صفحه اصلی > حمایت‌ها > حمایت از صادرات و تبادل فناوری > مشاوره قراردادهای تبادل فناوری 

بخش عمده‌ای از هزینه مشاوره (شامل مشاوره حقوقی و مذاکرات قراردادها) به شرکت‌های دانش‌بنیان به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود.

 

مشاوره مقدماتی: 100 درصد هزینه‌ تا سقف 20 ساعت یا 30 میلیون ریال

 

مشاوره جامع: 50 درصد هزینه‌های مشاوره جامع تا سقف 40 ساعت یا 100 میلیون ریال

 

نحوه استفاده از خدمت:

شرکت به سامانه Bizservices.ir یا Tesc.ir مراجعه نموده و درخواست خود را ارائه نماید.

حمایت از صادرات

حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

ارائه مجوز استقرار

ارائه مجوز استقرار و جواز تاسیس و بهره‌برداری

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

بیمه‌های بازرگانی (بیمه ایران)

ارائه بیمه‌های آتش سوزی، مسئولیت، درمان تکمیلی و مهندسی شکست ماشین آلات

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها