شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند به صورت بلاعوض از خدمات تطابق و جذب فناوری، تأمین مالی انتقال فناوری، ارزش‌گذاری فناوری، منبع‏‌یابی فناوری و رصد فناوری طبق جزئیات مندرج در دستورالعمل مربوطه استفاده نمایند.

میزان حمایت:

70 درصد هزینه‌ خدمات در سطح مقدماتی تا سقف 100 میلیون ریال

50 درصد هزینه‌ خدمات در سطح جامع تا سقف 300 میلیون ریال

 

نحوه استفاده از خدمت:

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir یا Tesc.ir مراجعه نموده و درخواست خود را ارائه نماید.

حمایت از صادرات

حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

ارائه مجوز استقرار

ارائه مجوز استقرار و جواز تاسیس و بهره‌برداری

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

بیمه‌های بازرگانی (بیمه ایران)

ارائه بیمه‌های آتش سوزی، مسئولیت، درمان تکمیلی و مهندسی شکست ماشین آلات

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

کتابچه آیین نامه‌ها و قوانین

مستندات قانونی و آیین نامه‌های مرتبط با ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان