1- تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی براي افراد فعال در شرکت‌هاي دانش­‌بنيان و فناور (دانش‌­آموختگان برتر فناور) با چه هدفی به دانش آموختگان اعطا می­‌شود؟

پاسخ: این تسهیلات با هدف حفظ ارتباط کاری دانش‌­آموختگان برتر فناور مشمول خدمت نظام وظیفه شاغل در شرکت‌های دانش‌­بنیان و فناور با این شرکت­ها اعطا ‌می‌­شود. فرد متقاضی با اعطا این تسهیلات پس از احراز امتیازهای لازم، به ستاد کل نیروهای مسلح معرفی می­شود و بعد از اجرای پروژه پژوهشی مورد نیاز یکی از سازمان‌­های دفاعی یا دولتی کشور، کارت پایان خدمت خود را دریافت می­نماید. با این شرایط فرد فعال در شرکت‌های مورد تایید می­تواند در طول انجام پروژه تحقیقاتی، بر حسب صلاح‌دید سازمان دفاعی یا دولتی، بصورت پاره وقت در محل آن سازمان حضور یابد و ارتباط کاری خود را با شرکت حفظ نماید.

 

2- چنانچه دانش آموخته موسسه­‌های علمی در یکی از شرکت‌های دانش‌­بنیان و فناور به فعالیت مشغول باشد، با چه شرایطی به عنوان دانش آموخته برتر مشمول تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی می­شود؟

پاسخ: فرد متقاضی باید شرایط زیر را داشته باشد:

الف- بیش از سه سال از تاریخ دانش آموختگی وی در مقاطع کارشناسی،کارشناسی ارشد یا دکتري تخصصی نگذشته باشد. چنانچه متقاضی دانش آموختۀ مؤسسه­اي خارج ازکشور باشد، این مهلت به شش سال ارتقا می­یابد.

ب- در حال حاضر به صورت تمام وقت در شرکت دانش­بنیان و فناور مورد نظر، به فعالیت مشغول باشد و براي دستکم سه ماه اخیر، سابقۀ بیمۀ پرداختی در شرکت داشته باشد.

جامتیاز مورد نیاز براي بهره مندي از این تسهیلات به شرح  جدول زیر است:

 

حد نصاب امتیازهای مورد نیاز

 

مقطع دانش آموختگی

فعالیت­های فناورانه

مجموع امتیازات مورد نیاز (مجموع امتیاز فعالیت‌های فناورانه و علمی)

کارشناسی

دست کم 60 امتیاز

دست کم 100 امتیاز

کارشناسی ارشد

دست کم 60 امتیاز

دست کم 110 امتیاز

دکتری تخصصی

دست کم 60 امتیاز

دست کم 120 امتیاز

 

3- آیا دانشجویان می توانند از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی بهره‌مند شوند؟

پاسخ: تنها دانشجویان دورة دکتري تخصصی پس از دفاع موفقیت­آمیز از طرح پیشنهادي رسالۀ دکتري )پروپوزال) و مشروط به موافقت استاد راهنما و دانشگاه متبوع خود می­توانند هم زمان با گذراندن رسالۀ دکتري از تسهیلات نظام وظیفۀ تخصصی بهره­مند شوند.

 

4- آیا دانش آموختگان دوره‌­هاي دکتري حرفه‌­اي و تخصصی و فوق تخصصی پزشکی نیز می‌­توانند از تسهیلات نظام وظیفۀ تخصصی استفاده کنند؟

پاسخ: بله، دانش آموختگان دوره­هاي «دکتری حرفه­ای پزشکی» موردتأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معادل با دانش آموختگان دورة  «کارشناسی ارشد»  محسوب می­شوند و دانش آموختگان دوره­هاي «تخصصی و فوق تخصصی بالینی و پزشکی و فلوشیپ» موردتأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ معادل با دانش آموختگان دورة « دکتري تخصصی » محسوب می­شوند.

 

5- شرایط دانش آموختگان کارشناسی براي بهره‌­مندي از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی فنّاور چیست؟

پاسخ: دانش آموختگان کارشناسی باید تمامی شرایط زیر را داشته باشند:

الف- بیش از سه سال از تاریخ دانش آموختگی وي نگذشته باشد. چنانچه متقاضی دانش آموختۀ مؤسسه­اي خارج ازکشور باشد این مهلت به شش سال ارتقا می یابد.

ب- در حال حاضر به صورت تمام وقت در شرکتِ مورد نظر، به فعالیت مشغول باشد و برای دست‌­کم سه­‌ماهِ اخیر، سابقۀ بیمۀ پرداختی در شرکت داشته باشد.

ج- حداقل امتیاز مورد نیاز از فعالیت هاي نخبگانی را کسب کرده باشد.

 

6- نحوة ارسال درخواست استفاده از تسهیلات نظام وظیفۀ تخصصی به چه نحو است؟

پاسخ: دانش آموختگان داخل کشور براي استفاده از تسهیلات نظام وظیفۀ تخصصی دانشگاهی و تسهیلات نظام وظیفۀ فنّاور می باید به پایگاه اطلاعاتی بنیاد ملی نخبگان به نشانی: (http://soraya.bmn.ir/) مراجعه و درخواست خود را بارگذاري کنند. دانش آموختگان دانشگاه­هاي خارج از کشور نیز براي استفاده از تسهیلات نظام وظیفۀ تخصصی غیرمقیم باید به پایگاه اطلاعاتی متخصصان غیرمقیم به نشانی: (http://international.bmn.ir/ ) مراجعه و درخواست خود را بارگذاري کنند.

 

7- آیا فرد در زمان انجام خدمت نظام وظیفه می تواند برای استفاده از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی درخواست ارسال نماید ؟

پاسخ: بله و در این صورت سابقۀ بیمۀ پرداختی متقاضیانی که در حین گذراندن دورة خدمت نظام وظیفه هستند، تا قبل از تاریخ شروعِ خدمت آنان در نظرگرفته خواهد­شد.

 8- کدام یک از شرکت‌ها به عنوان شرکت­‌های مورد تایید برای استفاده از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی شناخته می شوند؟

پاسخ: هر یک  از شرکت‌های فعال در حوزة فنّاوری از جمله شرکت‌­ها و مؤسسه­‌های دانش­‌بنیانِ مشمول مزایای قانون «حمایت از شرکت­‌ها و مؤسسات دانش­‌بنیان و تجاری‌­سازی نوآوری و اختراعات» مصوّب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 5/8/1389و شرکت‌های مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فنّاوری، شرکت‌های خلاق و شرکت‌های معرفی شده از سوی ستادهای توسعه فناوری‌­های راهبردی، شتاب­دهنده‌­های کسب و کار دارای مجوز از مرکز شتاب­دهی نوآوری، صندوق­‌های سرمایه‌­گذاری جسورانه دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق­‌های پژوهش و فناوری غیردولتی، شرکت‌­های سرمایه‌گذاری خطرپذیر به تایید انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌­ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر مشمول استفاده از این تسهیلات می­گردند.

 

9- سهمیۀ شرکت‌هاي دانش‌­بنیان و فناور براي استفاده از تسهیلات نظام وظیفۀ تخصصیِ فنّاور چگونه تعیین میشود؟

پاسخ: هر یک از شرکت‌هاي مشمول می‌­تواند در بدو امر یک نفر و به ازاي هر سه میلیارد ریال فروش سالانه (بر اساس اظهارنامۀ مالیاتی) یا به ازاي هر پنج نفر نیروي کارشناسی شاغلِ تمام وقت در شرکت (بر اساس فهرست بیمه)، یک تن دیگر را که داراي شرایط اولیه است معرفی کند.

 

10- حداکثر سهمیۀ هر شرکت براي استفاده از تسهیلات نظام وظیفه چقدر است؟

پاسخ: سهمیۀ هر شرکت در هر سال (و براساس سال مالی شرکت) برمبنای میزان فروش و افراد شاغل در آن تعیین شده است.

