صفحه اصلی > قوانین > سایر آیین‌نامه‌های حمایتی > حمایت از کالاهای ساخت داخل > اولویت استفاده از تولیدات داخلی در ناجا 

با توجه به دستور رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اولویت نصب و خرید سامانه های ثبت و کنترل مکانیزه ترافیکی با نمونه های داخلی مورد تایید می باشد.

   دانلود : naja1.pdf           حجم فایل 142 KB