4.      سوالات متداول تسهیلات نظام وظیفه

4-1.         تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی براي افراد فعال در شرکتهاي دانش بنيان (دانش­آموختگان برتر فناور) با چه هدفی به دانش آموختگان اعطا می شود؟

پاسخ: این تسهیلات با هدف حفظ ارتباط کاری دانش­آموختگان برتر فناور مشمول خدمت نظام وظیفه شاغل در شرکت­های دانش بنیان با شرکت دانش بنیان اعطا می­شود. فرد متقاضی با اعطا این تسهیلات پس از احراز امتیازهای لازم، به ستاد کل نیروهای مسلح معرفی می شود و بعد از اجرای پروژه پژوهشی مورد نیاز یکی از سازمانهای دفاعی یا دولتی کشور، کارت پایان خدمت خود را دریافت می نماید. با این شرایط فرد فعال در شرکت­های دانش بنیان می­تواند در طول انجام پروژه تحقیقاتی، بر حسب صلاحدید سازمان دفاعی یا دولتی، بصورت پاره وقت در محل آن سازمان حضور یابد و ارتباط کاری خود را با شرکت دانش بنیان حفظ نماید.

 

4-2.         چنانچه دانش آموخته موسسه­های علمی در یکی از شرکت­های دانش بنیان به فعالیت مشغول باشد، با چه شرایطی به عنوان دانش آموخته برتر مشمول تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی می­شود؟

پاسخ: فرد متقاضی باید شرایط زیر را داشته باشد:

الف- بیش از سه سال از تاریخ دانش آموختگی وی در مقاطع کارشناسی،کارشناسی ارشد یا دکتري تخصصی نگذشته باشد. چنانچه متقاضی دانش آموختۀ مؤسسه­اي خارج ازکشور باشد، این مهلت به شش سال ارتقا می­یابد.

ب- در حال حاضر به صورت تمام وقت در شرکت دانش بنیانِ مورد نظر، به فعالیت مشغول باشد و براي دستکم شش ماه اخیر، سابقۀ بیمۀ پرداختی در شرکت داشته باشد.

ج- میانگین کلّ دروس وي در دورة کارشناسی بیش از 14 و در دورة تحصیلات تکمیلی بیش از 15 باشد.

د- امتیاز مورد نیاز براي بهره مندي از این تسهیلات به شرح  جدول زیر است:

حد نصاب امتیازهای مورد نیاز

مقطع دانش آموختگی

فعالیت­های علمی

فعالیت­های فناورانه

مجموع امتیازات مورد نیاز

کارشناسی

دست کم 20 امتیاز

دست کم 60 امتیاز

100

کارشناسی ارشد

دست کم 30 امتیاز

دست کم 60 امتیاز

110

دکتری تخصصی

دست کم 40 امتیاز

دست کم 60 امتیاز

120

 

4-3.         آیا دانشجویان می توانند از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی بهره مند شوند؟

پاسخ: تنها دانشجویان دورة دکتري تخصصی پس از دفاع موفقیت آمیز از طرح پیشنهادي رسالۀ دکتري )پروپوزال) و مشروط به موافقت استاد راهنما و دانشگاه متبوع خود می توانند هم زمان با گذراندن رسالۀ دکتري از تسهیلات نظام وظیفۀ تخصصی بهره مند شوند.

 

4-4.         آیا دانش آموختگان دوره هاي دکتري حرفه اي و تخصصی و فوق تخصصی پزشکی نیز می­توانند از تسهیلات نظام وظیفۀ تخصصی استفاده کنند؟

پاسخ: بله، دانش آموختگان دوره هاي « دکتری حرفه­ای پزشکی» موردتأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معادل با دانش آموختگان دورة  «کارشناسی ارشد»  محسوب می شوند و دانش آموختگان دوره هاي «تخصصی و فوق تخصصی بالینی و پزشکی و فلوشیپ» موردتأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ معادل با دانش آموختگان دورة « دکتري تخصصی » محسوب می شوند.

 

4-5.         شرایط دانش آموختگان کارشناسی براي بهره مندي از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی فنّاور چیست؟

پاسخ: دانش آموختگان کارشناسی باید تمامی شرایط زیر داشته باشند:

الف- بیش از سه سال از تاریخ دانش آموختگی وي نگذشته باشد. چنانچه متقاضی دانش آموختۀ مؤسسه­اي خارج ازکشور باشد این مهلت به شش سال ارتقا می یابد.

ب- عضو مؤسسان شرکت دانش بنیان (عضو اولین دورة هیئت مدیرة شرکت (یا مدیرعامل فعلی آن باشد و همچنان در شرکت فعالیت تمام وقت داشته باشد.

ج- دانش آموختۀ یکی از دانشگاه هاي برتر کشور باشد.

د- در حال حاضر به صورت تمام وقت در شرکت دانش بنیانِ مورد نظر مشغول به فعالیت باشد و براي دست کم شش ماه اخیر، سابقۀ بیمۀ پرداختی در شرکت داشته باشد.

ه- میانگین کلّ دروس وي در دورة کارشناسی بیش از 14 و در دورة تحصیلات تکمیلی بیش از 15 باشد.

و- حداقل امتیاز مورد نیاز از فعالیت هاي نخبگانی را کسب کرده باشد.

 

4-6.          کدام یک از دانشگاه ها به عنوان دانشگاه­های برتر معرفی شده اند؟

پاسخ: دانشگاه هاي برتر کشور شامل: اصفهان، آزاد اسلامی ( واحد علوم و تحقیقات تهران)، تبریز، تهران، شهید بهشتی، شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی خواجه نصیر، صنعتی شریف، علامه طباطبایی، علم وصنعت ایران، فردوسی مشهد، هنر تهران، علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی شیراز و علوم پزشکی مشهد باشد.

 

4-7.         نحوة ارسال درخواست استفاده از تسهیلات نظام وظیفۀ تخصصی به چه نحو است؟

پاسخ: دانش آموختگان داخل کشور براي استفاده از تسهیلات نظام وظیفۀ تخصصی دانشگاهی و تسهیلات نظام وظیفۀ فنّاور می باید به پایگاه اطلاعاتی بنیاد ملی نخبگان به نشانی: (http://soraya.bmn.ir/) مراجعه و درخواست خود را بارگذاري کنند. دانش آموختگان دانشگاه­هاي خارج از کشور نیز براي استفاده از تسهیلات نظام وظیفۀ تخصصی غیر مقیم باید به پایگاه اطلاعاتی متخصصان غیرمقیم به نشانی: (http://international.bmn.ir/ ) مراجعه و درخواست خود را باگذاري کنند.

 

4-8.         باتوجه به اینکه فرد از زمانی که به خدمت نظام وظیفه مشغول می شود، بیمه آن در شرکت قطع می شود، بنابراین دانش آموختگانی که مشغول به خدمت هستند از زمانی که خدمت آنان آغاز شده نمی توانند سابقۀ بیمه داشته باشند . در این صورت چگونه می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند؟

پاسخ: سابقۀ بیمۀ پرداختی متقاضیانی که در حین گذراندن دورة خدمت نظام وظیفه هستند، تا قبل از تاریخ شروعِ خدمت آنان در نظرگرفته می شود.

 

4-9.         کدام یک از شرکت ها به عنوان شرکت دانش بنیان شناخته می شوند؟

پاسخ: هر یک از شرکت ها و مؤسسه هاي دانش بنیانِ مشمول مزایاي قانون حمایت از شرکت­ها و موسسات دانش­بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات که توسط کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت­ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا مشخص می­شود و فهرست شرکت‌هاي مورد تأييد در صفحة اول سامانة www.daneshbonyan.ir  قرار دارد.

 

4-10.    سهمیۀ شرکت هاي دانش بنیان براي استفاده از تسهیلات نظام وظیفۀ تخصصیِ فنّاور چگونه تعیین می شود؟

پاسخ: هر یک از شرکتهاي مشمول می­تواند در بدو امر یک نفر و به ازاي هر پنج میلیارد ریال فروش سالانه (بر اساس اظهارنامۀ مالیاتی) یا به ازاي هر ده نفر نیروي کارشناسی شاغلِ تمام وقت در شرکت (بر اساس فهرست بیمه)، یک تن دیگر را که داراي شرایط اولیه است معرفی کند.

 

4-11.    حداکثر سهمیۀ هر شرکت براي استفاده از تسهیلات نظام وظیفه چقدر است؟

پاسخ: سهمیۀ هر شرکت در هر سال براساس سال مالی شرکت) حداکثر ده نفر تعیین شده است.

 

4-12.    چنانچه شرکتی از سهمیۀ خود در آن سال استفاده نکند، آیا سهمیۀ آن قابل انتقال به سال آتی است؟

پاسخ: خیر، سهمیۀ هر شرکت براساس سال مالی شرکت تعیین می شود و صرفاً براي همان سال قابل استفاده است

 

4-13.    مهم‌ترين مصاديق فعاليت‌هاي نخبگاني که فرد می تواند با احراز آنها، امتیاز کسب کند چیست؟

پاسخ: مهم‌ترين مصاديق فعاليت‌هاي نخبگاني به شرح زير است:

الف- موفقيت‌هاي علمي در دانشگاه (آموزشي، پژوهشي، فنّاورانه و ...)

ب- كسب جايزه‌هاي تحصيلي بنياد

ج- برگزيده شدن در جشنواره‌هاي علمي،پژوهشي،‌ فنّاورانة مورد تأیید بنياد

د‍- برگزيده شدن در جشنواره‌هاي معتبر ادبي و هنري يا فعاليت‌هاي‌قرآني مورد تأييد بنياد

ه‍- اشتغال در شركت‌هاي دانش‌بنيان (عضو هيئت مديره، مديرعامل و فعاليت تمام وقت در شركت دانش‌بنيان)

 

4-14.    چه نوع فعالیتی در شرکت دانش بنیان از مصادیق فعالیت هاي نخبگانی محسوب می شود؟

پاسخ: عضویت در هیئت مدیره، عضویت در هیئت مؤسس، مدیریت عامل و فعالیت تخصصی تمام وقت در شرکت دانش بنیان مصادیقی از فعالیت هاي نخبگانی مربوط به دانش آموختۀ برتر فنّاور است.

 

4-15.    چنانچه متقاضی یک بار درخواست استفاده از تسهیلات را در سامانه بارگذاري کند و با آن مخالفت شود، آیا امکان ارسال درخواست مجدد وجود دارد؟

پاسخ: بله، متقاضی می تواند با ارتقاي فعالیت هاي نخبگانی خود حداکثر یک بار دیگر درخواست خود را در سامانه بارگذاري کند.

 

4-16.    آیا موضوع اجراي طرح براي گذراندن خدمت نظام وظیفۀ تخصصی توسط بنیاد تعیین می شود؟

پاسخ: خیر، موضوع و مکان طرحهاي پژوهشی بر اساس تشخیص ستادکلّ نیروهاي مسلح تعیین می شود.

 

4-17.    آیا دانش آموختگان مشمول خدمت نظام وظیفۀ تخصصی نیاز به گذراندن دورة آموزش نظامی دارند؟

پاسخ: بله، این دوره براي آشنایی با اصول دفاع شخصی و به مدت 45 روز در دو مقطع زمانی(تیرماه و دي ماه هر سال) برگزار می شود.

 

4-18.    زمان دورة خدمت نظام وظیفۀ تخصصی چه مدت است؟

پاسخ: حداقل برابر با نیمی از دورة رسمی نظام وظیفۀ سایر مشمولان هم تراز (حدودا یک سال) است.

 

4-19.    آیا مشمولان می توانند در دورة خدمت نظام وظیفۀ تخصصی به تحصیل مشغول شوند؟

پاسخ: خیر! مگر اینکه دانشجوي دورة دکتري تخصصی و در حال گذراندن رساله باشند.

 

4-20.    دانش آموختگان کدام مقطع تحصیلی می توانند متقاضی استفاده از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی باشند؟

پاسخ: این تسهیلات به دانش آموختگان برترِ دورة کارشناسی و دانش آموختگان برترِ دوره هاي کارشناسی ارشد و دکتري تخصصی اعطا می شود. نکتۀ مهم آن است که فرد باید در زمان تقاضا دانش آموخته باشد.

 

4-21.    دانش آموختگان تا چه زمانی فرصت دارند از تسهیلات نظام وظیفۀ تخصصی فنّاور استفاده کنند؟

پاسخ: دانش آموختگان مؤسسه هاي علمی داخل کشور حداکثرظرف سه سال بعد از تاریخ رسمیِ دانش آموختگی و دانش آموختگان مؤسسه هاي علمی خارج از کشور حداکثر ظرف شش سال بعد از تاریخ رسمیِ دانش آموختگی مجازند از این تسهیلات بهره مند شوند.

 

4-22.    آیا مقاله نیز به عنوان فعالیت نخبگانی محسوب می شود؟

پاسخ: بله، مقالات سه سال اخیر دانش آموختگان کارشناسی ارشد (و دانشجویان دکتری) و پنج سال اخیر دانش آموختگان مقطع دکتري به عنوان فعالیت نخبگانی متقاضیان در نظر گرفته می شود و هر یک داراي امتیازي است لیکن صرفاً به استناد داشتن مقاله، کسی نمی تواند از این تسهیل بهره مند شود.

 

4-23.    درصورت وجود ابهام در استفاده از این تسهیلات به چه نحوي می­توان آن را برطرف کرد؟

پاسخ: چنانچه متقاضی پرسشی دربارة استفاده از تسهیلات داشته باشد با مراجه به پایگاه اطلاعات و پرسش اطلاعاتی بنیاد به نشانی: (http://ask.bmn.ir) سوالات خود را بارگذاري کند.

لینک مربوط به سوالات متداول تسهیلات نظام وظیفه در سایت بنیاد ملی نخبگان

 

4-24.    متقاضیان در چه بازه هاي زمانی می توانند درخواست خود را براي بهره مندي از تسهیلات براي بنیاد ارسال کنند؟

پاسخ: متقاضیان میتوانند در هر زمانی که دانش آموخته شوند، مجازند درخواست خود را براي استفاده از تسهیلات نظام وظیفۀ تخصصی در سامانه بارگذاري کنند و بنیاد حداکثر تا 45 روز پس از بارگذاري درخواست، سوابق را بررسی و نتیجه را اعلام می کند.

 

4-25.    چه مواردی به عنوان امتیاز فعالیت های فناورانه اشتغال در شرکت­های دانش بنیان محاسبه می گردد؟

پاسخ: الف- امتیاز «فعالیت تمام وقت در شرکت دانش بنیان» به ازای هر شش ماه فعالیت متقاضی محاسبه می شود

ب- امتیاز « سمت سازمانی در شرکت» بر اساس نوع سمت سازمانی و تاریخ شروع به فعالیت در این سمت توسط دفتر امور شرکت های دانش بنیان تعیین می شود.

ج- امتیاز «مدیر عامل شرکت دانش بنیان » برای متقاضی که دست کم شش ماه مدیر عامل شرکت دانش بنیان بوده و همچنان نیز مدیر عامل باشد، محاسبه می شود.

د- امتیاز « عضو هیئت موسس شرکت دانش بنیان» برای متقاضیانی که در اولین دوره تشکیل شرکت عضو هیئت موسس شرکت دانش بنیان بوده اند، محاسبه می شود.

ه- امتیاز « عضویت در هیئت مدیره شرکت دانش بنیان» برای متقاضیانی که دست کم شش ماه عضو هیئت مدیره شرکت دانش بنیان بوده و همچنان نیز عضو هیئت مدیره باشد محاسبه می شود.

و- امتیاز « فروش مربوط به کالا و خدمات دانش بنیان» که در اظهارنامه مالیاتی شرکت ذکر شده باشد.

 

4-26.    شرکت های دانش بنیان برای استفاده از تسهیلات نظام وظیفه باید فروش در اظهارنامه داشته باشند؟

پاسخ: بله، شرکت­های دانش بنیان برای استفاده از تسهیلات مربوط به نظام وظیفه باید فروش دانش بنیان داشته باشند و در اظهارنامه مالیاتی خود وارد کرده باشند. در غیر اینصورت در خواست آنان رد خواهد شد.

 

4-27.    اگر دانش آموخته متقاضی در شرایط مربوط به دانش آموختگان فناور شرط معدل را کسب نکرده باشد می­تواند از این تسهیلات استفاده نماید؟

پاسخ: شرط معدل مربوط به دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد جزء شرایط آیین نامه است  و تحت هیچ شرایطی قابل اغماض نمی باشد و در صورت عدم کسب این شرایط در خواست وی رد می شود.

حمایت از صادرات

حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

ارائه مجوز استقرار

ارائه مجوز استقرار و جواز تاسیس و بهره‌برداری

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره های آموزشی

تخفيف دوره های آموزشی براي شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

کتابچه آیین نامه‌ها و قوانین

مستندات قانونی و آیین نامه‌های مرتبط با ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان