صفحه اصلی > حمایت‌ها > حمایت از صادرات و تبادل فناوری > اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری 

بخشی از هزینه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان توانمند و برتر صادراتی برای اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری پرداخت می‌شود.

میزان حمایت:

80 درصد از هزینه بلیط و 50 درصد هزینه هتل هیات‌های اعزامی تا سقف 40 میلیون ریال
100 درصد هزینه‌های هتل و ترنسفر داخلی برای هیات‌های پذیرشی تا سقف 25 میلیون ریال
 

 

نحوه استفاده از خدمت:

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir یا Tesc.ir مراجعه نموده و درخواست خود را ارائه نماید.

حمایت از صادرات

حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

ارائه مجوز استقرار

ارائه مجوز استقرار و جواز تاسیس و بهره‌برداری

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره های آموزشی

تخفيف دوره های آموزشی براي شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

کتابچه آیین نامه‌ها و قوانین

مستندات قانونی و آیین نامه‌های مرتبط با ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان