تخفیف چهار (4) واحد درصد تسهیلات صندوق توسعه ملی برای شرکت‌های دانش بنیان

بر اساس بند (9) مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی مورخ 23/12/1393، شرکت‌های دانش بنیان مشمول چهار (4) واحد درصد تخفیف تسهیلات ریالی همانند مناطق محروم گردیدند.

شایان ذکر است که  نرخ سود تسهیلات ریالی (در شیوه سپرده‌گذاری منابع ریالی صندوق نزد بانکها) برای اعطای تسهیلات بخش‌های آب و کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری یک نرخ خاص و برای بخش صنعت و معدن یک نرخ خاص دیگر است که مناطق محروم چهار (4) واحد درصد تخفیف از نرخ‌های فوق دارند.

همچنین به استناد «پیوست شماره چهار» فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ریالی صندوق مصوب جلسه 17/4/1393 هیأت امنای صندوق توسعه ملی، «طرح ها و فعالیت های دانش بنیان در تمام فعالیت های اقتصادی» جزو فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت تعیین شد.

 

شرکتهای دانش بنیان برای استفاده از این تخفیف، به بانکهای عامل همکار صندوق توسعه ملی مراجعه نمایند.

   دانلود : mosavabe-roznamerasmi2.pdf           حجم فایل 1110 KB
   دانلود : mosavabe-roznamerasmi.pdf           حجم فایل 5068 KB
   دانلود : مصوبات_جدید_هیات_امنای_صندوق.pdf           حجم فایل 5440 KB
   دانلود : مصوبات_آخرین_نشست_هیأت_امنای_صندوق_توسعه.pdf           حجم فایل 1305 KB

حمایت از صادرات

حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

ارائه مجوز استقرار

ارائه مجوز استقرار و جواز تاسیس و بهره‌برداری

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

بیمه‌های بازرگانی (بیمه ایران)

ارائه بیمه‌های آتش سوزی، مسئولیت، درمان تکمیلی و مهندسی شکست ماشین آلات

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

کتابچه آیین نامه‌ها و قوانین

مستندات قانونی و آیین نامه‌های مرتبط با ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان