بسمه تعالی

دستورالعمل حمایت از تدوین گزارش تحقیقات بازار

مقدمه:

ورود به بازار نیازمند شناخت صحیح از آن بازار، تعیین مخاطبان محصول و تحلیل رفتار مصرف‌کننده، شناخت رقبا، تخمین صحیح از میزان کشش و سهم قابل کسب از بازار هدف و سایر پارامترهای تاثیرگذار می‌باشد. در همین راستا معاونت علمی و فناوری رییس جمهور با هدف توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان، از تهیه گزارش‌های تخصصی تحقیقات بازار و تأمین بخشی از هزینه‌های مربوطه حمایت می‌نماید.

ماده 1- تعاریف

معاونت: معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

شرکت: شرکت یا موسسه دانش بنیان مورد تایید «کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت­ها و موسسات دانش بنیان»

موسسه: موسسه خدمات فناوری تا بازار ایرانیان (کریدور) که از سوی معاونت علمی و فناوری مسئولیت اجرای این دستورالعمل را برعهده دارد.

کارگزار: شرکت‌ها و مجموعه‌های مورد تایید مؤسسه برای ارائه خدمات مندرج در این دستورالعمل  

ماده 2- انواع گزارش‌های تحقیقات بازار

با هدف سهولت در دسترسی، بهینه بودن زمان و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بالا، گزارش‌های تحقیقات بازار در 2 دسته کلی تقسیم‌بندی و ارائه می شوند:

1.      گزارش­های مطالعه فرصت: هدف اصلی از تهیه چنین گزارش‌هایی بررسی فرصت‌های موجود در بازار محصولات دانش بنیان نوظهور و شناخت فضای کسب و کار برای آن محصول می‌باشد. بطور کلی در این نوع از گزارش‌ها، با صرف هزینه‌ای کم، ترسیمی مناسب از زمینه‌های کاربردی محصول، بخش‌بندی بازار، مشتریان بالقوه محصول، رقبا و برندهای فعال در بازار، برآورد تقاضای بازار، حجم بالقوه و قابل کسب از بازار و ارزیابی تهدیدها و فرصت‌‌های کسب و کار مورد بررسی و تحقیق قرار می‌گیرد. مراجع اصلی در تدوین چنین گزارش‌هایی، منابع و مستندات موجود در نهادهای ذیربط، مصاحبه با مشاوران و خبرگان آن حوزه و سایر روش‌های علمی موجود می‌باشد.

2.      گزارش‌های رصد بازار: این گزارش‌ها با هدفی جامع‌تر و به منظور شناسایی فضای بازار یک فناوری مادر که گاهاً دارای کاربردهای متنوع در حوزه مختلف صنعتی است، تدوین می‌گردد. در واقع گزارش رصد بازار در مقایسه با گزارش مطالعه فرصت دارای تحلیل‌های عمیق‌تر و کامل­تری است که جزئیات بیشتری را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌‌دهد. تحلیل رفتار مصرف‌کننده، تدوین استراتژی ورود به بازار و بطور کل تحقیقات و راهکارهای مرتبط با بازاریابی از جمله موارد مهمی است که می‌تواند بصورت اختصاصی در این گزارش‌ها مورد بررسی قرار گیرد. بر همین اساس این گزارش‌ها نکات مدیریتی جامع‌تری را به دنبال دارند و می‌تواند برای تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان بازار و نیز نهادهای سیاست‌گذار حائز اهمیت باشد.  

ماده 3- مدت زمان تدوین گزارش‌ها

مدت زمان انجام پروژه با توجه به عمق، محتوا و نوع گزارش‌ها قابل تغییر می‌باشد. این امر با توجه به توافق بین کارگزار و شرکت متقاضی قابل تغییر می‌باشد. در حالت کلی برای هر دسته از گزارش‌ها، زمان انجام پروژه بصورت زیر‌ قابل پیش‌بینی است که بصورت معمول از تاریخ عقد قرارداد، تعیین می‌گردد.

نوع گزارش

مطالعه فرصت

رصد بازار

زمان پیش‌بینی شده

1 تا 2 ماه

حدود 6 ماه

ماده 4- میزان حمایت

شرکت‌های مشمول این حمایت می‌توانند به میزان 50% از هزینه‌های تهیه این گزارش‌ها را با رعایت سقف مندرج در جدول ذیل، از محل حمایت‌‌ معاونت دریافت کنند.

نوع گزارش

میزان حمایت

سقف حمایت

مطالعه فرصت

50% از رقم قرارداد

25 میلیون ریال

رصد بازار

50% از رقم قرارداد

100 میلیون ریال

 

تبصره- پرداخت سهم حمایتی معاونت از سوی موسسه صورت می‌پذیرد که منوط به ارائه گزارش از سوی شرکت متقاضی و تایید آن توسط موسسه می‌باشد.

ماده 5- شرایط دریافت حمایت

1.      کلیه شرکت‌‌های دانش‌بنیان مورد تایید معاونت علمی ریاست جمهوری مشمول دریافت این حمایت هستند.

2.      صلاحیت کارگزاران و مجریان تهیه گزارش‌ها پیش از عقد قرارداد باید به تایید موسسه رسیده باشد. همچنین شرکت متقاضی ملزم به همکاری با کارگزارانی است که دارای فاکتور رسمی مورد تایید اداره مالیات باشند.

تبصره- شرکت متقاضی موظف به همکاری با کارگزار در جهت پیشبرد  پروژه می‌باشد. تامین اطلاعات ابعاد فنی در جهت انجام مطالعات بازار، بر عهده شرکت متقاضی می‌باشد.

ماده 6- فرایند دریافت حمایت

                                 1.         شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند به سامانه الکترونیکی به آدرس tms.daneshbonyan.ir مراجعه نموده و درخواست استفاده از خدمات حمایت از تدوین گزارش‌ تحقیقات بازار را تکمیل و ثبت نمایند.

                                 2.         پس از تکمیل درخواست و ارائه مستندات لازم در سامانه، کارشناس مربوط هماهنگی لازم را با شرکت به عمل خواهد آورد.  

3.      سهم حمایتی معاونت با ارائه درخواست شرکت متقاضی در سامانه برنامه جامع توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، پس از اتمام پروژه و ارائه مستندات مربوطه و تایید کیفیت خروجی گزارش توسط موسسه، به حساب شرکت متقاضی پرداخت می‌گردد. مستندات شامل: تصویر قرارداد، تصویر فاکتور رسمی، مستندات پرداختی و یک نسخه از گزارش تهیه شده می‌باشد. قرارداد انجام پروژه فی مابین شرکت متقاضی و کارگزار تنظیم می‌گردد.  

تبصره- در صورتی که قرارداد فی مابین شرکت و کارگزار در چند فاز مختلف تهیه شده باشد، سهم حمایتی معاونت پس از پایان هر یک از فازهای قرارداد و تایید پرداخت آن، از سوی موسسه به حساب شرکت واریز می‌گردد. این امر با ت صورت می‌پذیرد.

   دانلود : تحقیقات_بازار950916.pdf           حجم فایل 95 KB

حمایت از صادرات

حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

ارائه مجوز استقرار

ارائه مجوز استقرار و جواز تاسیس و بهره‌برداری

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

بیمه‌های بازرگانی (بیمه ایران)

ارائه بیمه‌های آتش سوزی، مسئولیت، درمان تکمیلی و مهندسی شکست ماشین آلات

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

کتابچه آیین نامه‌ها و قوانین

مستندات قانونی و آیین نامه‌های مرتبط با ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان