صفحه اصلی > حمایت‌ها > حمایت از صادرات و تبادل فناوری > تسهیلات صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات 

کلیه شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند از تسهیلات صندوق پژوهش‌وفناوری توسعه صادرات (از جمله تامین سرمایه در گردش،  تامین سرمایه ثابت در کشورهای هدف توسعه بازار صادراتی و صدور ضمانت‌نامه) جهت توسعه بازار، توسعه صادرات و تبادل فناوری استفاده نمایند.

 

 

نحوه استفاده از خدمت:

شرکت به صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات مراجعه نماید.

حمایت از صادرات

حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

ارائه مجوز استقرار

ارائه مجوز استقرار و جواز تاسیس و بهره‌برداری

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

بیمه‌های بازرگانی (بیمه ایران)

ارائه بیمه‌های آتش سوزی، مسئولیت، درمان تکمیلی و مهندسی شکست ماشین آلات

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

کتابچه آیین نامه‌ها و قوانین

مستندات قانونی و آیین نامه‌های مرتبط با ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان