معرفی بخشنامه 3/14 درآمد:

بر اساس بند «ه» از بخش سوم فصل دوم بخشنامه 14 درآمد سازمان تأمین اجتماعی، قراردادهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مشمول برخی معافیت ها از پرداخت حق بیمه قرارداد شده اند. لذا سازمان تأمین اجتماعی در جهت تنظیم رفتار و تعامل کلیه واحدها و شرکت ها در خصوص مصادیق این معافیت ها بخشنامه 3/14 را صادر کرد.

ذیل این بخشنامه لیست انواع قراردادهای حوزه رایانه و فناوری اطلاعات که مشمول معافیت هستند ارائه شده است. سال 1393 و طی تفاهم انجمن نظام صنفی رایانه و سازمان تأمین اجتماعی این لیست بر اساس دستور اداری منضم به بخشنامه مذکور تکمیل شد.

   دانلود : 14-3.pdf           حجم فایل 636 KB

حمایت از صادرات

حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

ارائه مجوز استقرار

ارائه مجوز استقرار و جواز تاسیس و بهره‌برداری

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره های آموزشی

تخفيف دوره های آموزشی براي شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

کتابچه آیین نامه‌ها و قوانین

مستندات قانونی و آیین نامه‌های مرتبط با ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان