شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند به صورت بلاعوض از خدمات تطابق و جذب فناوری، تأمین مالی انتقال فناوری، ارزش‌گذاری فناوری، منبع‏‌یابی فناوری و رصد فناوری طبق جزئیات مندرج در دستورالعمل مربوطه استفاده نمایند.

میزان حمایت:

70 درصد هزینه‌ خدمات در سطح مقدماتی تا سقف 100 میلیون ریال

50 درصد هزینه‌ خدمات در سطح جامع تا سقف 300 میلیون ریال

 

نحوه استفاده از خدمت:

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir یا Tesc.ir مراجعه نموده و درخواست خود را ارائه نماید.

حمایت از صادرات

حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

ارائه مجوز استقرار

ارائه مجوز استقرار و جواز تاسیس و بهره‌برداری

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره های آموزشی

تخفيف دوره های آموزشی براي شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

کتابچه آیین نامه‌ها و قوانین

مستندات قانونی و آیین نامه‌های مرتبط با ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان