خدمات آموزشی

نیاز به آشنایی با قوانین تجارت، بیمه، مالیاتی، مالی و حسابداری، نحوه مدیریت و سازماندهی یک بخش و همچنین تبعات حقوقی قراردادهای تجاری و... برای شرکت‌های دانش‌بنیان اجتناب ناپذیر است. آموزش و ارایه چنین خدماتی از مسیر آموزش توسط خبرگان هر حوزه برای بنگاه‌های اقتصادی لازم و ضروری بنظر می‌رسد. در همین راستا، برنامه های آموزشی با عناوین لازم و مرتبط با موضوعات شرکت‌های دانش‌بنیان در سر فصل‌های این درستورالعمل ارائه می‌شود.

سرفصل دوره‌های آموزشی

1.       آشنایی با روش تنظیم اظهارنامه و صورت‌های مالی

2.       آشنایی با قانون مالیات بر ارزش افزوده و روش تنظیم و شرایط آنها

3.       آشنایی با قانون مالیاتهای مستقیم و شرایط شمول معافیت آن به شرکت‌های دانش بنیان

4.       آشنایی با روش محاسبه قیمت تمام شده و قیمت فروش

5.       آشنایی با طرحهای توجیهی کسب و کار و اجزای آن

6.       آشنایی با قانون کار،قراردادهای پرسنلی و حقوق و دستمزد

7.       آشنایی با قانون تأمین اجتماعی (افراد قراردادها)

8.       آشنایی با تنظیم قراردادهای خرید، فروش، سفارش، ساخت، اجاره و ...

9.       آشنایی با قانون تجارت(بخش شرکت‌ها و موسسات)

10.   آشنایی با کلیات حقوق مالکیت فکری به خصوص برای شرکت‌های دانش بنیان

میزان حمایت

-        ثبت نام در دوره‌های آموزشی برای تمامی شرکت‌های دانش بنیان با %60 تخفیف تا سقف 2نفر در هر دوره مقدور می باشد.

-        نفرات متقاضی مازاد هر شرکت با پرداخت تمامی هزینه‌های دوره امکان ثبت نام و شرکت در دوره را دارند.

نحوه دریافت حمایت

شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌توانند از طریق سامانه الکترونیکی دانش‌بنیان به آدرس tms.daneshbonyan.ir درخواست حضور در دوره­‌های آموزشی مشخص شده را ثبت نمایند.

حمایت از صادرات

حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

ارائه مجوز استقرار

ارائه مجوز استقرار و جواز تاسیس و بهره‌برداری

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره های آموزشی

تخفيف دوره های آموزشی براي شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

کتابچه آیین نامه‌ها و قوانین

مستندات قانونی و آیین نامه‌های مرتبط با ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان