صفحه اصلی > حمایت‌ها > حمایتهای ذیل قانون > تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی 

بر طبق ماده(5) قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان نهاد مالی ویژه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، تاسیس شده است. خدمات این صندوق عبارتند از:

 

تسهیلات تسهیل دریافت ضمانتنامه از بانک‌ها توانمندسازی سرمایه‌گذاری حمایت از صادرات کالا و خدمات دانش بنیان حمایت از انتقال فناوری
- ثبت اختراع
- نمونه‌سازی
- تجاری‌سازی
- تامین سرمایه در گردش
- تجهیز کارگاه
- آماده‌سازی خط تولید
- طراحی صنعتی
- اجرای پروژه‌های دانش‌بنیان
- هزینه سرمایه ثابت
- تامین دفتر اداری
- تسهیلات به صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری
- خرید سهام شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان
- لیزینگ و استصناع
- شرکت در مناقصه
- پیش‌پرداخت
- حسن انجام کار
- پوشش کسر وثیقه
- تسهیلات ودیعه ضمانت‌نامه
- خدمات یادگیری
- خدمات حمایتی از استانداردها و جوایز
- خدمات مشاوره
- خدمات تجاری‌سازی
- خدمات طراحی برنامه راهبردی
- مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری فناورانه
- حمایت از توسعه و ارتقای زیست‌بوم کارآفرینی در کشور
- مشارکت در تاسیس و توسعه شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر
- قرض‌الحسنه نمونه‌سازی
- سرمایه ثابت
- سرمایه در گردش
- تسهیلات توانمندساز
- توسعه بازار صادراتی
- ضمانت‌نامه بانکی
- قرض‌الحسنه نمونه‌ سازی انتقال فناوری از خارج
- مشارکت
- قرض‌الحسنه نمونه‌سازی صادرات فناوری
- سرمایه ثابت
- سرمایه در گردش


شرکت‌های متقاضی برای کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از این خدمات به سایت صندوق نوآوری و شکوفایی(nsfund.ir) مراجعه نمایند.

 وبسایت صندوق نوآوری و شکوفایی

 اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

حمایت از صادرات

حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

ارائه مجوز استقرار

ارائه مجوز استقرار و جواز تاسیس و بهره‌برداری

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره های آموزشی

تخفيف دوره های آموزشی براي شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

کتابچه آیین نامه‌ها و قوانین

مستندات قانونی و آیین نامه‌های مرتبط با ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان