صفحه اصلی > قوانین > صندوق نوآوری و شکوفایی > اصلاح اعضای کارگروه صندوق‌ها 

با توجه به اینکه بر اساس بند (4) ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت مذکور مکلف به تامین منابع مالی و توسعه فناوری کشور است و صرف نظر از تجربه 15 ساله این وزارت طی برنامه­های سوم، چهارم و پنجم توسعه که دبیرخانه کارگروه ماده (100) در معاونت پژوهش و فناوری وزارت متبوع مستقر بوده است سیاست وزارت علوم نیز در دوره تصدی دبیرخانه کارگروه ماده (100) برنامه سوم به گونه­ای بوده است که پارک­ های علم و فناوری و دانشگاه ها به عنوان بازیگران اصلی توسعه فناوری کشور برای ایجاد صندوق های مذکور نقش آفرینی نمایند.

با توجه به مراتب فوق و با عنایت به سابقه طولانی وزارتخانه مذکور در این حوزه و کسب تجربیات با ارزش از جمله تدوین مدل ارزیابی عملکرد و رتبه صندوق­ های پژوهش و فناوری و اجرای مرحله پایلوت آن در چند صندوق منتخب، این وزارت خواستار انتقال دبیرخانه کارگروه موضوع ماده (8) آیین نامه اجرایی ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به وزارت علوم شد. بدین منظور وزارت مذکور خواستار اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (44) قانون مذکور مصوب هیئت وزیران 11 /5 /1394 شده است. که موضوع مورد موافقت کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری قرار نگرفت و کمیسیون بمنظور بهبود فعالیت کارگروه به شرح زیر تصمیم ­گیری نمود:

بندهای (11) و (12) را به شرح زیر به ماده (8) آیین نامه اجرایی ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 73318/ت52231هـ مورخ 8 /6 /1394 الحاق می‌شود:

11- دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

12- رییس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی

   دانلود : azasandogh.pdf           حجم فایل 227 KB

حمایت از صادرات

حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

ارائه مجوز استقرار

ارائه مجوز استقرار و جواز تاسیس و بهره‌برداری

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره های آموزشی

تخفيف دوره های آموزشی براي شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

کتابچه آیین نامه‌ها و قوانین

مستندات قانونی و آیین نامه‌های مرتبط با ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان