صفحه اصلی > حمایت‌ها > حمایت از صادرات و تبادل فناوری > تسهیلات صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات 

کلیه شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند از تسهیلات صندوق پژوهش‌وفناوری توسعه صادرات (از جمله تامین سرمایه در گردش،  تامین سرمایه ثابت در کشورهای هدف توسعه بازار صادراتی و صدور ضمانت‌نامه) جهت توسعه بازار، توسعه صادرات و تبادل فناوری استفاده نمایند.

 

 

نحوه استفاده از خدمت:

شرکت به صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات مراجعه نماید.

حمایت از صادرات

حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

ارائه مجوز استقرار

ارائه مجوز استقرار و جواز تاسیس و بهره‌برداری

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره های آموزشی

تخفيف دوره های آموزشی براي شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

کتابچه آیین نامه‌ها و قوانین

مستندات قانونی و آیین نامه‌های مرتبط با ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان