صفحه اصلی > حمایت‌ها > حمایت از صادرات و تبادل فناوری > توسعه صادرات از طریق واسطه‌های صادراتی 

در جهت تسهیل ورود محصولات دانش‌بنیان به بازارهای هدف، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند از طریق معاونت علمی و فناوری نسبت به تعامل با شرکت‌های مدیریت صادرات و کارگزاران تجاری برون­­‌مرزی اقدام نمایند.

میزان حمایت:

فهرست واسطه‌های صادراتی مورد تائید معاونت در وب‌سایت کریدور صادرات درج گردیده است.
 

نحوه استفاده از خدمت:

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir یا Tesc.ir مراجعه نموده و درخواست خود را ارائه نماید.

حمایت از صادرات

حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

ارائه مجوز استقرار

ارائه مجوز استقرار و جواز تاسیس و بهره‌برداری

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره های آموزشی

تخفيف دوره های آموزشی براي شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

کتابچه آیین نامه‌ها و قوانین

مستندات قانونی و آیین نامه‌های مرتبط با ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان