بخشی از هزینه خرید، تکمیل و ارسال اسناد مناقصه و بخشی از  کارمزد صدور ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه توسط بانک‌های داخلی یا بین‌المللی بصورت بلاعوض پرداخت می‌شود.

میزان حمایت:

70 درصد هزینه خرید اسناد برای دو مناقصه در سال تا سقف 100 میلیون ریال
50 درصد هزینه کارمزد صدور ضمانت نامه برای دو مناقصه در سال تاسقف 200 میلیون ریال

 

نحوه استفاده از خدمت:

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir یا Tesc.ir مراجعه نموده و درخواست خود را ارائه نماید.

حمایت از صادرات

حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

ارائه مجوز استقرار

ارائه مجوز استقرار و جواز تاسیس و بهره‌برداری

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره های آموزشی

تخفيف دوره های آموزشی براي شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

کتابچه آیین نامه‌ها و قوانین

مستندات قانونی و آیین نامه‌های مرتبط با ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان