صفحه اصلی > قوانین > صندوق نوآوری و شکوفایی > مصوبه دولت صندوق عمومی غیردولتی 

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند که صندوق‌ توسعه نوآوری و شکوفایی جزو نهادها و موسسات عمومی غیردولتی محسوب شود.

   دانلود : sandogh.pdf           حجم فایل 124 KB