرکت‌ها از مزاياي قانون، بر مبناي مصوبه کارگروه به مدت (1) يا (2) سال براي هر نوع از شرکت‌ها تعيين مي‌شود و شرکت‌ها پس از انقضاي اين مدت، براي تمديد استفاده از مزاياي قانون بايد دوباره تقاضاي ارزيابي داده و از سوي کارگزاران دوباره ارزيابي شوند.

6-4. چنانچه شركتهاي متقاضي سوال ديگري در خصوص فرايندهاي ارزيابي و تشخيص صلاحيت شركتها دارند، چگونه مي‌توانند از پاسخ آن مطلع شوند؟

پاسخ: شركتها مي‌توانند ساير سوالات خود را با مركز تماس با شماره تلفن 83533030 مطرح نموده و یا با ایمیل مکاتبه نمایید.

حمایت از صادرات

حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

ارائه مجوز استقرار

ارائه مجوز استقرار و جواز تاسیس و بهره‌برداری

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره های آموزشی

تخفيف دوره های آموزشی براي شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

کتابچه آیین نامه‌ها و قوانین

مستندات قانونی و آیین نامه‌های مرتبط با ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان