بسمه تعالی

دستورالعمل کمک بلاعوض به شرکتهای دانش بنیان متقاضی معافیتهای مالیاتی

 موضوع ماده 3 قانون در صورت استفاده از حسابرسان مالی

شرکت‌های دانش‌بنیان که میزان درآمد کل آنها در سال مالی 94 (مندرج در اظهارنامه مالياتي کمتر از یک میلیارد تومان) می‌باشد، در صورت استفاده از موسسات حسابرسی رسمی (عضو حقوقی جامعه حسابداران رسمی ایران) در فرآیند حسابرسی مالی شرکت و ارسال گزارش مربوط به "قـرارداد اجراي‌ روشهاي‌ توافقي‌ رسيدگي‌ به‌ اطلاعات‌ مالي"، مبلغ سه میلیون تومان به صورت بلاعوض اعطا می‌گردد.

لازم به ذکر است که زمان اعطاي اين کمک بلاعوض پس از ارايه اظهارنامه مالياتي و قرارداد مذکور در سال مالی 93 و در صورت تایید کارگزاران مالیاتی مربوط خواهد بود. از این رو شرکتهای دانش‌بنیان مشمول باید مستندات مربوط را حداکثر تا تاریخ 15 آبان سال 1395 به آدرس پست الکترونیک  tax@daneshbonyan.ir   ارسال نماید.

شايان ذکر است به شرکت‌هاي داراي درآمد بيش از یک میلیارد تومان، اين حمايت بلاعوض اعطا نخواهد شد و این شرکتها جهت استفاده از معافیتهای مالیاتی شرکتها و موسسات دانش بنیان لازم است در موعد مقرر مشخصات و گزارش ویژه (گزارش مربوط به قرارداد مذکور) حسابرس مالی شرکت (موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران) را  به کارگزاران مالیاتی و دبیرخانه کارگروه اعلام نموده و اظهارنامه مالیاتی را طبق نظر و تایید حسابرس مالی تکمیل نمایند.

 

   دانلود : komak_bela_avaz.pdf           حجم فایل 272 KB

حمایت از صادرات

حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

ارائه مجوز استقرار

ارائه مجوز استقرار و جواز تاسیس و بهره‌برداری

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره های آموزشی

تخفيف دوره های آموزشی براي شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

کتابچه آیین نامه‌ها و قوانین

مستندات قانونی و آیین نامه‌های مرتبط با ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان