صفحه اصلی > قوانین > صندوق نوآوری و شکوفایی > مصوبه دولت صندوق عمومی غیردولتی 

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند که صندوق‌ توسعه نوآوری و شکوفایی جزو نهادها و موسسات عمومی غیردولتی محسوب شود.

   دانلود : sandogh.pdf           حجم فایل 124 KB

حمایت از صادرات

حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

ارائه مجوز استقرار

ارائه مجوز استقرار و جواز تاسیس و بهره‌برداری

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره های آموزشی

تخفيف دوره های آموزشی براي شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

کتابچه آیین نامه‌ها و قوانین

مستندات قانونی و آیین نامه‌های مرتبط با ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان