صفحه اصلی > حمایت‌ها > حمایت‌های ذیل قانون > بیمه‌های بازرگانی (بیمه ایران) 

**اطلاعیه: مهلت استفاده از طرح بیمه تکمیلی درمان بیمه ایران ذیل این تفاهم‌نامه تا 15 آبان 97 تمدید شده است

تفاهم‌نامه همکاری مشترک

معاونت علمی‌وفناوری ریاست جمهوری و شرکت سهامی بیمه ایران

طی تفاهم‌نامه معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و بیمه ایران، این شرکت بسته بیمه‌ای جامعی برای ریسک‌های مترتب بر دارایی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان،

محصولات دانش‌بنیان و مسئولیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و شبکه آزمایشگاه‌های فناوری‌های راهبردی در چهار حوزه زیر ارائه داده است:

            الف) بیمه‌های آتش سوزی

             ب) بیمه‌های مسئولیت (کارفرما، حرفه ای، مسئولیت کالا)

             ج) بیمه‌های اشخاص (درمان)

             د) بیمه‌های مهندسی (الکتریکال و مکانیکال)

شرکت‌های متقاضی برای استفاده از این بیمه‌نامه‌ها، می توانند فرآیند زیر را دنبال کنند:

      1- با مراجعه به یکی از نمایندگان منتخب بیمه ایران، از شرایط بیمه نامه مورد نظر اطلاع کسب کنند.

      2- تقاضای معرفی نامه -جهت صدور بیمه نامه- به نماینده مذکور را در سامانه Bizservices.ir (بخش حمایت‌های بیمه‌ای) تکمیل کنند.

      3- بر اساس این درخواست، نامه معرفی از جانب کارگزار مربوطه برای نماینده بیمه ایران ارسال می‌شود.

_______________________________________________________________________

فیلم نشست آشنایی با تفاهم‌نامه ارائه بیمه‌های بازرگانی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

_______________________________________________________________________

تماس با کارگزار: 02188629159

پست الکترونیکی: Bimeh.Bazargani@Daneshbonyan.ir

تماس با مرکز مشاوره دانش‌بنیان:  02183534

______________________________________________________________________________

ثبت‌نام و ارائه درخواست (Bizservices.ir)

راهنمای ثبت نام

نمایندگان منتخب بیمه ایران(ویرایش 13 آبان 97)

متن تفاهم‌نامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت سهامی بیمه ایران

تمدید مهلت ثبت نام بیمه تکمیلی درمان

نرخ های بیمه درمان تکمیلی

______________________________________________________________________________

آشنایی با انواع بیمه‌نامه‌های موضوع تفاهم‌نامه:

بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت حرفه ای

بیمه مسئولیت ناشی از تولید

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

بیمه آتش‌سوزی

بیمه درمان گروهی

بیمه شکست ماشین آلات