صفحه اصلی > حمایت‌ها > حمایت از صادرات و تبادل فناوری > تسهیل در فرایند تامین مالی 

بخشی از حق‌الزحمه دریافت خدمت از اعضای کانون مشاوران اعتباری و بانکی برای یکبار در سال پرداخت می‌گردد.
 
50 درصد هزینه‌ها تا سقف 30 میلیون ریال
 

نحوه استفاده از خدمت:

شرکت به سامانه Bizservices.ir یا Tesc.ir مراجعه نموده و درخواست خود را ارائه نماید.