صفحه اصلی > قوانین > صندوق نوآوری و شکوفایی > مصوبه دولت صندوق عمومی غیردولتی 

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند که صندوق‌ توسعه نوآوری و شکوفایی جزو نهادها و موسسات عمومی غیردولتی محسوب شود.

   دانلود : sandogh.pdf           حجم فایل 124 KB

تسهیلات صندوق توسعه ملی

تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ 10 و 12 درصد برای شرکت‌های دانش‌بنیان

ارائه مجوز استقرار

ارائه مجوز استقرار و جواز تاسیس و بهره‌برداری

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها