صفحه اصلی > قوانین > سایر آیین‌نامه‌های حمایتی > حمایت از کالاهای ساخت داخل > حمایت از ساخت داخل کالاها و تجهیزات مورد نیاز وزارت نفت 

حمایت از ساخت داخل کالاها و تجهیزات مورد نیاز وزارت نفت

وزیر نفت در بخشنامه ای که در تاریخ 1397/05/21 ابلاغ شده است، خرید کالاها و تجهیزات خارجی (مطابق فهرستی که در پیوست آمده است) توسط شرکت های اصلی و تابعه و پیمانکاران طرف قرارداد آنها( به صورت مستقیم و غیر مستقیم)را ممنوع اعلام کرد.

فهرست این کالا ها را میتوانید در پیوست مشاهده نمایید.

   دانلود : Naft.pdf           حجم فایل 3815 KB