 

11- چنانچه شرکتی از سهمیۀ خود در آن سال استفاده نکند، آیا سهمیۀ آن قابل انتقال به سال آتی است؟

پاسخ: خیر، سهمیۀ هر شرکت براساس سال مالی شرکت تعیین می شود و صرفاً براي همان سال قابل استفاده است.

 

12- مهم‌ترين مصاديق فعاليت‌هاي نخبگاني که فرد می تواند با احراز آنها، امتیاز کسب کند چیست؟

پاسخ: مهم‌ترين مصاديق فعاليت‌هاي نخبگاني به شرح زير است:

الف- موفقيت‌هاي علمي در دانشگاه (آموزشي، پژوهشي، فنّاورانه و ...)

ب- كسب جايزه‌هاي تحصيلي بنياد

ج- برگزيده شدن در جشنواره‌هاي علمي،پژوهشي،‌ فنّاورانة مورد تأیید بنياد

د‍- برگزيده شدن در جشنواره‌هاي معتبر ادبي و هنري يا فعاليت‌هاي‌قرآني مورد تأييد بنياد

ه‍- اشتغال در شركت‌هاي دانش‌بنيان و فناور (عضو هيئت مديره، مديرعامل و فعاليت تمام وقت در شركت دانش‌بنيان و فناور)

 

13- چه نوع فعالیتی در شرکت دانش­‌بنیان و فناور از مصادیق فعالیت­‌هاي نخبگانی محسوب می‌­شود؟

پاسخ: عضویت در هیئت مدیره، عضویت در هیئت مؤسس، مدیریت عامل و فعالیت تخصصی تمام وقت در شرکت مصادیقی از فعالیت هاي نخبگانی مربوط به دانش آموختۀ برتر فنّاور است.

 

14- چنانچه متقاضی یک بار درخواست استفاده از تسهیلات را در سامانه بارگذاري کند و با آن مخالفت شود، آیا امکان ارسال درخواست مجدد وجود دارد؟

پاسخ: بله، متقاضی می تواند با ارتقاي فعالیت هاي نخبگانی خود حداکثر یک بار دیگر درخواست خود را در سامانه بارگذاري کند و بارگذاری درخواست‌های  دیگر تنها پس از شش ماه از زمان آخرین درخواست وی  امکان پذیر است.

 

15- آیا موضوع اجراي طرح براي گذراندن خدمت نظام وظیفۀ تخصصی توسط بنیاد تعیین می­‌شود؟

پاسخ: خیر، موضوع و مکان طرح­هاي پژوهشی بر اساس تشخیص ستادکلّ نیروهاي مسلح تعیین می شود.

 

16- آیا دانش آموختگان مشمول خدمت نظام وظیفۀ تخصصی نیاز به گذراندن دورة آموزش نظامی دارند؟

پاسخ: بله، این دوره براي آشنایی با اصول دفاع شخصی و به مدت 45 روز در دو مقطع زمانی(تیرماه و دي ماه هر سال) برگزار می­شود.

 

17- زمان دورة خدمت نظام وظیفۀ تخصصی چه مدت است؟

پاسخ: حداقل برابر با نیمی از دورة رسمی نظام وظیفۀ سایر مشمولان هم تراز (حدودا یک سال) است.

 

18- آیا مشمولان می‌­توانند در دورة خدمت نظام وظیفۀ تخصصی به تحصیل مشغول شوند؟

پاسخ: خیر! مگر اینکه دانشجوي دورة دکتري تخصصی و در حال گذراندن رساله باشند.

 

19- دانش آموختگان کدام مقطع تحصیلی می‌­توانند متقاضی استفاده از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی باشند؟

پاسخ: این تسهیلات به دانش آموختگان برترِ دورة کارشناسی و دانش آموختگان برترِ دوره هاي کارشناسی ارشد و دکتري تخصصی اعطا می شود. نکتۀ مهم آن است که فرد باید در زمان تقاضا دانش آموخته باشد.

 

20- دانش آموختگان تا چه زمانی فرصت دارند از تسهیلات نظام وظیفۀ تخصصی فنّاور استفاده کنند؟

پاسخ: دانش آموختگان مؤسسه هاي علمی داخل کشور حداکثرظرف سه سال بعد از تاریخ رسمیِ دانش آموختگی و دانش آموختگان مؤسسه هاي علمی خارج از کشور حداکثر ظرف شش سال بعد از تاریخ رسمیِ دانش آموختگی مجازند از این تسهیلات بهره مند شوند.

 

21- آیا مقاله نیز به عنوان فعالیت نخبگانی محسوب می‌­شود؟

پاسخ: بله، مقالات سه سال اخیر دانش آموختگان کارشناسی ارشد (و دانشجویان دکتری) و پنج سال اخیر دانش آموختگان مقطع دکتري به عنوان فعالیت نخبگانی متقاضیان در نظر گرفته می شود و هر یک داراي امتیازي است لیکن صرفاً به استناد داشتن مقاله، کسی نمی تواند از این تسهیل بهره مند شود.

 

22- درصورت وجود ابهام در استفاده از این تسهیلات به چه نحوي می­توان آن را برطرف کرد؟

پاسخ: چنانچه متقاضی پرسشی دربارة استفاده از تسهیلات داشته باشد با مراجه به پایگاه اطلاعات و پرسش اطلاعاتی بنیاد به نشانی: (http://ask.bmn.ir) سوالات خود را بارگذاري کند.

لینک مربوط به سوالات متداول تسهیلات نظام وظیفه در سایت بنیاد ملی نخبگان

 

23- متقاضیان در چه بازه‌هاي زمانی می‌­توانند درخواست خود را براي بهره‌­مندي از تسهیلات براي بنیاد ارسال کنند؟

پاسخ: متقاضیان می­توانند در هر زمانی که دانش آموخته شوند، مجازند درخواست خود را براي استفاده از تسهیلات نظام وظیفۀ تخصصی در سامانه بارگذاري کنند و بنیاد حداکثر تا 45 روز پس از بارگذاري درخواست، سوابق را بررسی و نتیجه را اعلام می کند.

 

24- چه مواردی به عنوان امتیاز فعالیت های فناورانه اشتغال در شرکت‌های دانش‌­بنیان و فناور محاسبه می­‌گردد؟

پاسخ:

الف- امتیاز «فعالیت تمام وقت در شرکت دانش‌بنیان و فناور» به ازای هر سه ماه فعالیت متقاضی محاسبه می­شود.

ب- امتیاز « سمت سازمانی در شرکت» بر اساس نوع سمت سازمانی و تاریخ شروع به فعالیت به ازای هر ماه فعالیت متقاضی محاسبه می­شود.

ج- امتیاز «مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان و فناور» برای متقاضی که دست کم سه ماه مدیر عامل شرکت بوده و به ازای هر ماه، محاسبه می­شود.

د- امتیاز «عضو هیئت موسس شرکت دانش­بنیان و فناور» برای متقاضیانی که در اولین دوره تشکیل شرکت عضو هیئت موسس شرکت دانش­بنیان و فناور بوده­اند، محاسبه می­شود.

ه- امتیاز « عضویت در هیئت مدیره شرکت دانش­بنیان و فناور» برای متقاضیانی که دست کم سه ماه عضو هیئت مدیره شرکت دانش­بنیان و فناور بوده و همچنان نیز عضو هیئت مدیره باشد به ازای هر ماه محاسبه می­شود.

و- امتیاز « فروش مربوط به کالا و خدمات» که در اظهارنامه مالیاتی شرکت ذکر شده باشد به ازای هر سه میلیارد ریال محاسبه می­شود.

 

25- شرکت‌های دانش­‌بنیان و فناور برای استفاده از تسهیلات نظام وظیفه باید فروش در اظهارنامه داشته باشند؟

پاسخ: خیر، شرکت‌ها برای استفاده از تسهیلات مربوط به نظام وظیفه نیازی به دارا بودن فروش نمی باشند.

 

26- نحوه انجام خدمت وظیفه تخصصی به چه صورت می باشد؟

پاسخ: در صورت تایید و معرفی فرد متقاضی به ستاد کل نیروهای مسلح، فرد با مراجعه به ستاد کل نیروهای مسلح به یکی از سازمانهای دفاعی و یا دولتی معرفی خواهد شد تا بر اساس نیاز سازمان پذیرنده، پروژه تحقیقاتی به عنوان جایگزین خدمت به فرد تخصیص یابد.

 

27- با توجه به اینکه فرد مشمول تسهیلات نظام وظیفه تخصصی به عنوان جایگزین خدمت، باید پروژه تحقیقاتی خود را در یکی از سازمانهای دفاعی یا دولتی انجام دهد، آیا می تواند همچنان در شرکت خود به فعالیت ادامه دهد ؟

پاسخ: بله، همان طور که افراد در زمان تحصیل و همزمان با انجام پروژه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری امکان فعالیت در شرکت را داشته است، به طور مشابه می­تواند همزمان با انجام پروژه جایگزین خدمت، همچنان به فعالیت خود در شرکت ادامه دهد. همچنین افراد مشمول این طرح از مزایای دوره آموزشی ویژه برخوردار خواهند شد.

 

28- تفاوت افراد مشمول تسهیلات نظام وظیفه تخصصی با افراد دارای کسر خدمت چیست؟

پاسخ: به طور کلی افراد دارای کسری خدمت، به طور معمول بخشی از خدمت خود را به عنوان پروژه انجام داده و ما بقی را بایستی به طور عادی دوران خدمت وظیفه را سپری نماید. اما افراد مشمول این طرح علاوه بر استفاده از مزایای دوره آموزشی ویژه می­توانند به عنوان جایگزین خدمت وظیفه، پروژه تحقیقاتی انجام دهند.

 

29- تفاوت افراد مشمول تسهیلات نظام وظیفه تخصصی با افراد دارای امریه سازمانی چیست؟

پاسخ: به طور کلی افراد دارای امریه سازمانی علاوه بر افزایش مدت زمان خدمت به 24 ماه، ملزم به حضور تمام وقت در سازمان مربوط خواهند بود، اما افراد مشمول این طرح علاوه بر استفاده از مزایای دوره آموزشی ویژه می­توانند به عنوان جایگزین خدمت وظیفه، پروژه تحقیقاتی انجام دهند.

 

30- افراد کلیدی فعال در شرکت‌های مستقر در مرکز رشد و یا پارک‌های علم و فناوری چگونه می توانند تقاضای خود را برای استفاده از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی ارسال نمایند؟

پاسخ: افراد فعال در شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری و مرکز رشد در صورتی که شرکت دارای شرایط لازم (دارای اظهارنامه و مالیاتی، دارای مجوز فناورانه) باشند، برای استفاده از این تسهیلات باید به سامانه soraya.bmn.ir مراجعه نموده و بعد از تکمیل اطلاعات و بارگذاری کاربرگ معرفي‌نامة رسمي شركت مستقر در پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد براي استفاده از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي (تکمیل شده در سربرگ پارک یا مرکز رشد) و همچنین معرفی نامه شرکت (تکمیل شده در سربرگ شرکت) در سامانه مذکور، درخواست خود را جهت بررسی ارسال نمایند.

 

31- آیا شرکت‌های مستقر در مرکز رشد و یا پارک‌های علم و فناوری ملزم به دارا بودن مجوز فناورانه می‌­باشند؟

پاسخ: بله، شرکتهای مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد ملزم به داشتن مجوز فناورانه بوده و در زمان ارسال تقاضا توسط فرد باید مجوز فناورانه نیز در سامانه ثریا ارسال گردد.

 

32- افراد کلیدی فعال در شرکت‌های معرفی شده توسط صندوق­‌های سرمایه‌­گذاری جسورانه دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق­‌های پژوهش و فناوری غیردولتی و شتابدهنده‌ها چگونه می توانند تقاضای خود را برای استفاده از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی ارسال نمایند؟

پاسخ: افراد فعال در شرکتهای مورد اشاره در صورتی که شرکت دارای شرایط لازم (دارای اظهارنامه مالیاتی) باشند، برای استفاده از این تسهیلات باید به سامانه soraya.bmn.ir مراجعه نموده و بعد از تکمیل اطلاعات و بارگذاری كاربرگ معرفي‌نامة رسمي شركت براي استفاده از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي از سوی:شتابدهنده های کسب وکار دارای مجوز از مرکز شتابدهی نوآوری، صندوق­های سرمایه­ گذاری جسورانه دارای مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و صندوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی (تکمیل شده در سربرگ نهادهای مذکور) و همچنین معرفی نامه شرکت (تکمیل شده در سربرگ شرکت) در سامانه مذکور، درخواست خود را جهت بررسی ارسال نمایند.

 

33- آیا شرکت‌های سرمایه گذاری خطرپذیر مشمول این تسهیلات می‌­شوند؟

پاسخ: بله، شرکت‌­های سرمایه‌گذاری خطرپذیری که به تایید انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌­ها و نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر رسیده باشند، مشمول استفاده از این تسهیلات می‌­گردند.

 

34- میزان فروش صندوق­‌های سرمایه­ گذاری جسورانه و شتابدهنده‌­های کسب و کار چگونه محاسبه می شود؟

پاسخ:با توجه به اینکه صندوق‌­های سرمایه­ گذاری جسورانه و شتابدهنده‌­های کسب وکار، در اظهارنامه مالیاتی خود عموما به طور مستقیم فروشی درج نمی‌نمایند، به جای محاسبه فروش مندرج در اظهارنامه، از میزان سرمایه گذاری در شرکت‌ها برای سهمیه و امتیازبندی این نهادها استفاده می‌­گردد.

 

35- بیمه افراد فعال در صندوق‌­های سرمایه­ گذاری جسورانه چگونه محاسبه می شود؟

پاسخ:در صورتی که این افراد توسط صندوق‌­های سرمایه­ گذاری جسورانه پرداخت گردد، مبنای محاسبه بیمه پرداختی از طریق صندوق خواهد بود و در صورتی که این بیمه از طریق مدیر صندوق پرداخت شده باشد، مبنای محاسبه بیمه پرداختی از طریق مدیر صندوق خواهد بود.

36- آیا افراد مستقر در شتابدهنده کسب وکار ملزم به دارا بودن بیمه برای استفاده از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی می‌باشند؟
پاسخ: با توجه به اینکه افراد فعال در استارتاپهای مستقر در شتابدهنده، عموما دارای بیمه نمی باشند، صرفا شتابدهنده‌های کسب وکار مجازند بر مبنای سهمیه خود، افرادی که سابقه بیمه ندارند را نیز برای بهره‌مندی از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی معرفی نمایند.


37- آیا مدیرعامل شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور ملزم به دارا بودن شرط بیمه می‌باشند؟
پاسخ: با توجه به اینکه مدیرعامل شرکت بر مبنای قانون، ملزم به بیمه نمودن خود نمی‌باشد، شرط دارا بودن حداقل سه ماه بیمه برای مدیرعامل شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور حذف گردد.


38- شرکت‌هایی که معیارهای مربوط به آیین نامه ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان را احراز نمی‌کنند، می توانند از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی استفاده نمایند؟
پاسخ
: شرکت‌هایی که از تاریخ معین، معیارهای مربوط به آیین‌نامه ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان را احراز نمی‌نمایند، به مدت شش ماه فرصت بهره‌مندی از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی نخبگان فناور را خواهند داشت.

حمایت از صادرات

حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

ارائه مجوز استقرار

ارائه مجوز استقرار و جواز تاسیس و بهره‌برداری

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره های آموزشی

تخفيف دوره های آموزشی براي شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

کتابچه آیین نامه‌ها و قوانین

مستندات قانونی و آیین نامه‌های مرتبط با ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان