صفحه اصلی > حمایت‌ها > حمایت از صادرات و تبادل فناوری > حضور مستقل در نمایشگاه های خارجی 

بخشی از هزینه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان توانمند و برتر صادراتی برای حضور در نمایشگاه های خارجی پرداخت می‌شود.

میزان حمایت:

سالیانه 200 میلیون ریال (شرکت‌های با صادرات بین 200 هزار دلار تا 1 میلیون دلار)
سالیانه 500 میلیون ریال (شرکت‌های با صادرات بیشتر از 1 میلیون دلار)

 

 

نحوه استفاده از خدمت:

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir یا Tesc.ir مراجعه نموده و درخواست خود را ارائه نماید.

حمایت از صادرات

حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

ارائه مجوز استقرار

ارائه مجوز استقرار و جواز تاسیس و بهره‌برداری

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره های آموزشی

تخفيف دوره های آموزشی براي شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

کتابچه آیین نامه‌ها و قوانین

مستندات قانونی و آیین نامه‌های مرتبط با ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان