صفحه اصلی > حمایت‌ها > حمایت از صادرات و تبادل فناوری > مشاوره قراردادهای تبادل فناوری 

بخش عمده‌ای از هزینه مشاوره به شرکت‌های دانش‌بنیان به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود.

میزان حمایت:

100 درصد هزینه‌های مشاوره مقدماتی تا سقف 20 ساعت (30 میلیون ریال)

50 درصد هزینه‌های مشاوره جامع تا سقف 40 ساعت

یا یک مورد ارجاع از ابتدا تا انتها ( 100 میلیون ریال)

 

نحوه استفاده از خدمت:

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir یا Tesc.ir مراجعه نموده و درخواست خود را ارائه نماید.

حمایت از صادرات

حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

ارائه مجوز استقرار

ارائه مجوز استقرار و جواز تاسیس و بهره‌برداری

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره های آموزشی

تخفيف دوره های آموزشی براي شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

کتابچه آیین نامه‌ها و قوانین

مستندات قانونی و آیین نامه‌های مرتبط با ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان